Apr 19 2012

SVT och BRÅ redovisar brottsstatistik på nytt sätt

Pettersson tackar för inlägget från Nostradamus i Norr och undrar samtidigt om PK-medias uppgift inte är att granska uppenbart partiska rapporter från myndigheter.

I en artikel på SVT redovisas att 81 personer har omkommit genom dödligt våld under 2011, att det är en kraftig minskning jämfört med 2010 och att det är den tredje lägsta siffran på 10 år. SVT stödjer sig sannolikt på rapporten Konstaterade fall av dödligt våld.

För att förminska effekten av en skenande kriminalitet har det tagits nya grepp hos BRÅ (Brottsförebyggande rådet). Sedan 1950 har redovisning gjorts och görs fortfarande, av anmälningar om ”våldsbrott”, varav ”brott mot liv och hälsa”, ”barnadråp”, ”oaktsamhet” m m utgör en delmängd (Brottsbalken kap. 3). Dessa brott mot liv och hälsa redovisas i kategorierna ”dödligt våld”, ”försök till mord eller dråp” och ”misshandel inkl. grov”. Sedan 2002 eller möjligtvis tidigare, publiceras även redovisningar av ”konstaterade fall av dödligt våld”. Det tidigare och traditionella sättet för redovisning medger att statistiken enklare och över mycket längre tid kan jämföras med andra länder, till skillnad från det senare.

I rapporten finns förklaringen till att de stadigt stigande kurvorna över anmälda brott, inte kan vara korrekt: ”Diskrepansen mellan antalet anmälda brott och faktiska brott har ökat över tid. Det kan delvis förklaras av att det system för registrering av anmälda brott som Polisen införde i början av 1990-talet innebar en minskning av de manuella kontrollerna av anmälningarna.” I klartext – Polisen över tid har blivit allt sämre på att registrera och att bedöma om det rör sig om brott och därför klassificerat icke-brott som brott och därför den kraftiga ökningen av anmälda brott. Denna förklaringsmodell är i analogi med en annan av BRÅs strategier, nämligen den att hävda att ”anmälningsbenägenheten” har ökat över tid och att det är av den anledningen som brottskurvorna pekar uppåt. Detta resonemang ger vid handen att denna anmälningsbenägenhet skulle vara någon form av naturlag som gör att människor med tiden blir allt mer benägna att polisanmäla brott. Antalet begångna brott är för vissa kategorier, sannolikt bra mycket högre än antalet anmälda eftersom ”mörkertalet”, d v s motsatsen till anmälningsbenägenhet är högt. Detta gäller bland annat för våldtäktsbrott och vissa tillgreppsbrott. Viljan att anmäla brott minskar som bekant med uppklarandegraden.

Eftersom 81 fall konstaterats av dödligt våld år 2011 (antalet anmälda är 232) och 91 fall år 2010 (antalet anmälda är 333) har alltså Polisen missbedömt brottstypen i 65% av fallen 2011 och i 73% av fallen 2010. Med samma förklaringsmodell som BRÅ använder sig av kan man dra slutsatsen att Polisen inte heller behärskar att rätt klassificera andra brottstyper samtidigt som att anmälningsbenägenheten måste ha ökat.

Det är anmärkningsvärt att en enda brottskategori lyfts ut som ett exempel på att brottsligheten har minskat, medan kurvorna för praktiskt taget ALL anmäld brottslighet trendmässigt pekar uppåt och i många fall extremt brant uppåt.

Följande är utdrag ur BRÅs statistik över anmälda brott.

 

 

Summan av anmälningarna om ”Brott med dödligt våld”, ”Försök till mord eller dråp” och ”Misshandel, inkl. grov” under 2011 är fullständigt groteska 90 531 (248 per dag) och har från 2010 till 2011 ökat med 1 552 (4,3 per dag). Här rör det sig alltså om anmälningar av personer som antingen har dödats eller har blivit utsatta för svårare eller lättare misshandel.

 I artikeln i SVT uttalar sig professorn i kriminologi, Jerzy Sarnecki:Det går lite upp och ner mellan åren, men det har skett en generell minskning av det dödliga våldet i Sverige sedan 20-25 år tillbaka”. Av rapporten framgår det att antalet pendlat mellan 80 och 100 sedan år 2001 men inte hur utvecklingen har varit under de senaste 20 till 25 åren. Under både den senaste 20- och 25-årsperioden har emellertid anmälningarna om ”Brott med dödligt våld” ökat med ca 156 procent och har i genomsnitt legat på 208 per år.

Att inte fler människor dör på grund av våld står till viss del att finna i ett snabbare akut omhändertagande, bättre utrustade ambulanser och bättre metoder inom sjukvården som därmed räddar många fler liv i dag än för 20-25 år sedan. Det bekräftas i en artikel i en av våra större dagstidningar där läkare från ett av Stockholms sjukhus redovisade just detta. De som räddas till livet av ett mer effektivt akut omhändertagande hamnar därför i statistiken för ”Försök till mord eller dråp” vilken för 2011 är 2,3 per dag!

En del kritiker plägar kalla BRÅ för Brottsförnekande rådet. BRÅ förefaller att vara en värdig arvtagare till den tidigare myndigheten Styrelsen för psykologiskt försvar, SPF, (numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB) vars syfte torde vara att till varje pris lugna befolkningen genom att tona ner den ständigt ökande brottsligheten. De återkommande Nationella trygghetsundersökningarna (NTU) är ett led i detta. Affes statistikblogg karakteriserar dessa som ett opium för folket.

PDF-dokument SVT och BRÅ redovisar brottsstatistik på nytt sätt 


Apr 19 2012

Svenska Tryckfrihetssällskapet

Av Eva-Marie

Igår var jag på en föreläsning som den nybildade Svenska Tryckfrihetssällskapet kallat till. När jag kom hem igår skrev jag del ett HÄR. Nu fortsätter jag och skall försöka på bästa sett återge denna givande och gripande kväll. Ingrid Carlqvist började sitt välkomsttal att påminna oss om att det är 25 år sedan Salman Rushdi skrev Satansverserna och att han sedan dess lev under dödshot.

Temat för kvällen var ” Hoten mot våra männskliga rättigheter. Föreläsare nummer två var Mrutyuanjai Mishra, från Indien,europeisk magister i mänskliga rättigheter och demokrati . Han pratade på engelska men besvarade frågor på danska.

År 1988 bannlystes Rushdies bok i Indien och det var ett sätt för att blidka muslimerna för det var valår. Pakistan följde efter och år 1989 var det Irans tur och de utfärdade en fatwa. Salman Rushdie skulle dödas.

I Pakistan anser 80% av befolkningen att Bin Laden är en martyr, i landet finns det 180 miljoner invånare och Pakistan är Jihads Mecka  Därför leder så mycket av terrorismen till Pakistan och det finns starka band även mellan Afghanistan och Iran, de är länkade med varandra.

Mishra var bekymrad, han har sett förändring i dessa länder där man tidigare kunde diskutera och ha en motsatt åsikt utan att för den skull dödas. Att blidka muslimer/islamister är fel väg att gå och västerlandet inser inte faran förrän det är försent. Invandrare är valboskap och politiker tillsammans med media är tysta om faran.

Det mest fundamentala måste vara att vi människor måste få lov att säga till om det vi inte gillar utan att det skall bli våldsamt och i vissa fall leda till döden. Att kuva kvinnor i religionens namn gör man genom att stifta lagar. Han gav oss exemplet våldtäkt.

Kvinnan måste ha fyra män som vittnen om hon skall kunna anmäla en våldtäkt. Fyra män skall ha sett när våldtäkten begicks!! Kan hon inte det så är det hennes eget fel och det är hon som är den skyldige, hon har frestat. Kvinnorna stänges på detta vis in i sina hem. Det finns ingen kvinna som kan gå ute ensam….ja ni fattar. Har vi sett en tendens till denna syn i Sverige på senaste tiden?

Vi har inte yttrandefriheten för evigt och kan inte ta den för givet. Här strök Mishra under med en allvarlig min NEJ DET HAR VI INTE.

Nästa föredragshållare var Bahareh Andersson, en muslimsk kvinna från Iran. Hon är gift med en kristen svensk man och blir av islamister i Sverige kallad för västerländsk hora och islamofob. I sitt hemland blev hon lärd att att hata sig själv för att hon var född flicka. Flickor får inte klättra eller cykla eftersom hedern för hela byn/landet sitter i kvinnans kön och då passar det enligt islam inte för en flicka att göra detta för oss vardagliga männskliga göromål.

Jag har träffat Bahareh vid ett tidigare tillfälle, det var vid en manifestation till Pela och Fadimes minne. Hon berättade att det i Sverige finns de som anser att det var rätt av Fadimes pappa att döda sin dotter. Är vi förvånade?

Denna starka kvinna har tagit debatt och mången dust med våra politiker om det vansinniga i att bjuda in islamister i Sveriges riksdag. Abdirizak Waberi är en medeltidsprofet som sitter för moderaterna och när hon skriver till partiet möts hon av….TYSTNAD.

I Theheran fick Bahare en dom på 50 piskrapp  när hon som tonåring blev tagen av sedlighetspolisen och de hittade en västerländsk kärleksfilm i hennes väska. Filmen var Robin Hoood. Hennes föräldrar förhandlade ner piskrappen till 20. Av politiker i Sverige får jag inte några piskrapp men inte heller några svar.

Denna kvinna har enligt ilsamister i vårt land smutsat ner islam för att hon gift sig med en svensk man. En svensk kvinna får däremot gifta sig med en muslimsk man.

Mångkulturrelativismen inkluderar allt bara det kommer utifrån. Waberi medeltidsprofet har moderaternas tysta erkännade och där har hon rätt. finns det någon som hört en moderat klaga på sin medeltidsman?? Hon såg att altt bara blev värre och värre, efter Khomeni blev det10 gånger värre i Iran, efter Bin Laden blev det också värre. I Sverige får man inte kritisera islam och muslimer men om man kritiserar pastor Gren för sin syn på homosexuella som de har gemensamt då får man applådder av politiker och media.

Den dag en kvinnlig imam viger två homosexuella då tänker Bahareh gå till moskén…inte tidigare. Summa sumarom det är hög tid att vi slutar att vara rädda för stämplar att det är vi som är friska när vi inser faran likt dessa modiga tre föredragshållare.

Bilden visar en koranskola för flickor, vill vi ha sådana i Sverige? Det är norskan Heges foto och hon undrar om det finns några norska barn där? 4000 norska barn kommer inte till sina skolklasser för de är hemsända till föräldrarnas hemländer och satta i …koranskolor. Norska politiker anser det är rätt att barnen får ta del av föräldarnas kultur!! Hon undrade hur kan man sända iväg barn till därifrån man flytt?? Någon som förstår?


Apr 19 2012

Musiktema från A till Ö

Av Eva-Marie och Law of the Land

Nu är det dags för musikstunden i temaform. Alfabetisk ordning och vi är på A. Om du vill att vi skall spela just din favorit, ta dig då en funderare och kommentera in så får vi se. Men ikväll lotsar vi er tillbaka till gamla tider. Ni som vill minnas 80-talet, njut och minns; A-HA….var det så det lät då?

Vårt första videoval, ”Take on Me” blev i september 2008 framröstad som den ultimata 80-talssingeln på RememberTheEighties.com. Under 1980-talet började synthar, trummaskiner, liksom synthade stråkar dyka upp. Detta sound smittade senare övrig pop och det är här vi springer på A-HA.

Gruppen bildades1982 med 4 medlemmar, där Morten Harket är galjonsfiguren, och främst förekommande bakom micken. 1987 framfördes A-HA ledmotivet till Bond-filmen ”iskallt uppdrag”. de framförde även den officiella låten för Paraolympiska vinterspelen 1994 i Lillehammer, Shapes Go Together”..

Bandet tog en paus 1994 och gjorde comeback 2000, för att slutligen splittras 2010 efter en avslutande världsturné, 25 år efter genombrottet, sista spelningen skedde 4 december på Spektrum i Oslo, efter över 30 miljoner sålda album över hela världen. Inklusive singlar och EP-skivor har a-ha sålt över 70 miljoner skivor.

A-Ha - Take On Me 1984,

YouTube Preview Image

Hunting High And Low

YouTube Preview Image

The Sun Always Shines On Tv

YouTube Preview Image

Tre låtar ett riktigt frossande i A-Ha och för er som vill se den banbrytande och innovativa videon som var till hälften animerad, kan se den HÄR . Torsdagskvällen går mot sitt slut och imorgon fredag önskar vi er tillbaka för mera musik vid kvällskvisten, då blir det lite tyngre grejer. Detta var kanske lite mesigt? Men smaken är som r…n klöven. Kom även ihåg fredagsmyset klockan 15. Ha det gott


Apr 19 2012

TV-tips

Av Stefan K

På söndag har Agenda (21.12 i TV 2) bjudit in Erik Ullenhag för att diskutera varför Sverige är sämst i klassen på att få invandrare i arbete.

Agenda

Jag tänkte föregå Erik Ullenhag och redan nu ge er svaren han tänker ge Mats Knutsson i programmet:

 1. Det finns inga jobb. 400 000 saknar arbete och då hjälper det inte att mina 600 000 utrikesfödda går till jobbet varje vecka.
 2. Vi har tagit emot långt fler än vi kan hjälpa med bostad och arbete.
 3. Min statsministers strävan i att slå nya svenska rekord och knäppa SD på näsan, har gjort att vi blundat för konsekvenserna av vad detta medfört.
 4. Majoriteten av de som kommer vill själva bo i områden som redan är segregerade och vi har inte ställt krav på att de istället ska bosätta sig där bostäder och arbeten finns.
 5. De flesta välutbildade har sökt sig till länder som Kanada, USA och Storbrittanien.
 6. Sanningen vi inte vill gå ut med är att majoriteten av de nyanlända saknar utbildning, språkkunskaper och många är analfabeter.
 7. Bidragssystemen är så generösa att de nyanlända inte behöver arbeta och här har vi varit lite för naiva. I dagarna påmindes jag om Janne Josefssons program om förorterna och nu minns jag hur flera boende sa att de inte vill jobba för de behöver inte. Här Mats, har du länken.

Ja, här har ni ”Myten” Ullenhags svar till Mats Knutsson. Tror ni jag är synsk? Ni får väl se.


Apr 19 2012

7-klöverns hyckleri

Av Stefan K

Dessa uppgifter är för bra för att försvinna i nyhetsflödet och de visar också upp det hyckleri som förmedlas från 7-klöverns partikanslier.

Att 7-klövern tjurigt sitter kvar i sin sandlåda efter valresultatet 2010 tar sig allt mer märkliga former. Ni har säkert egna exempel på riksdags- kommun- och landstingspolitiker som likt tjuriga småbarn behandlar vår demokrati som om den vore en fluga på en läskande sommardrink. Dessa uppgifter hämtas från riksdagen (Sverige styrande organ, ha det i minnet) och förmedlas av Thoralf Alfsson (SD).

Uppgifterna rör motioner som SD lagt i riksdagen. Just det, vårt högsta styrande svenska organ. Ha det i minnet mina vänner.

 • SD vill förbjuda import, försäljning och distribution av djurporr. 7-klövern sa nej.
 • SD vill att enskilda medborgare ska ges möjligheten att välja facklig organisation. 7-klövern sa nej.
 • SD vill förbjuda niqab och burka på allmän plats. 7-klövern sa nej.
 • SD vill att man ska kunna återkalla et medborgarskap som fåtts på falska grunder och genom lögner. 7-klövern sa nej.
 • SD vill minska på antalet ledamöter i riksdagen. 7-klövern sa nej.
 • SD vill inte att statsråd och riksdagsledamöter ska ha dubbla medborgarskap. 7-klövern sa nej.

Detta var några exempel från den sandlåda vi vant oss vid att kalla riksdag. Utöver detta vet vi att partier ute i kommunerna vid flertalet tillfällen valt att rösta mot sina egna förslag p.g.a. att SD gett dem sitt stöd.

Ett annat komiskt exempel från ankdammen Sverige är detta: I oktober 2010 lade SD fram ett förslag om betyg redan från årskurs fyra. Detta väckte starka reaktioner och regeringen avfärdade förslaget föga förvånande. Igår. den 18/4, gick Jan Björklund (Fp) ut med förlaget om att införa betyg redan från årskurs fyra. Häpp!


Apr 19 2012

Majoriteten av de asylsökande ljuger

Av Stefan K

Det kommer säkert inte som en överraskning att asylsökande ljuger.

Att många asylsökande ”tappar” sina pass och id-handlingar strax innan de kliver över gränsen till Sverige är ingen nyhet och det är inte svårt att gissa hur detta är ett led i de lögner många försöker slå i naiva svenska myndigheter. ”Ska jag vara ärlig så är det många som ljuger”, säger Christian Blackmon, chef på asylprövningsenheten i Gävle. Samtidigt tillägger han att de flesta skulle göra likadant om de befann sig i samma situation. Visst är det så, men som Blackmon också tillägger. ”Att vara fattig och leva under svåra förhållanden är inga asylskäl”.

Källa: Arbetarbladet

Det är nog ingen tillfällighet, men de lokala medierna ute i landet verkar har samordnat en kampanj just denna vecka med artiklar om invandrares situation i landet. Samtidigt som rättegången mot massmördaren Breivik. Tillfällighet? Knappast!

I SN heter artikelserien Den delade staden och i Arbetarbladet Det nya landet. SN väljer att inte lägga ut artiklarna på nätet för kommentarer, det gör Arbetarbladet.


Apr 19 2012

Sex ben i Pakistan – pojken räddad

Pettersson som tackar för tipset.

Uppdaterat: 2012-04-19: Läkare i Pakistan har lyckats med en riskabel operation för att rädda livet på en nyfödd pojke som föddes med sex ben, meddelade sjukhuspersonal i Karachi på torsdagen. De överflödiga benen kunde med framgång opereras bort och pojken uppges må bra. 

- Vi hoppas att hans liv förblir normalt och glädjerikt, sade pojkens pappa, Imran Shaikh.

 Karachi TT-AFP

 Tidigare: Läkare i Pakistan kämpar för att rädda en pojke som fötts med sex ben på grund av en sällsynt genetisk sjukdom. Den lille pojken föddes förra veckan av föräldrar i Sukkur, en stad i Sindh-provinsen i sydöstra Pakistan, och vårdas av läkare vid National Institute of Child Health i Karachi.

Jamal Raza, institutets chef, sade att barnet hade en tvilling vilket resulterade i extra armar och ben. Barnets far, Imran Shaikh, vädjade till regeringen och välgörenhetsorganisationer att betala för barnets operation. ”Jag har inte råd att besöka Karachi och få behandling för mitt barn”, Shaikh, ”Jag vädjar till filantroper och regeringen att hjälpa till med behandlingen”

Chefläkaren Raza sade att institutets läkare arbetade på en plan för operation och överväger att be utländska experter om hjälp.

-Pettersson säger att sådant här hemskt men händer tyvärr, men genetiska defekter är betydligt vanligare hos pakistanier och folk från främre asien och mellanöstern beroende på ett omfattande kusingifte som ger inavlade barn och det är inte barnens fel.

Daily News


Apr 19 2012

Stränga straff för hedersmordförsök

Av Pettersson

Örebro tingsrätt dömer sex män för försök till mord respektive grov misshandel mot en 19-årig man, som de ansåg hade kränkt deras heder genom en påstådd kidnappning av en kvinnlig släkting till dem.

Kvinnans far, 59 år, döms för grov misshandel till fängelse i fyra år. Hans tre söner döms alla för försök till mord till fängelse i sex år, i två fall, respektive 5,5 år. De två söner som får de längsta straffen utvisas också på tio år. En 46-årig man som var föreståndare för det gym där mordförsöket skedde döms till fängelse i 2,5 år medan hans 19-årige son får fängelse i ett år.

Kammaråklagare Karl-Erik Antonsson hade åtalat samtliga sex inblandade för mordförsök eftersom han anser att de agerat samfällt, att alla var medvetna om vad som skulle ske och att de lämnade 19-åringen i ett sådant skick att han skulle ha dött om han inte fått snabb hjälp till sjukhus.

Ovanstående enligt fulmedia.

- Pettersson tycker inte ni ska tänka på advokatkostnaderna för kulturberikarna för då blir ni bara förbannade men de dömda är…

 •  Jabar Lefta Abdul-Nabi Almosawi, 520701-xxxx döms för grov misshandel till fängelse i 4 år.
 • Bassam Georges Dirani, 651203-xxxx döms för grov misshandel och dopningsbrott till fängels i 2 år och 6 månader.
 • Elias Dirani, 921207-xxxx döms för grov misshandel till fängelse i ett år.
 • Mustafa Jabbar Lafta, 850226-xxxx medborgare i Irak döms för försök till mord och dopningsbrott till fängelse i 6 år samt utvisning.
 • Ali Jabar Lefta, 900224-xxxx medborgare i Irak döms för försök till mord och dopningsbrott till fängelse i 6 år samt utvisning.
 • Haidar Jabar Lefta, 910713-xxxx medborgare i Irak döms för försök till mord och dopningsbrott till fängelse i 5 år och 6 månader men ingen utvisning.

Mål nr B 5286-11


Apr 19 2012

SKF och världen rullar på

Av Positiva Pettersson

Dagligen hörs gnäll om oro i världen, våra journalister som ska rapportera allsidigt och korrekt vältrar sig i dåliga nyheter som får folk att må dåligt. Pettersson tror att journalister inte bara rapporterar om lågkonjunkturer utan de skapar dem också.

Idag redovisar kullagerföretaget SKF sitt resultat på knappt 2 miljarder för första kvartalet. Det är lite lägre än motsvarande period förra året men vad bättre är så spår SKF ökat efterfrågan i Nord- och Sydamerika, men det väntas även en fortsatt förbättring i Asien och en stabil utveckling i Europa.

-Pettersson säger att när SKF rullar då rullar världen, kullager används överallt. I leksaker, hushållsmaskiner, bilar, tung industri så världen kommer att snurra vidare vad journalisterna än rapporterar.

Stockholm TT


Apr 19 2012

Svårjobbat i förorten

Av Pettersson som har lånat detta från Martins Polisblogg.

Martin är polis i Stockholm och beskriver hur verkligheten ser ut för de poliser som arbetar på fältet.  

Onsdagen den 11:e april 2012

Det är helgnatt och jobben står som spön i backen. Vi står på ett lägenhetsbråk, som vi fick medan vi fortfarande höll på att skriva in en gripen i ett annat relationsärende. Jag blir allt mer stressad av att höra omedelbara larm gå ut när alla bilar är upptagna. Som tur är får vi hjälp ifrån ett annat distrikt, Norrort. Men när en patrull skickas ensam till Rinkeby Centrum så bestämmer vi för oss att runda av på plats och inte gripa kvinnan som hade misshandlat sin man. Annars hade vi varit fast med avrapportering i ett par timmar då vi behövdes som mest ute. Vi ser till att kvinnan lämnar lägenheten och sover någon annan stans och åker för att hjälpa kollegorna.

Det visar sig att de är i Rissne och inte i Rinkeby, där de försöker få upp en man som sprungit ned på spåret. Vi skickas däremot till Rinkeby då han sprungit i den riktningen. Då vi parkerar precis utanför tunnelbanan så börjar förolämpningarna hagla inifrån biljetthallen där ett gäng på ca 15 lokala ungdomar hänger vid spärrarna. ”Äckliga grisar”. ”Snuthoror”. Med mera. När vi kliver ur så ber vi en man ifrån ”Lugna Gatan” att hålla koll på vår bil då vi vet vad som händer annars. Vi är mycket tydliga. När vi, redan irriterade, går in i biljetthallen med bistra miner så slutar kacklet. Jag hör istället hur det viskas om huruvida jag kör MMA/kampsport. Sen UFC blev stort i Sverige känner många tydligen igen ett par blomkålsöron…

Vi går ner och vaktar vid spåret. Kort därefter får vi höra att mannen har hittats och nu förs upp på Rissnesidan. På väg upp möter vi SLs ordningsvakter. En av dem säger till kollegan att han sett hur de bryter gatsten utanför. Han hade dock inte gjort något åt detta, utan fortsatt ned. Då vi kommer upp så visar det sig att någon slängt en gatsten ett tiotal gånger på vår bakruta. Det blev inget genomslag eftersom rutan är laminerad, men halva bilen är full med glassplitter. Kollegan, som fått syn på killen ifrån Lugna Gatan påpekar att han skulle hålla koll på vår bil. Han svarade att han hade behövt gå på toa. Vi var nere i max tio minuter… Det visade sig även att SLs ordningsvakter hade parkerat och bevakat sin bil utom synhåll för ingången och vår bil.

På väg in för att byta bil så ville radion, trots den rapporterade trasiga bakrutan, att vi skulle ta med en LOB. Då jag påpekade lite syrligt att det kunde vi väl göra, men att denne antagligen skulle skära sig på glassplittret, så slapp vi dock…

Det var tyvärr väntat att bilen skulle slås sönder om den inte bevakades, vilket ju var den anledning till att vi var så angelägna att lämna det förra jobbet och hjälpa kollegorna som vi trodde skickades till Rinkeby. I de här områdena och vid den tiden så saboteras bilar ofta då man vänder ryggen till, och förolämpningar är mycket vanliga. Det är dock sällan någon tar en konfrontation ansikte mot ansikte. Fysiska attacker brukar ske genom bakhåll och stenkastning. Men tidigare samma kväll hände något i Husby som bröt det mönstret och som innebar någon sorts upptrappning av situationen i distriktets segregerade förorter. En patrull som bevakade en konflikt/demonstration vid en fest blev attackerade av lokala kriminella. De tvingades värja sig med batonger och sedan skjuta varningsskott.

Ibland undrar jag om folk i allmänhet och politiker i synnerhet har någon aning om hur illa det står till i flera av de segregerade förorterna. Att subkulturer där stora ungdomsgrupper fostras in i kriminalitet tillåts frodas och spridas. Att många ungdomar definierar sig i motsatsförhållande till samhället till den grad att de attackerar polis och brandkår. Och de som framförallt blir lidande av den här trista utvecklingen är varken vi poliser eller allmänheten (trots att folk ifrån dessa områden är extremt överrepresenterade bland regionens yrkeskriminella). Det är den stora majoriteten av laglydiga invånare i samma segregerade förorter som inte kan känna sig trygga i sin egen hemmiljö.

-Pettersson undrar om polisledningen och politiker vet hur verkligheten ser ut i förorterna? Har dessutom ett förslag nu när Sverige håller på att bygga upp en yrkesarmé för internationella insatser – Varför inte låta dem öva i förorten, närmare verkligheten i världens oroshärdar är väl svårt att komma?


Apr 19 2012

Otrolig landning

FjärranÖsternRedaktionen

YouTube Preview Image

Apr 19 2012

Svenska Tryckfrihetssällskapet

Av Eva-Marie

Onsdagskväll och jag tog min cykel och begav mig till ett möte på Ungdomens hus i Malmö. Det nystartade svenska Tryckfrihetssällskapet höll sin andra föreläsningskväll under temat Hoten mot våra mänskliga rättigheter. Vid den första sammankomsten fanns det gott om poliser både i lokalen och utanför på trottoaren och på gatorna runtomkring. Denna kväll blev alla fotograferade och filmade på håll av två stycken snubbar. Jag fotograferade han som fotograferade mig. Om ni kära bloggläsare vet vem han är så meddela mig. Ingrid for ut och frågade vem dom var. Hon fick något svar ungefär med att den ene var en frilansjournalist som ville dokumentera vad det var för folk som gick på föreläsning och den andra var från en ”fri skånsk tidning” . Hon bjöd in dom till föreläsningen, men de avstod!? Konstigt….eller normalt!?

Ordförande Ingrid Carlqvist hälsade oss välkomna och när föreläsningen var över lät hon meddela att en journalist varit med i publiken, David (tror jag han hette) från Expo och att det skulle för oss bli intressant att läsa om hur han expokillen valde att skriva om kvällens föreläsningar. Det var en bra slutkläm och jag kommer också att läsa hans artikel om denna för mig mycket bra och intressanta kväll.

Jag korrigerar mig själv lite här. Det var den tredje förläsningskvällen men den andra fick ställas in då de inbjudna föreläsarna fick kalla fötter och inte kunde hålla föredrag om genusfrågor för att  herr Martinsson från Timbro fått reda på i ”efterhand” att tryckfrihetssällskapet som han sa var, främlingsfientliga och islamkritiska!!!!!Ridå.

Första talare var norskan Hege Storhaug, informationschef för norska Human Rights Service (HRS), en partipolitiskt oavhängig tankesmedja som arbetar för ett välfungerande mångetniskt och mångreligiöst samhälle, med särskilt fokus på barn, unga och kvinnors rättigheter och bevarandet av Europas frihetsvärderingar. Storhaug är journalist och författare till en rad böcker om invandring och integrering.

Denna kvinna har under många år rest runt i världen och hennes pakistanska vänner undrar varför Norge tillåter moskéer i Norge, de förstår inte. Islam är mer politik än teologi. Hon har även muslimska pakistanska vänner födda i Pakistan som i Norge blir bemötta med att dom inte är muslimer och det av ungdomar födda i Norge men med sina föräldrars pakistanska rötter.

Hege visade på idel tankevurpor och norska politiska negligerande av ett samhällsproblem som vuxit dom över huvudet. Denna människorätts organisation har tagit fram material och fakta som politiker varken vill ha på sitt bord eller ens en gång se. Men nu när det norska folkhemmet är på väg att brista på grund av elefanterna som ingen låtsats om och när skatteviljan sjunker bland gemene norrman. DÅ i elfte timman går stadsminister Stoltenberg ut med att stora nedskärningar är att vänta. Vem skall betala? De som byggt landet?

FNs deklaration om mänskliga rättigheter är en akilleshäl för en muslim i västerlandet. De har sin ”motsvarighet” i Kairo-deklarationen och den kunde likväl varit skriven av en tysk härskare med en liten mustasch.

Sedan blev det paus innan de två resterande föredragshållarna intog scenen, nämligen

Mrutyuanjai Mishra, europeisk magister i mänskliga rättigheter och demokrati. I Indien upple

vde han kontroverserna kring Salman Rushdie och hans bok Satansverserna.

Sist men icke minst Bahareh Andersson, kvinnofridssamordnare och samhällsdebattör som flydde hit från mullornas Iran och nu med förskräckelse ser hur islamister får allt mer att säga till om i Sverige.

Jag återkommer imorgon med mina reflektioner om deras föredrag och mina egna tankar. Klockan är sen och nu har det hunnit bli torsdag. Efter en sådan givande kväll är det svårt att gå och lägga sig så jag tar och sitter uppe en stund till och bläddrar i Heges bok som jag köpte.

Första mötet

http://www.vimeo.com/40516695