Jun 21 2012

Syrien

Av Pettersson som idag presenterar land nummer 29 i serien om hur ”fredens religion” islam behandlar kristna i olika islamska länder. Kristna valdes för att kristendomen är världens största religion och för att det är enkelt för var och en att jämföra med hur den ”intoleranta och rasistiska” kristna västvärlden behandlar muslimer som flyttat till väst med hur muslimer behandlar kristna runt om i världen.

Syrien är sedan 1963 en diktatur under ledning av Baathpartiet. På senare år har den socialistiska planekonomin mjukats upp och landet har haft en stark tillväxt. Ett undantagstillstånd – motiverat av att landet formellt är i krig med Israel – har urholkat de fri- och rättigheter som finns inskrivna i grundlagen. Under 2011 försämrades situationen för de mänskliga rättigheterna kraftigt när regimen mobiliserade armén och stridsvagnar mot demokratiaktivister och regimmotståndare. Efter månader med anti-regeringsprotester ligger Syrien på randen till inbördeskrig. Under Bashar al-Assads sekulära regering har kristna haft relativt stor frihet att samlas, även om kristna möten övervakas av hemliga polisen och evangelisering motverkas. Sedan mars 2011 har antalet fundamentalistiska muslimska grupper i landet ökat. Rapporter inkommer om att kristna har hotats och kyrkor plundrats. På en del håll är kristna rädda för att ens lämna sina hem.

Spår av förhistoriskt mänskligt liv för 150 000 år sedan har påträffats i syriska grottor. Det historiska Stor-Syrien omfattade nuvarande Syrien, Libanon, Jordanien och Palestina/Israel.

Syrien omtalas för första gången i egyptiska källor från 3000-talet f Kr i samband med egyptiska expeditioner i jakt på timmer. Mellan ungefär 2400 och 2250 f Kr dominerades norra Syrien av kungariket Ebla, i vars skrifter Damaskus redan omnämns. Staden är därmed världens äldsta kontinuerligt bebodda huvudstad.

Sedan följde olika riken och folk efter varandra slag i slag, akkadier och amoriter följdes av egyptier assyrier. Sedan kom fenicierna, babylonier och perser. På 300-talet före vår tidräkning kom Alexander den store, år 64 f Kr blev Storsyrien en romersk provins och från 300-talet e Kr styrdes området av det kristna Bysans (Öst-Rom). På 630-talet erövrades området av araber som förde med sig islam. I slutet av 800-talet annekterades Stor-Syrien återigen av Egypten som under de följande århundradena fick kämpa för att försvara territoriet mot invasioner av turkiska seldjuker, kristna korsfarare och slutligen mongoler. Under de egyptiska mamlukernas styre från 1250 försvagades landet av krig, hungersnöd och pest. De osmanska turkarna lade under sig området i början av 1500-talet. Under 1800-talet öppnades området för västerländska missionärer som grundade flera skolor och universitet.

Under första världskriget blev dagens Syrien centrum för den arabiska nationaliströrelsen. År 1920 utropades emiren Feysal, son till sharifen av Mecka, till kung över Stor-Syrien. Segrarmakterna delade emellertid upp området mellan sig i enlighet med det hemliga brittisk-fransk-ryska Sykes-Picotavtalet från 1916 om styckningen av Osmanska riket. Palestina, dvs dagens Israel, Västbanken och Gaza samt Jordanien, tillföll britterna som mandat under Nationernas förbund medan resten blev ett franskt mandat. För att försvaga motståndet och dra fördel av den religiösa mångfalden delade fransmännen 1925 upp sitt mandat i Libanon och republiken Syrien.

När fransmännen tog över var både ekonomin och administrationen körda i botten. De styrde landet med hårda medel och alla nationalistiska strävanden slogs ned. Lokala uppror och strejker utmynnade i en allmän revolt 1925 under drusernas ledning.

Missnöjet med fransmännen kulminerade 1939, när Turkiet tilläts annektera Hatay-provinsen i nordväst. Under andra världskriget, 1941, utbröt nya uppror och samma år invaderades Syrien av allierade styrkor. Den franska exilregeringen under general de Gaulle lovade syrierna självständighet, och den erkändes formellt 1941. Maktskiftet gick dock trögt och det dröjde till hösten 1943 innan nationalistledaren Shukri Kuwatli kunde väljas till landets förste president. Självständigheten förverkligades inte helt och fullt förrän i april 1946 då alla utländska soldater hade lämnat Syrien.

Tiden efter andra världskriget blev instabil och oroligheterna i regionen fick stora återverkningar på den syriska inrikespolitiken. När staten Israel utropades 1948 gick Syrien tillsammans med andra arabländer till angrepp. Besvikelse över arabsidans nederlag i kriget låg till en del bakom de tre statskupper som ägde rum bara under 1949.

I början av 1950-talet nådde ekonomin ett bottenläge då tullunionen med Libanon upplöstes och en viktig handelsväg därmed stängdes. De ekonomiska problemen ledde till ökat missnöje inom alla samhällsklasser. Olika regeringar avlöste varandra. I mitten av 1950-talet började vänsterpartierna få ökat stöd inom opinionen, framförallt det socialistiska Baathpartiet och kommunistpartiet. Radikala politiker kom gradvis att inta allt fler poster, och en rad avtal slöts med Sovjetunionen och andra kommunistländer.

En ny militärkupp i mars 1963 förde Baathpartiet till makten. Efter att ha konsoliderat sina ställningar och bland annat ha slagit ned ett nytt kuppförsök började Baathpartiet nationalisera banker och industrier. En omfördelning av jord genomfördes vilket ryckte undan grunden för den gamla styrande eliten av affärsmän och jordägare.

Efter interna partistridigheter under 1960-talet tog en mer pragmatisk falang makten i en kupp hösten 1970. Ledare var flygvapenchefen Hafez al-Assad, som året därpå valdes till president.

Hafez al-Assad omvaldes gång på gång, ofta med 97 % av rösterna och slog regelbundet ned revolter och förlorade konflikter med Israel. I juni 2000 avled presidenten efter en hjärtattack och en ändring infördes i författningen som sänkte minimiåldern för en president från 40 till 34 år, vilket råkade vara Bashar al-Assads (dagens presiden) ålder. Baathpartiets ledning utsåg Bashar till presidentkandidat, och en månad efter faderns död valdes han till president och fick som sin far 97 procent av rösterna i en folkomröstning. Han hade redan befordrats till överbefälhavare och partiledare.

Syrien har ett på papperet relativt väl utbyggt socialförsäkringssystem, men i praktiken omfattas knappt en fjärdedel av befolkningen av detta. Majoriteten har knappt något ekonomiskt stöd vid sjukdom eller arbetslöshet. En stor familj är den tryggaste socialförsäkringen.

Syrien har en mångsidig ekonomi med ett välutvecklat jordbruk, goda naturtillgångar som olja, naturgas, fosfat, järmalm, koppar, guld, silver m.m. samt starka traditioner inom handel och affärsliv. Regimen har dock hellre satsat stora summor på krigsmakten och säkerhetstjänsten än på att reformera den socialistiska planekonomin. Perioder med krig och politisk oro har också vållat ekonomiska problem. Viss avreglering av marknaden har skett på senare år, men korruption och byråkrati hämmar fortfarande utvecklingen.

  • Statsöverhuvud: President Bashar al-Assad
  • Folkmängd: 21 miljoner
  • Kristna: 1,9 miljoner
  • Huvudreligion: Islam
  • Statsskick: Republik

 Tidigare länder i serien: Afghanistan, Saudiarabien, Somalia Iran Maldiverna Uzbekistan Jemen Irak Pakistan Nigeria Mauretanien Egypten Sudan Turkmenistan Tjetjenien Qatar Algeriet Komorerna Azerbajdzjan Palestina Libyen Oman Brunei Marocko Tunisien Kuwait Turkiet Tadzjikistan

Källor: Landguiden, Open Doors m.fl.


Jun 21 2012

George Zimmerman: Trayvon Martin threatened my life

Av Olli Rein

(CNN) — Just hours after fatally shooting 17-year-old Trayvon Martin, George Zimmerman told police investigators the shooting followed a life-and-death struggle in which the teen told him, ”You’re going to die tonight.”

Read the written statement from Zimmerman to police about what happened (PDF)

The audio of the February 26 interviews, made public late Wednesday, is part of discovery items released by Zimmerman’s defense team. The recordings represent the first time Zimmerman is heard giving his account in his own words.

Also released were audio and video showing the techniques used by the police department in the investigation: interviews conducted in the days after the shooting, a video of a voice stress test administered to Zimmerman by police and his videotaped re-enactment of the incident for authorities.

Zimmerman’s words: How I shot Trayvon

Prosecutor: Zimmerman speaks in code

New evidence in Zimmerman case

Read more and look on videos in CNN


Jun 21 2012

Musiktema från A till Ö

Av Eva-Marie och Law of the Land

Du skall vara hjärtligt välkommen till Petterssons musik och kanske har just du nu påbörjat din semester, gottegris. Du som just hittade till oss här på den mycket uppskattade bloggen med framförallt  partiska politiska inlägg undrar kanske vad detta skall föreställa. Det är en stunds avbrott från vardagen och ett sätt att så kallat ladda batterierna för att sedan raskt igen kavla upp ärmarna för politiken som inte tar ledigt utan ständigt rullar på. Ikväll är vi vid musik eller grupper på bokstaven B…….

Jo vi vet det blir på engelska för här i Malmö är det hett och vi vill ut och inte sitta inne och översätta när det är så himla vackert väder ;)

Bliss 66 was a six-member American rock band from Taylor, Michigan. Bliss 66, originally called Utopia, then Novicain, was formed by guitarists Aaron Schossau and Rob Harbin in Taylor, Mi, a suburb of Detroit, in 1997. The band was later renamed to Bliss and was forced to add the 66 when signing with Capitol Records.

Ain´t this The Feeling

YouTube Preview Image

Sooner Or Later

YouTube Preview Image

Live

YouTube Preview Image

Hoppas att du haft en bra stund med oss och nu önskar vi dig en god fortsättning på kvällen. Imorgon är vi åter och då med Midsommarmusik så som vi vill ha det i denna svenska högtid. Kvällen är fortfarande ung och ljus och kom ihåg fredagsmyset klockan 15 även det i Midsommartecken. Ha det gott och var rädd om dig. Kram


Jun 21 2012

Alexa idag!

Av Olli Rein

För att visa att vi har ytterligare en sak att fira, så har jag kopierat en sida eller lite mer på Alexa, för Bloggen petterssons.bloggsida.se Vi har snabbt ökat från runt 900 till runt 600. Enligt Alexa är det mycket man kan göra för att öka sin trafik. Så vitt jag vet har väl ingen gjort något åt sånt. En del kostar dock pengar och eftersom vi inte har några intäkter, så kan vi inte heller ha några utgifter. Men det som inte kostar oss något borde väl vara lockande.Vi ligger också runt plats  85 000 i den stora Världen.  Kan vi ta oss ner till plats 500 och lägre i Sverige, så får vi mer fakta om bloggen, och vi hamnar på en lista, där andra bloggare och surfare kan testa oss, så först och främst så ska minst 116 andra bloggar passeras.

Med detta så önskar jag er alla en trevlig midsommar och glöm för all del inte bort att gå hem innan ni går och lägger er.

Bara för att jag nämner en orsak till att fira, vill jag inte bära hundhuvudet för det efter midsommarfirandet.

Kolla Alexa här


Jun 21 2012

Bostadsbrist?

Av Pettersson

Våra politiker grälar om bostadsbristen i våra storstäders centrala delar men ingen gör något åt det. De verkar som de tror att bostadsbristen ska försvinna genom att importera 100 000 invandrare per år utan att bygga bostäder.  

Titta på bilderna över centrala Stockholm, de övre från 1924 och 1954 fulla med små affärer på gatorna och bostäder ovanför butikerna. Den nedre bilden från 2009 med kontor, hotell, parkeringshus och gallerior och politikerna som beslutade om detta skakar fortfarande på huvudet och undrar vart bostäderna tog vägen…

Stockholm 1924

Stockholm 1954

Stockholm 2009


Jun 21 2012

Trevlig midsommar

FjärranÖsternRedaktionen

Men var försiktiga med spriten!

Tag varning av bilderna nedan!


Jun 21 2012

Rituell omskärelse av pojkar

Pettersson tackar för tipset

I februari 2012 krävde Svenska Barnläkarförening att ritual omskärelse borde bli helt förbjudet. Barnläkaren Staffan Janson, ordförande för föreningens utskott för etik och barnets rättigheter, säger att stympningen av förhuden är ett övergrepp som kränker barnets integritet och självbestämmande över både den egna kroppen och framtida religiös uppfattning. Flera läkare och landstingen har nekat omskärelsen gjorda för icke-medicinska orsaken. Finska Läkarförbund är också emot omskärningar gjorda för icke-medikaliska orsaken.

-Pettersson tycker nog att det borde vänta till pojken är myndig och får bestämma och betala själv…allt annat tar resurser från de långa köerna i vården, men, men Capio vill väl tjäna pengar och i Malmö har de många kunder trots att de flesta judarna är ivägskrämda.

Capio


Jun 21 2012

”Mångfald” fungerar inte

FjärranÖsternRedaktionen

Han säger vad som inte får sägas!

YouTube Preview Image

Jun 21 2012

Frankrike har samma problem som Sverige

FjärranÖsternRedaktionen

”Fransmän” liksom ”Svenskar”  åker ned till Pakistan-Afghanistan på Jihad uppdrag!

France 24 berättar om ”Fransmanen”  Pakistan har gripit en fransman anklagas för att vara en al-Qaida militant.  Den anhållne, identifierad som Naamen Meziche, togs vid en räd nära pakistanska gränsen mot Iran.

”Fransmannen” Naamen Meziche


Jun 21 2012

Det svenskaste vi har…

Av Stefan K

…och det ska ingen jävel ta ifrån oss.


Jun 21 2012

En sång om vår historia

Av Stefan K

Låten kanske inte passar till sill och snaps, men det skiter jag i…

…för denna grupp och deras senaste platta har retat gallfeber på kulturvänstern som inte gillar att man hyllar svensk historia i ord och ton.

Skål säger Stefan K och inleder midsommarfirandet med Sabaton och Carolus Rex.

YouTube Preview Image

Jun 21 2012

Jetsetekologerna

Av Pettersson

Det har varit klimatkonferens i Rio de Janeiro, Brasilien. Där har 50 000, ja ni läste rätt, femtiotusen människor har konfererat om hur vi ska få en hållbar utveckling och minska utsläppen.

Resultatet blev likadant som när de träffades i Rio för 20 år sedan, det vill säga några vackra ord och inget mer. Sedan det senaste mötet 1992 som hölls i Rio har flygtrafiken fördubblats och utsläppen av koldioxid har ökat med 36 % enligt FN.

- Pettersson undrar hur mycket av dessa ökande utsläpp som jetsetekologerna står för när de flyger jetplan jorden runt och bor på luftkonditionerade lyxhotell samtidigt som de snackar skit, äter och dricker gott samt uppmanar andra människor att börja cykla.

Sveriges Radio


Jun 21 2012

Rasistefterlysning

Av Eva-Marie

Jag efterlyser någon som kan förklara några funderingar som jag har. Om det i vårt avlånga land finns någon utrikes född person och ännu hellre både utrikes född och muslim. Jag gör ett tillägg till, jag söker en man….som stämmer in på denna beskrivning. Kommentera in och ge din syn på saken

Igår när jag pratade med en turkisk kvinna kom vi in på relationer, både de som var avslutade och de som är påbörjade. Hon berättade för mig om en för henne närstående person som var skild och omgift. Det handlar om en kvinna född i Turkiet gift i Sverige med en turkisk väldigt strängt troende muslim som hon efter några år separerade ifrån.

Nu kommer det som jag en modern svensk kvinna häpnade över att få höra. Med vilken rätt tar sig en frånskild man att lägga sig i exfruns val av nästa man? Va, jag gapade och sa vad faan har han med det att göra, jag fick en axelryckning till svar. Hon visste inte. Nu kommer jag till det som kanske än mer gjorde mig upprörd. Exmannen var väldigt arg för mannen som exfrun var kär i var en SVENSK.

Att få höra detta en tidig morgon helt oblygt av en person som inte hade en tanke på att det handlar om rasism mot svenskar eller att jag kunde tänkas bli sårad eller ledsen,  det var en märklig känsla. Att liksom inte räknas in, mig och min etnicitet kan man ostraffat spotta på.

Vad säger man i ett sådant samtal? Jag konstaterade att den muslimske mannen, han kan inte trivas i Sverige och ifrågasatte varför är han kvar? Han gillar inte svenskar och jag konstaterade även att då gillar han inte Sverige heller? Jag fick en axelryckningt till svar, hon visste inte. Hon kunde inte ge några förklaringar mer än att han var väldigt väldigt strängt troende.

Tag nu chansen alla muslimer, islamister, shiiter,vahabister, suniter, islamologer, moderata muslimer, talibaner…… Ge mig och övriga bloggläsare på Petterssons en förklaring på VARFÖR ÄR NI MUSLIMER HÄR NÄR NI INTE GILLAR OSS??????

För mig känns det som om festen är över och att det är dags att resa hem.

Såklart får alla ni utan svenskhat också kommentera kanske kan vi komma fram till något gemensamt?