Jun 25 2012

Indonesien

Av Pettersson som idag presenterar land nummer 33 i serien om hur ”fredens religion” islam behandlar kristna i olika islamska länder. Kristna valdes för att kristendomen är världens största religion och för att det är enkelt för var och en att jämföra med hur den ”intoleranta och rasistiska” kristna västvärlden behandlar muslimer som flyttat till väst med hur muslimer behandlar kristna runt om i världen.

Indonesien – Kyrkan möter ökat motstånd. Även om nationella myndigheterna verkar neutrala är de i verkligheten angelägna om att vinna stöd från muslimska partier. Muslimska extremistgrupper ökar våldet mot kristna och möter inget motstånd från regeringen. Radikala grupper har fått medhåll i och med hädelselagens införande som de använder för att rättfärdiga sina handlingar. Inför påskfirandet hittade polisen fem nedgrävda bomber vid en katolsk kyrka i Jakarta. Bomberna, som programmerats att explodera på långfredagen, desarmerades lyckligtvis. I september attackerade en muslim en kyrka på Java och skadade 27 människor. Attacker mot kyrkbyggnader blir en allt vanligare företeelse.

Den indonesiska övärlden breder ut sig närmare 500 mil mellan Sydostasiens fastland och Australien. Indonesien är världens fjärde folkrikaste stat och har den största muslimska befolkningen i världen. Sedan president Suhartos fall 1998 har landet utvecklats i demokratisk riktning. Etniska och religiösa motsättningar förekommer inom landet, och i Papua förs en väpnad kamp för självständighet. Tsunamin 2004 drabbade Indonesien hårt, med runt 170 000 döda.

Influenser från Indien skapade tidigt en hindu-buddistisk blandkultur i den indonesiska övärlden, där mäktiga kungariken utvecklades. Islam kom till området på 1100-talet. På 1700-talet blev Indonesien en holländsk koloni, och i andra världskriget ockuperades Indonesien av Japan. Vid krigsslutet i augusti 1945 utropade nationalistledaren Sukarno Indonesiens självständighet. Men holländarna återkom och krig utbröt mellan Sukarnos nationalister och Nederländerna. 1949 uppnåddes fred och Indonesien fick sin självständighet med Sukarno som president. Efter ett kuppförsök 1965 iscensatte militären en våldsam antikommunistisk aktion under ledning av general Suharto. Upp emot en miljon människor dödades i utrensningarna. Från 1966 tog Suharto stegvis över makten från Sukarno och utnämndes formellt till president 1968.

Levnadsstandarden och det allmänna hälsotillståndet bland indoneserna har förbättrats betydligt sedan 1960-talet. Den ekonomiska krisen 1997-1998 innebar emellertid ett bakslag, då andelen fattiga i befolkningen steg från en tiondel 1996 till närmare en tredjedel 1999 enligt officiella beräkningar. Idag ligger andelen fattiga indoneser kvar på den nivån. Störst är fattigdomen på landsbygden och i de östra delarna av landet. Många fattiga familjer drabbades särskilt hårt av höjda levnadskostnader när regeringen 2005 drastiskt sänkte subventionerna på bränsle.

Den indonesiska ekonomin har flera inkomstkällor och är väl balanserad. Det finns gott om naturresurser, inte minst olja, naturgas och andra mineraler. Samtidigt är jordbrukssektorn produktiv och spelar en viktig roll för ekonomin även om tillverkningsindustrin sedan 1991 gått om jordbruket mätt i andel av bruttonationalprodukten (BNP). Även tjänstesektorn har vuxit snabbt under senare år.

  • Statsöverhuvud: President Yudhoyono
  • Folkmängd: 242 miljoner
  • Kristna: 37 miljoner
  • Huvudreligion: Islam
  • Statsskick: Republik

Tidigare länder i serien: Afghanistan, Saudiarabien, Somalia Iran Maldiverna Uzbekistan Jemen Irak Pakistan Nigeria Mauretanien Egypten Sudan Turkmenistan Tjetjenien Qatar Algeriet Komorerna Azerbajdzjan Palestina Libyen Oman Brunei Marocko Tunisien Kuwait Turkiet Tadzjikistan Syrien Förenade arabemiraten  Djibouti  Jordanien

Källor: Landguiden, Open Doors, Globalis, m.fl.


Jun 25 2012

”Allt roligt är förbjudet”

Ayatolla Khomeini "Alahu- akbar"

Av Olli Rein

Allah skapade inte människan för att han skulle ha roligt. Syftet med skapelsen var att mänskligheten skulle sättas på prov genom svårigheter och bön. En islamisk regim måste vara allvarlig på alla områden. Det finns inga skämt i islam. Det finns ingen humor i islam. Det finns inget roligt i islam. Det finns inget roligt och glatt i det som är allvarligt.

Ayatollah Khomeini

Således är det förbjudet (haram) att ha roligt och dricka alkohol, tillåtet (halal) att mörda sådana som har roligt och dricker alkohol….Tänk på det när ni läser denna lilla notis från Kabul:

Sent i går kväll stormade talibaner ett hotell i Kabul där en bröllopsfest pågick. Hotellvakter sköts ihjäl och mängder av gäster togs som gisslan. Vid niotiden på morgonen, svensk tid, rapporterades striderna vara över. 13 liv krävdes.

(Expressen)

Attacken mot hotellet Spozhmai vid Qarghasjön blev blodig. 13 människor dödades när tungt beväpnade talibaner stormade en bröllopsfest. Tre hotellvakter sköts ihjäl direkt och ett okänt – men stort – antal människor togs som gisslan sent i går kväll. Därefter tog utdragna strider vid mellan attentatsmännen och afghanska säkerhetsstyrkor – understödda av Nato-trupper.

Jihad Watch

JIHAD I MALMÖ

Där fick alla vi som tycker att islam är skitroligt, något att tänka på menar Olli. Nåja vad är en bröllopsfest på krogen egentligen. Den kan vara fruktansvärt långtråkig och dötrist och förskräcklig och alldeles fantastiskt rolig om där bara finns Talibaner att strida med.


Jun 25 2012

Musiktema från A till Ö

Av Eva-Marie och Law of the Land

Måndagskvällen är här och du är välkommen att med oss en stund lyssna på musik i vårt ständigt om kvällarna återkommande musiktema. Ikväll har turen kommit till ……..

Brandsta City Släckers är en musikgrupp från Helsingborg i Sverige som har deltagit i Melodifestivalen två gånger, 2002 med sången ”Kom och ta mig”, vilket de är mest kända för, och 2003 med sången ”15 minuter”, som är kritisk till dokusåporna. Alla medlemmar utom en, Ulf, som är musiklärare, är brandmän och bandet började som deltagare i företagsrocktävlingar. Brandsta City Släckers har uppträtt utklädda till brandsoldater. Deras texter har ofta en koppling till brandmän på något sätt, och innehåller en stor portion humor.

Humor är bra men jag tror att mången brandman har lätt att hålla sig för skratt i Sverige nuförtiden. Hur kul kan det vara att när de rycker ut med slangen för att rädda hus och hem bli föremål för ociviliserade nya svenskars spott, spe och stenar?

Kom och Ta Mig

YouTube Preview Image

Billeberga Rap………..vi kan släcka vi kan suga…….Bille Bille Bille….

YouTube Preview Image

På tal om eld och då behövs det vatten och ett charmigt extramaterial. Vi på musiksektionen tackar för oss och vi är åter imorgon klockan 21.01. Ha det gott och var rädd om dig. Kram


Jun 25 2012

Brottslighet bland invandrare borde oroa alla partier

Pettersson har kopierat en av de få hederliga journalister som finns, ledarskribent Per Gudmundson HÄR.

”Var femte invandrare från Irak och Somalia tagna för brott”. Det basuneras ut i Dagbladet, en av Norges stora dagstidningar (17/6). Statistisk sentralbyrå, norsk motsvarighet till SCB, har för första gången gjort en ordentlig sammanställning av brottsstatistik fördelat på härkomst, och det blir en del rubriker.

Den absoluta majoriteten av alla brott begås av norrmän. 90 procent av gärningsmännen bakom de brott som begicks under den uppmätta perioden, 2001 till 2004, var infödda norrmän. Det är dock vissa invandrargruppers överrepresentation i brottsstatistiken som väcker intresse. 6,1 procent av alla norrmän begick något brott under mätperioden. Invandrare från Norden, Västeuropa och Nordamerika begick brott i lägre grad än så. Men 10,4 procent av invandrarna från Östeuropa, 13,6 procent från Asien, 13,8 procent från Central- och Sydamerika och 17,8 procent av invandrarna från Afrika registrerades under samma tid för brott. Även invandrares barn hade högre brottsaktivitet än de norskättade, visar rapporten.

Ursprungsländer med högst procentandel gärningsmän var Marocko (18,1), Iran (19,4), Somalia (21,8) och Irak (23,6 procent). På andra sidan spektret finns ursprungsländer som Kina (5,9) och Filippinerna (4,7 procent).

Norge är inte främmande för frågan om ursprung och brott. Oslopolisen har i flera år presenterat våldtäktsstatistik på det sättet – och funnit att samtliga överfallsvåldtäkter med kända gärningsmän de senaste fem åren har begåtts av invandrare – men den nya studien täcker alltså alla registrerade brott begångna av boende i hela Norge under flera år. Resultatet väger med andra ord tungt, och är inte avhängigt några enskilda brottstillfällen eller personer. Vad exempelvis ”var femte” betyder i faktiska tal kan man få en uppfattning om när man betänker att det i Norge bor runt 17000 somalier och 19000 irakier. Egendomsbrott och våldsbrott är de kategorier där skillnaderna är störst mellan invandrare och norskättade. Andelen straffade är 2,3 gånger så stor i stöldbrotten (18,7 mot 8,4 per 1000 invånare) och 2,1 gånger så stor i våldsbrotten (9,5 mot 4,5).

Vare sig sysselsättning eller bostadsförhållanden tillmäts någon större förklaringskraft av rapporten. Om man däremot tar hänsyn till kön och ålder – invandrare är i hög grad unga män, precis som gärningsmän ofta är – förklaras mellan 20 och 45 procent av överrepresentationen. Andra förklaringar försöker sig rapportförfattarna inte på. Men materialet är rikt, och väcker många frågor. En vanlig föreställning – att trauman från inbördeskrig skapar laglöshet – tycks motsägas av resultaten. Invandrare från Somalia är i betydligt högre grad registrerade för brott än de lika krigsdrabbade invandrarna från Sri Lanka (9,7 procent), för att ta ett exempel. Det visar sig därmed att Norge har ungefär samma problembild som Sverige. Brottsförebyggande rådets två utredningar (1996:2 samt 2005:17) om brottsligheten bland personer födda i Sverige och i utlandet har gett liknande, för att inte säga värre, resultat. I den tidigare rapporten hade exempelvis 26,9 procent av invandrarna från Nordafrika varit skäligen misstänkta för brott under mätperioden, och i den senare mättes motsvarande till 24,1 procent.

I Sverige kan man snarare göra rubriker på ”var fjärde” än på ”var femte”, med andra ord.

Den senaste svenska mätningen gav vid handen att överrepresentationen i registrerad brottslighet för utrikes födda var 2,5. Ännu högre när det gäller grövre brott: överrepresentationen var 4,2 i kategorin dödligt våld och försök till mord och dråp, samt 5,0 vad gäller våldtäkt och försök till våldtäkt. Sett till antalet brott, i samtliga kategorier, som begicks under mätperioden stod utrikes födda och barn till utrikes födda för sammanlagt 40 procent, enligt Brå. Kunskapsläget är därmed tämligen gott. Det svåra är för politikerna att veta hur man ska agera utifrån kunskapen. Vad som kan se ut som enkla lösningar blir ofta mycket komplicerade när de ska omvandlas till konkret handling.

En första tanke kan, för att nu bara ta något ur luften, vara att utvisa alla kriminella invandrare. Utvisning ses dock i många fall som omöjligt – situationen i exempelvis Somalia eller Irak anses vara för kaotisk. I Danmark är förslaget på väg att bli verklighet, men regeringen får nog räkna med att bli grundligt kritiserad för att eventuellt ha brutit mot internationella konventioner. Och då har regeringen ändå undantagit uppenbart tvivelaktiga utvisningsfall. En annan tanke kanske är att dra ner på flyktinginvandringen, som ju i hög grad präglas av oordnade förhållanden. Även där anser sig dock regeringar vara förbundna av internationella överenskommelser. Men även om man lyckades omtolka innebörden av överenskommelserna, så är det inte säkert att neddragningarna skulle träffa rätt. Det är stor skillnad mellan flyktingar från Burma och från Afghanistan, till exempel. En tredje omedelbar tanke, förstås, berör integrationspolitik. Hjälp till jobb och drägliga bostadsförhållanden kanske kan lösa problemet?

Att döma av den norska utredningen hjälper inte det mer än marginellt. Det finns alltså få lätta svar, och dessutom kan priset vara högt för den politiker som väljer att komma med förslag (i Sverige blev exempelvis tidigare riksdagsledamoten Mauricio Rojas mer eller mindre mobbad), varför det tycks ta tid att skrida till verket. Väljarna ser dock inte ut att vilja vänta på att de ledande partierna löser upp knutarna. I allt högre grad röstar man på partier som sätter invandringsfrågorna främst, och som i kraft av oppositionsställning sällan behöver bry sig om deras enkla lösningar är genomförbara eller inte.

Det kan leda till skada. Det bästa vore om de ledande partierna tog väljarnas oro på större allvar. Om inte brottsligheten i sig är nog för att få igång politikerna, hur konstigt det än kan låta, borde väl åtminstone fruktan för politisk turbulens vara det?

-Pettersson undrar hur länge det dröjer innan majoriteten av svenska politiker ska vakna? Hoppas det sker innan det är för sent och är övertygad om att om PK skulle skriva något om detta skulle de säkert stå de flesta invandrare inte anklagade för något brott.


Jun 25 2012

Mangs läser bok

Av Eva-Marie

I eftermiddags blev det av, jag tog det långa benet före och begav mig upp i stan för att sitta med som åhörare vid rättegången mot den åtalade för serieskjutningarna i Malmö. Peter Mangs heter den åtalade och det har säker inte undgått någon. Det duggade lätt och himlen var mörk men människor jag mötte strosade eller skyndade sig till sin egen destination.

Min destination var Malmö Tingsrätt där ännu en rättegångsdag läggs till de andra. Idag skulle man få höra en experts utlåtande från SKL, statens kriminaltekniska laboratorium. Jag hade min kamera med och fotograferade lite här och där på min väg norrut i staden.

Jag har en promenad framför mig på  ungefär fyrtio minuter och man hinner se en hel del på sin väg och fundera därtill. Allt skulle bli så bra i Malmö när serieskytten hade gripits. Det skulle bli tryggt och vänligt i min stad, vi har alla facit hur det blev. Om det nu är Peter Mangs som är skyldig och han döms så kommer det knappast att bli bättre och mindre våld i min stad.

Jag gick förbi där den cyklande 60-åringen blev påkörd så att han dog på fläcken. Påkörd av en påtänd 20-åring utan körkort men med nyköpt bil. En av polisen tidigare känd man med ett redan digert brottsregister i sitt unga liv. Där låg en hög blommor som mindes om tragedin.

Jag skulle kunna skriva ett halvmeter långt inlägg om sådant jag såg som på min promenad som inte kändes bra eller värdigt för staden men nu till saken. Mitt ärende var rättegång.

Väl framme kollade jag med vakterna  om det var i sin ordning och att jag fick plats i rättegångssalen för att sitta med som åhörare. Det gick bra för det hade endast varit första veckan som det var fullt och nu var det vecka……har glömt i vilken ordning det var men många veckor har den hållit på och jag skulle bli varse varför.

Efter att ha tömt mina fickor, lämnat väskan till vakt och jag själv blivit kontrollerad både fram och bak gick jag upp för trapporna och till sal sju, säkerhetssalen. Det var jag, två från SR ekot, två från TV4, en till journalist,  tre poliser och Trez mamma. Vi satt bakom säkerhetsglaset.

Framför satt Peter Mangs med sina två advokater, nämdemän, åklagare, domare, notarie och poliser. Där innanför allt som allt 22 personer.

Nu skulle SKL redovisa hur det ser ut och hur man undersöker kulor, hylsor och vapen. Stefan Pettersson arbetade vid SKL som forensisk generalist, den som samordnar och ser till att alla undersökningar blir gjorda och håller kontakt med polismyndigheten. Han redogjorde grundligt och efter visst tekniskt fel och klydd även på storbild och bildspel.

Peter Mangs läste under tiden  ur en bok. Han körde tummarna i öronen och läste. Såg inte titeln på den han höll på med men nästa bok blir ” Bilder från Österlen” för den låg framför honom på skrivbordet. SKL killen malde på och åklagaren ställde så många frågor så jag tänkte att hon var dåligt påläst om vapen och har dom inte inläsningsmaterial inför rättegång? Hon ville veta hur ljuddämpare ”funkar”och hur gör man när man laddar om….Hon borde kanske skriva in sig i ett skyttegille.

Antagligen fanns det endast två riktiga  vapenexperter i salen närvarande (kanske poliserna med) så jag undrade hur skall detta sluta?Efter 1,5 timme utlystes en paus för folket i salen började att skruva på sig. Sedan in igen och SKL visade bilder på kulor och hylsor med spår, då var Mangs intresserad och tittade. Sedan sjönk han ihop med huvudet nästan mot bordet för att efter en stund sträcka på sig.

SKL var grundlig och malde på och så måste det antagligen vara, spelets regler för att värna rättssäkerheten. Jag var inte den ende som ibland försvann bort och fick kväva en gäspning. En polis somnade, domaren gäspade,en efter en såg jag de som starkt kämpade emot att nicka till. Seg segt segt.

Så var det då dags för försvaret och det var advokat Norking som undrade om hur många objektiv det finns på mikroskopen och om man använder samma mikroskop till samma vapen hela tiden? SKL svarde att man tar det som är ledigt och det finns inga direktiv att dokumentera vilket mikroskop man använt. Hm, hm detta tyckte kanske försvaret var dumt och skumt?

Klockan 16,00 avslutades denna rättegångsförhandling och domaren konstaterade att SKL måste komma åter imorgon och stanna antagligen till eftermiddagen…och det gick bra. Jag förstår nu varför det tar så lång tid, detta var inte speciellt snabbt och jag har sett folk arbeta fortare. Sedan lånade jag toaletten och där inne var det blått så att man inte skulle frestas med att knarka lite medan man var där.


Jun 25 2012

Tidningsbud dömd för våldtäkt

Pettersson tackar för tipset

Ett 31-årigt tidningsbud förgrep sig sexuellt på en ung flicka under sin morgonrunda på Södermalm i Stockholm.

En oenig tingsrätt friade mannen. Nu river Svea hovrätt upp domen och dömer 31-åringen till två års fängelse för våldtäkt. - Det är klart att det känns bra, framför allt för min klient, säger flickans advokat Carolina Nilsson till tidningen. Han döms även att betala 91 800 kronor i skadestånd till flickan.

-Pettersson noterar att tidningsbudet kallas brevbärare och när sådant slarv passerar så är det lätt hänt att ljugmedia missar att 31-åringen är en afrikan som är medborgare i Burundi och heter Charles Ndaba och att någon utvisning är inte aktuellt.

Ljugmedia ”i sanningen tjänst” platsar bättre i Sverkers soptunna

 


Jun 25 2012

Stiltje hos Expo

Av Stefan K

Så här i semestertider är det svårt för Expo att hitta intressanta frågor att ta upp…

…så därför gör man gärna en höna av en fjäder, för att på så vis försvara sin existens.

Den starkt vänsterorienterade organisationen ges idag plats på den vänsterorienterade nyhetsportalen Nyheter24 (där vänstersocialisten Alex Bengtsson förövrigt har en ledarsida), där man i en artikel associerar SDU:s fackelmöte på Nationaldagsnatten med ett Ku Klux Klan möte.

Dock glömmer man som vanligt att syna de egna leden:

Ung vänster på Nybergs Torg i Sundbyberg 2010.

Vänsterpartiet i Hudiksvall 2011.

Vänsterpartiet i Linköping 2009.

…men även Byrån mot diskriminering kanske granskas av uttråkade Expomedlemmar.

…också sportlovsfirare i Åsele ligger väl pyrt till.

…för att inte tala om de stackars eleverna i Märstaskolan.

Ja, ni ser hur lätt det är att skapa rubriker om man så önskar.


Jun 25 2012

Gripne örebroaren frisläppt

Av Pettersson

Örebroaren Mahdi Warsama Ahmed släpptes fri natten till söndag efter att ha varit fängslad i Somalia i fyra dygn.
– Jag är glad. Det är bra, det känns bättre, säger hustrun Leila Abdi.

Strax efter att NA rapporterat om att Mahdi blivit gripen i Somalia, släpptes han fri. – Jag har precis pratat med Mahdi. Han berättade att det plötsligt kom en fängelsevakt och sa till honom: ”Du är fri, du får gå”, berättar Abdifatah Saed Abubakar, styrelseledamot i Afrikas horn kulturcenter.

Hustrun Laila Abdi säger att mannen skulle åka till sin hemstad för att besöka sin sjuka mor och att det inte funnits något hot mot dem och de har inte fruktat att åka till Somalia.

-Pettersson undrar stillsamt vad gör familjen med ”örebroare” i Sverige? Inget hot i Somalia och en sjuk mor att ta hand om. Varför ställer fulmedia inga frågor om detta? Dessutom finns återvändarstöd så vad väntar de på?

NA   NA 


Jun 25 2012

Varför pågår ingen debatt?

Av Pettersson

Den som ställer ovanstående fråga är Anna Dahlberg, ledarskribent på Expressen. Dahlberg undrar över medias totala tystnad över en gigantisk industrisatsning på mellan 30 och 50 miljarder som är på väg att förverkligas utan debatt.

Sanningen påstår Dahlberg är att svenska medier är ointresserade av försvarsfrågor och det som ledarskribenten avser är byggandet av en ny version av stridsflygplanet Jas 39 Gripen E/F och hon påstår att vi betalar över 5 miljarder årligen för denna statussymbol till SAAB.

Nåväl, det finns ingen anledning att betvivla Anna Dahlbergs siffror och 30 till 50 miljarder är mycket pengar liksom fem miljarder årligen men det finns saker som kostar mycket, mycket mer utan att Anna Dahlberg eller någon annan journalist vill debattera detta. Dahlberg har givetvis fått frågan men har inte haft tid att svara ännu…

- Pettersson undrar över avsaknaden av debatt om de krävande gökungarna som kommer söderifrån, kostar minst ett Super-Jas om året och hotar med att kasta ut oss hur vårt bo.

Gökungen som skiker och tigger och hela tiden kräver mer för att till slut kasta ut de ursprungliga ungarna och bli större än föräldrarna symboliserar inte Jas i det här fallet

Expressen 

 

 

 


Jun 25 2012

Konsekvenser för imamer efter UG:s granskning

Av Stefan K

Uppdrag Gransknings reportage om kvinnoförtrycket i svenska moskéer har fått konsekvenser för både medverkande och jämställdheten bland Sveriges muslimer.

Stockholms moské har stängt av den rådgivare som figurerade i programmet, Uppsalas moské har portat den föreläsare som sågs och i Örebros moské är den aktuelle imamen under utredning.

Samtidigt har Sveriges enda folkhögskola för muslimer, den i Kista utanför Stockholm, arrangerat ett jämställdhetsprojekt för att stärka kvinnors ställning inom islam.

SST, nämnden för statligt stöd till trossamfund, stoppade det statliga stödet till de fem moskéer som kritiserades i UG och myndigheten har också moskéerna under uppsikt för att se vilka åtgärder man tänker vidta. Max Stockman, handläggare på SST, tror dock att samtliga moskéer kommer att återfå sitt statliga stöd när granskningen genomförts om 2-3 månader.

Jag kan inte låta bli att släppa tanken på alla problem, händelser och granskningar som omgärdat Sveriges moskéer och funderar ständigt över om moskéer och bokstavstrogna muslimer verkligen hör hemma i vår del av världen, eller om både moskéerna och muslimerna skulle må bäst av att vistas i de områden där islam är rådande och muslimska regler styr människors vardag?

Källa: SvD


Jun 25 2012

Kritisk vänsterpartist ute i kylan

Av Stefan K

Minns ni vänsterpartisten Gun Holmertz som varnade för en alltmer utbredd islamism i Göteborgsförorten Hjällbo?

För att väcka lite minne till liv, kan ni läsa artikeln här.

Idag har Vänsterpartiet fryst ute Holmertz och hennes partikamrater tar också avstånd från henne. Holmertz har också mordhotats, polisanmält hoten, men hennes partikamrater har lyst med sin frånvaro när hon nu angrips från alla håll.

Än en gång får vi bevis för att kritik mot invandring och i synnerhet islam, får konsekvenser om man är vänsterpartist.

Källa: Merit Wager på Newsmill


Jun 25 2012

Kulturberikare misshandlade man till döds i Veberöd

Av Pettersson

Uppdatering 2012-06-25: Mördarna heter Igor Mercep född 870714  och Berlind Rogova född 881104 försök hitta det i fulmedia om ni kan.  

Två personer utsattes för en grov misshandel i Veberöd vid tvåtiden på midsommarnatten. En av de två uppges ha livshotande skador. Mannen, som är i 20-årsåldern, ligger i respirator.

Gärningsmännen ska ha flytt i bil och på lördagsmorgonen hade ännu ingen misstänkt kunnat gripas, enligt polisen.

 - Nu hålls det inledande förhör och vi hämtar in ytterligare vittnesuppgifter från personer som rört sig i de här delarna av Veberöd, på väg hem från midsommarfirande, säger Calle Persson som är informatör vid Skånepolisen.

 Ytterligare två män blev också misshandlade, men deras skador var så lindriga att de inte behövde uppsöka sjukhus.

 Polisen letar efter två män i tjugoårsåldern, som misstänks för grov misshandel.

 -Pettersson vill till ljugmedias artikel tillägga att den svårast skadade mannen enligt en trovärdig källa har avlidit och att de två männen i 20-årsåldern är kulturberikare på 23 respektive 24 år som för närvarande bor i Sjöbo men förhoppningsvis får de snart flytta till en plats där de passar bättre…de är även tidigare kända för grov brottslighet.

Brottsoffret och den avlidne är Christoffer Mårtensson, (bilden) som verkar var en just kille som gick i mellan vid ett bråk och själv dödades.

Undrar hur många som ska dö innan media börjar tala och skriva i klarspråk?


Jun 25 2012

Veckans fråga

Av Stefan K

Vi lever i olika världar med olika syn på samma saker.

I Sverige riskerar du att dömas för rasism om du råkar säga ett fel ord i fel sammanhang och inte minst till fel person. Ibland kan det t.o.m. räcka med en blick vid fel tillfälle, men är vi i västvärlden mer hemska än andra kulturer?

Vem av dessa två kvinnor skulle mötas med flest blickar och kommentarer?

1. Denna sommarklädda kvinna på en gata i Saudiarabien.

2. Denna sommarklädda kvinna på en gata i Sverige.


Jun 25 2012

Det är är skillnad på invandrare och invandrare

Pettersson har fått ett brev från en invandrare, läs det gärna. Det är skillnad på invandrare och invandrare samt kristen och muslim.

Till: Petterssons gör skillnad

Läser bloggen regelbundet, en mycket bra blogg! Som utrikesfödd och svensk medborgare sedan 35 år har jag en förståelse för synen, kritiken och åsikterna som beskrivs på bloggen. De etablerade medierna som exempelvis Aftonbladet med flera har sedan en tid uppmärksammat ”näthatet” och påtvingat deras läsare som kommenterar artiklar att ”hålla god ton”. Denna väg mot mer censur och politisk korrekthet är osund. Man skall få utrycka sig fritt utan att riskera anmälas till DO. Janne Josefsson uttryckte det bra till AB:s debattchef i en TV-debatt tidigare.

Denna förbannade korrekthet som bara utvidgas i Sverige (och EU) och tillämpas av PK-media in absurdum är åt helvete!! Det är en inskränkning i våra fri- och rättigheter, emot tryckfrihetsförordningar, åsiktsfriheter och våra mänskliga rättigheter att inte kunna uttrycka oss fritt!

Man skall kunna benämna saker och skeenden vid deras rätta element. inte tvingas limda in orden i silke, eller använda ”snälla” och politiskt korrekta ord och benämningar. Även ur ett språkvetenskapligt perspektiv är detta ett förkastligt och föraktfullt tillvägagångssätt. Kraften i språket, språkets funktion som uttrycksmoch sättet att på ett tydligt sätt uttrycka sig klart och kraftfullt. Jag tänker här framförallt sådant som PK-media och politiker (Ullenhag m.fl.) anser som hets, diskriminering och rasism och exempel är att man ”måste” använda ord och begrepp som: ”färgad” ”rom” etc. istället för motsvarande som var brukligt i sekler men som tack vare anmälningshysterin till polis och DO idag knappt ens vågar tänkas med rädsla för repressalier.

Internet med Petterssons och systersidor gör därför en stor samhällsinsats genom att belysa detta. Fortsätt med detta!

Ett Youtube-klipp bifogas. Se c:a 13:45 in i filmen där syrianske Riksdagsledamoten Metin Ataseven (kristen, jurist, f.d. krögare, fastighetsägare som äger Ronna centrum) uttrycker sin respekt och tacksamhet för Sveriges mottagande av oss syrianer.

En viktig aspekt som önskas meddelas Realisten är att det ÄR SKILLNAD på invandrare och invandrare.

Till exempel: MENA-invandrare vs invandrare från ”västländer” eller kristna invandrare och ”övriga”

Ni förstår säkert hur jag menar. Ta en dansk, en tysk eller en norrman som invandrar till Sverige och ställ detta mot en somalier, en afghan eller en person invandrad från Afrika. Det finns flera aspekter man kan jämföra statistiskt. Se Sverige som ett företag med intäkter och utgifter.

Exempel och elementär matematik: (+) Sverige AB drar in pengar genom skatt på intjänad lön från medborgares arbete, från företagens arbetsgivaravgifter, vinstskatt etc.

(-) Sverige AB har utgifter i form av utbetalningar för bidrag, socialbidrag, flerbarnstillägg, bostadsbidrag etc.

Ta en person och antalet år i landet denne bott. Alternativt räkna på en 10-årsperiod för en medelålders och arbetsför person.

Under denna definierade tidsperioden….

  • Hur betalar personen IN till Sverige AB?
  • Hur mycket betalar Sverige AB UT till personen?

Tillämpa denna enkla matematik för att jämföra en somalisk invandrare med en dansk dito.

  • Vilken tror ni är nettogivare respektive nettomottagare i reda pengar?
  • Vilken är en vinstaffär respektive en förlustaffär för Sverige AB?

Svaret torde vara enkelt även för en femteklassare:) Lägg därtill kostnader för avkommornas skolgång och de sjalpryddas pensioner (som säkerligen aldrig arbetat) så blir skillnaden (förlusten) för Sverige AB ännu större!

Läste en annan blogg för en tid sedan som fastslog (oklart om det var evidensbaserat, men bondförnuftet räcker för att se kopplingen) att:

-Hudfärgen verkar ha betydelse med benägenheten att vilja integreras, anpassa sig till svensk lag, svenska seder, svenska traditioner och i största allmänhet att uppträda hederligt, civiliserat, lära sig svenska, ARBETA och göra rätt för sig. Inte bara ”ta armen som föder en” och leva på bidrag och föda barn efter barn efter barn som uppfostras i att ej respektera Sverige och svenskarna.

Svensk på papper gör inte en person till svensk. Detta gäller även för 2:a, 3:e generationens barn till utrikesfödda invandrare och kanske även för all framtid.

Budskapet är: gör skillnad på invandrare och invandrare. Kristna (syrianska/assyriska) invandrare hyser stor respekt och kärlek och tacksamhet för Sverige som mottagit oss när vi varit i nöd (religiös förföljelse). Detta glömmer vi inte och vi fostrar våra barn att älska Sverige. Vi och ”ni” står på ”samma sida” i denna osunda och farliga utveckling av Sveriges migrationspolitik. Mindre gullande och mer krav på de som får möjligheten att få komma till detta underbara land. TUT (Tillfälligt Uppehållstillstånd) istället för PUT och returbiljett så snart läget i ursprungslandet tillåter. ELLER hjälpa drabbade i det egna landet genom bistånd eller kanske i grannländerna som ju ofta delar samma kultur, klimat, traditioner etc. Sverige är inget för dessa så kallade flyktingar.

Fortsätter det som det  i Sverige så kommer Sverige AB att försättas i konkurs. Sverige måste vakna!

Trevlig sommar önskas Petterssons och fortsätt ert goda arbete.

Hälsningar från en förvärvsarbetande Syrian, med svenskt medborgarskap sedan 1978 och bosatt i Södertälje.

YouTube Preview Image

Jun 25 2012

Avrättas för att ha druckit sprit

Av Pettersson

Två iranier som ertappats med att dricka sprit har dömts till döden, rapporterar nyhetsbyrån Isna. Det hårda straffet motiveras med att det är tredje gången de döms för samma brott.

Alkoholhaltiga drycker är förbjudna i det islamiska Iran, men finns tillgängligt på svarta marknaden. Dödsstraff är mycket ovanligt i dylika fall, uppger iranska medier.

- Dödsdomarna verkställs så fort de fastställts av Högsta domstolen, säger Hassan Shariati, justitieansvarig i provinsen Khorasan Razavi.

- Om Pettersson av någon outgrundlig anledning skulle hamna i dårarnas land blev han nog inte långlivat. Sprit måste väl vara en förutsättning för att stå ut och Muhammed var väl knappast nykter när han fantiserade ihop skiten eller också använde han ännu tyngre grejer…  

Stockholm TT


Jun 25 2012

Var rädd om skattebetalarnas pengar

Av Stefan K

Sveriges IT-minister, Anna-Karin Hatt (C), uttryckte dessa ord i går.

YouTube Preview Image

Jun 25 2012

Muslimska brödraskapet i Egypten

Pettersson har fått ett tips från Maria som är en trogen läsare.

Muslimska brödraskapet vann presidentvalet i Egypten med sin kandidat islamisten Muhammad Mursi, som kallas reservdäcken för att han är ett andrahandsval och knppast kommer att ha något att säga till om. Valdeltagandet var väldigt lågt, drygt 50 % och av dessa fick Mursi drygt hälften. Det innebär att en dryg fjärdedel av egyptierna röstade på muslimska brödraskapets kandidat.

Nu kommer de naturligtvis att tona ned retoriken men minns att ”bröderna” sagt att Kairo är inte huvudstaden i riket utan Jerusalem och titta på filmerna 3 x 15 minuter med svensk text.

YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image