Jul 8 2012

Veckans opinionsundersökningar

Av Pettersson

Inför och under Almedalsveckan har det publicerats en mängd opinionsundersökningar. Ett ljugmedia har gjort en sammanfattning av dem.  

Opinionsundersökningarna är…

  • Aftonbladet/United minds 1/7
  • TV4/Novus 3/7
  • Expressen/Demoskop 6/7
  • DN/Ipsos 2/7
  • SvD/Sifo 3/7
  • Expressen/Demoskop 3/7 ”bara Åkesson har lägre förtroende”
  • Aftonbladet/United Minds 3/7
  • Aftonbladet/Sifo 7/7

 Den opartiske ”journalisten” som skrivit en sammanfattande artikel om åtta (8) opinionsundersökningar och totalt lyckats glömma bort ett helt parti trots han kom ihåg att nämna det partiets ledare i en negativ kommentar heter..

Erik Paulsson Rönnbäck och har telefon 08 – 13 50 70 samt e-post erik.paulsson.ronnback@svd.se om ni vill fråga hur man kan vara så glömsk.

Länk till ett ”sakligt och opartiskt media” HÄR


Maj 10 2012

Kommentar till partiledardebatten

Pettersson har fått en kopia på ett brev till…

Miljöpartiet, språkröret Gustav Fridolin

Kommentar till partiledardebatten den 6 maj 2012 om hur Ni ”bemötte” Jimmie Åkessons inlägg i  partiledardebatten i söndags med att ”nu har vi diskuterat jobb, skola och vapenexport. Enligt Åkesson är två av sakerna invandringens fel. Tydligen är det svårt att skylla vapenexporten på dem.”

Det är inte alls ”svårt” att koppla invandringen till vapenexporten.  Däremot är det ett förbisett faktum. Svensk vapenexport genererar förmodligen – precis som alla andra vapen – flyktingar. 

Dessa tvingas då fly ”undan krig och förföljelse” – som det brukar heta – och alltför många av dem väljer föga förvånande ”världens största socialbyrå” Sverige.  De blir genom sin undermåliga utbildning och dåliga anpassning till arbetsmarknaden – dvs. oanställbarhet – en enorm belastning på det svenska samhället dvs. på skattebetalarna.

Tyvärr missade Åkesson denna viktiga aspekt. Givetvis påverkar massinvandringen samtliga politik- och samhällsområden: den ekonomiska politiken eftersom invandrarna enligt bl. a professor Jan Ekberg i ESO2009:3 ”Invandringen och de offentliga finanserna” ”de senaste decennierna inneburit en belastning på svensk ekonomi.” Redan i Ds 1995:58 ”Invandring, sysselsättning och ekonomiska effekter” konstaterade Ekberg och Lars Andersson att ”invandrarna börjat ta i anspråk det offentliga välfärdssystemet i betydligt större utsträckning än tidigare. Därefter (1995) har ett årligt underskott förelegat dvs. inkomster överförs numera från den svenska befolkningen till invandrarbefolkningen”, arbetsmarknadspolitiken p.g.a. oförmågan att göra sig gällande på arbetsmarknaden, socialpolitiken genom sitt stora och ofta livslånga socialbidragsberoende, sjukvården p.g.a. överutnyttjande av hälso- och sjukvård. Bl.a. drabbas utomeuropeiska invandrare betydligt tidigare i livet av åldersrelaterade sjukdomar som åldersdiabetes, hjärt- och kärlsjukdomar etc. Dessutom har de ofta mycket smittosamma och multiresistenta sjukdomar med sig till Sverige som t.ex. TBC, aids, nya och tidigare i Sverige okända penicillinresistenta bakteriestammar, äldreomsomsorgen eftersom antalet äldre och gamla invandrare har ökat konstant de senaste decennierna och enligt SCB:s prognoser kommer de att fortsätta att öka – inte minst p g a MP:s genomdrivande av lättnader för anhöriginvandringen. Dessutom kräver de kostsamma etniska äldreboende med hemlandets mat och personal som talar de egna språken, kriminalpolitiken och rättsväsendet p.g.a. deras överrepresentation i brottstatistiken p.g.a. gängkriminalitet, organiserad brottslighet, rån, våldtäkter, misshandel, stenkastning, anlagda bränder etc., skol- och utbildningspolitiken eftersom våra oansvariga och omdömeslösa politiker envisas med massimport av analfabeter från Tredje världen som bl.a. Somalia, Afghanistan, Mellanöstern.

Även infrastruktur och miljö utsätts givetvis  för stor belastning p.g.a. massinvandringen.

Förstår man inte dessa självklara samband har man ”en hjärna som en kolibri”  – för att citera statsmannen, presidenten och generalen Charles de Gaulle: ”Det är bra att det finns gula fransmän, bruna fransmän och svarta fransmän  ty det visar att Frankrike är öppet för alla raser, men de får inte bli för många ty då kan Frankrike inte förbli Frankrike. Förstår man inte det har man en hjärna som en kolibri.”Jag föreslår att Ni p.g.a. Ert partis extrema invandringspolitik läser professor Ekbergs ESO-rapport och debattinlägg och begrundar hans slutsats: ”det finns således inga särskilt starka offentligt finansiella argument för framtida invandring…”

Avslutningvis     för att travestera den franske 1500-talsfilsofen Michel de Montaigne: ” Vid randen av en avgrund, hr Fridolin, finns blott en sak att göra: ta ett steg framåt”!!

Inger-Siv Mattson, Nacka


Jan 19 2012

Åkesson – Fridolin

Pettersson undrar om Fridolin varit i Malmö, om han läser tidningar, ser på tv eller lyssnar på radio?

Partiledardebatt 2012-01-18 

YouTube Preview Image

Nov 22 2011

Två partiledare, olika agenda

Av Stefan K

Sydsvenskan publicerade förra veckan en uppmärksammad artikel med Fredrik Reinfeldt där han i hårda ordalag angrepp SD och Jimmie Åkesson. Nu har Sydsvenskan publicerat en artikel med Åkesson där han svarar på statsministerns påhopp.

Det som skiljer de bägge artiklarna åt är att Reinfeldt ganska fritt får ge utlopp för sina tankar, medan Åkesson hålls tillbaks och mer tvingas besvara frågor från journalisten. Bedöm själva.

Intervjun med Fredrik Reinfeldt
Intervjun med Jimmie Åkesson


Okt 11 2011

Är Juholt lämplig?

Av Pettersson

Ursäkta om jag tjatar om denne Ljugholt. Om hans lägenhetsaffär är laglig eller olaglig, enligt reglerna eller inte är egentligen oväsentligt. Har Ljugholt ett omdöme som kvalificerar honom till ett högre ämbete i Sverige?

Ställ frågan så här: Du träffar en tjej och flyttar hem till henne, till en lägenhet som hon haft och betalt själv under en längre tid.

- Pettersson undrar: Hur många av er skulle gå till er arbetsgivare och begära att arbetsgivaren ska betala hela hyran?

En annan person som av många personer betraktas som en idiot har löst frågan på ett annat sätt. Han har tillgång till en av riksdagens 200 små gratis övernattningslägenheter. För det har han begärt att riksdagens ledamotservice drar av drygt 1000 kronor på hans arvode, trots att det inte behövs enligt reglerna för att hans fästmö övernattar där ibland. 

Den personen verkar ha lite bättre omdöme än S-ledaren och heter Jimmie Åkesson.


Aug 17 2011

Inget femte jobbskatteavdrag

Av Pettersson

Regeringen har beslutat skjuta det femte jobbskatteavdraget på framtiden. Anledningen är troligen att Alliansen inte vill riskera att förlora en omröstning i riksdagen eftersom den samlade oppositionen är emot avdraget.

Jimmie Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare säger så här:

”Det är glädjande att regeringen tar hänsyn till så väl det parlamentariska som det ekonomiska läget. Att förslaget om nytt jobbskatteavdraget nu dras tillbaka var väntat och jag hoppas att detta är ett tecken på att regeringen har insett att den regerar i minoritet och inte kan genomdriva politik som strider mot riksdagens vilja”

” När nu Sverige dras in i skuldkrisen så gör vi det i ett läge där massarbetslöshet råder vilket naturligtvis är djupt oroande. Vi kommer att fortsätta att efterlysa effektiva satsningar på utbildning framför kostsamma och ineffektiva skattesänkningar i det här läget”

Sveriges lågavlönade arbetare är fortfarande trots tidigare skattesänkningar världens högst beskattade. En lågavlönad knegare betalar idag 55-60 % i skatt varav de flesta är dolda. Att påstå att det inte går att sänka dessa skatter är ynkligt.

I samma nyhetssändning bekräftade regeringen att sänkningen av restaurangmomsen ligger fast. Regeringen gynnar alltså en enskild bransch som är ökänd för skattefusk och svartarbete.  

I samma nyhetssändning sades det att Sveriges inköp av helikoptrar fördyrats med 4,7 miljarder på grund av ministerstyre.   

− Pettersson håller inte med Åkesson eller de andra utan är övertygad om att det går att sänka skatterna för arbetare och pensionärer och att det finns 100-tals miljarder att spara på andra områden utan att det drabbar välfärden och det borde Åkesson veta om.


Mar 30 2011

En märklig debatt.

Av Stefan K

Mycket kan sägas om dagens riksdagsdebatt i ämnet integration, men nog förundras man över vissa av debattörernas tillvaro i riksdagen. Maria Ferm har bevisat relevansen i denna fråga förut och kommunistdonnan Christina Höj Larsen som stod och svamlade gav mig kalla kårar. Sitter det verkligen såna människor och bestämmer över vår vardag?

En sak står oss nu helt klar. Vi har bara sett början och inget av partierna i uppgörelsen ser några av de problem som den extrema flyktingpolitiken lett fram till. Sveriges välfärd går på knäna, tal om besparingar hörs nu överallt, skolan är på väg att haverera och arbetslösheten sjunker bara marginellt. Detta är inte invandrarnas eller flyktingarnas fel, utan de politiker som satt denna politik till världen. Det är de som ska bära hundhuvudet!

Socialdemokraten Fredrik Lundh Sammeli sammanfattade allt på ett typiskt sätt. ”Vi tänker under inga omständigheter ge Sverigedemokraterna ett inflytande i migrationspolitiken”. Nej, det har vi märkt och det är därför Sverige nu tänker fortsätta att markera sin särställning i den europeiska invandringspolitiken.

Kanske Jimmie Åkesson borde ställt denna fråga till Sammeli: Luciabeslutet som ditt parti införde 1989. Var det ett tecken på främlingsfientlighet eller en insikt om verkligheten?

Fredrick Federley drivs av ett outslitligt hat till SD och det formade hela hans insats i denna debatt. Att börja prata om 30-talets Tyskland i en debatt som behandlar integrationspolitiken i dagens Sverige vittnar om att alla knep är tillåtna för att dölja den verkliga agendan, den att man helt enkelt inte kan försvara sig med ärliga medel.

Ulf Nilsson (Fp) visade sig vara dåligt påläst när han pratade om regeringens nya och lyckade politik med Arbetsförmedlingens etableringslotsar som ska hjälpa flyktingar ut på arbetsmarknaden. På nyheterna i morse berättade man om att färre flyktingar har kommit ut på arbetsmarknaden efter att denna politik satts i kraft.

Tobias Billström som ändå, i förhållande till de andra, höll en hedervärd profil svarade aldrig på Jimmie Åkessons fråga om den helomvändning han gjort i frågan om de illegala flyktingarna. Är det han som på några månader ändrat uppfattning eller är det den berömda moderata partipiskan som låtit höra av sig?

Sakfrågan om de illegala flyktingarnas rätt till vård besvarades på mer eller mindre märkliga sätt, men inget av partierna gavs chansen att besvara detta: ”När ni nu pratar om solidaritet med de som har de svårt, är då ditt parti berett att ge fri vård till fattigpensionärer, hemlösa, ensamstående kvinnor och andra som har det tufft?