Aug 23 2012

Tolkar skall kosta mer

Av Eva-Marie

Jag tackar för tipset från en bloggbesökare och hon skriver såhär : 106 milj + 16 milj = 122 milj/år… Bara för Polis och rättsväsendet… Det är mycket vi har råd med, tydligen… Jag håller med henne om det. Jo det är mycket pengar och det känns som om vi gödslar med dom. Kanske dags att lägga ner SFI? Eller är det så att alla dessa med tolkbehov kom med samma båt idag?

Förra året lade Sveriges polismyndigheter ut 74 miljoner på tolkar och översättningar samma tidhade Sveriges domtsolar utgifter på drygt 32 miljoner för samma sak. Nu finns det en utredning som uppskattar att med de nya kraven som säger att ”inom rimlig tid” skall den misstänkta ha rätt till skriftlig översättning och auktoriserad tolk kommer att höja utgifterna med 10 miljoner kronor för polisen och 6 miljoner för domstolarna om året. Hämtat från Riksdag & Departement.

I regeringsuppdraget går att läsa : I uppdraget ingår även att belysa effekter och konsekvenser för dem som berörs av förslaget och – om något förslag kan förväntas leda till kostnadsökningar för det allmänna – föreslå hur dessa ska finansieras.

Vidare kan man läsa att det idag talas 150 språk i Sverige och att det innebär utmaningar. Ett sätt att underlätta tillgången på kvalificerade tolkar ute i landet är att bygga ut systemet med videokonferenser i landets rättssalar. På så sätt kan åtskilliga resor för tolkarna sparas in. Detta kommer inledningvis innebära kostnader men blir på sikt en besparing.

Man anser även att kvalitetshöjningen på översättarna är angelägen av rättssäkerhet och leder till färre oriktiga domar, men reformen kommer att kosta. Med dyrare tolkar i kombination med att fler handlingar översätts till främmande språk innebär ökade kostnader för staten.

Som det är i dags läge kan den som inte är ”mäktig svenska språket” erbjudas tolk i exempelvis brottmål men utredningen föreslår att formuleringen i lagtexten ändars till att tolk ”skall anlitas”. Utöver det ligger det ett förslag om att rätten till tolkning under förundersökningen skall lagregleras. Idag erbjuds tolk så gott som undantagslöst. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 oktober nästa år.

Kostnadsökning för det allmänna……syftar  det på det vi byggt upp? Föreslå hur det skall finansieras.…….är det vi och våra barn som betalar? Nu gäller det att hålla tungan rätt i mun när det skall prioriteras, vem skall drabbas?


Aug 15 2012

Människohandel bakom fusket med personliga assistenter

Av Stefan K

Barn- och äldreministern Maria Larsson (KD) vill nu skärpa insynen i assistansersättningarna för att komma tillrätta med fusket.

Svaret kommer på den kritik som Vilhelm Ekensteen, ordförande i Intressegruppen för Assistansberättigade, framförde i en artikel 18/8. Bl.a. skriver Ekensteen så här ”Vi har från assistansberättigades sida från första stund aktivt stött ambitionerna att bekämpa de systematiska bedrägerier som riktats mot reformen. Vi ställer oss bakom en rad skarpa åtgärdsförslag med udden riktad mot denna brottslighet. Vi är sannerligen inga vänner av fusket, självklart är det assistansberättigade som allra mest drabbas av det.” Dock kritiserar Ekensteen regeringens nya regelförslag för att vara förödande för assistansreformens huvudsyfte… integriteten och självbestämmandet för den enskilde. Källa: SvD

Maria Larsson hävdar att fusket med assistansersättningarna uppgår till mycket stora belopp och att regelverket innehållit för många hål. ”Lagen om personlig assistans är något vi ska vara stolta över”, skriver Larsson, ”men om vi inte genomför åtgärder mot fusk och bedrägerier, så kommer stödet och förtroendet för lagen att minska”. Källa: SvD

Bakgrunden till fusket är den numera världsberömda svenska naiviteten där man tror gott om alla människor, men sanningen är att den svenska naiviteten utnyttjas frekvent och inte minst av personer som söker sig till Sverige enbart efter ryktet om den svenska naiviteten och de ytterst generösa trygghetssystemen. Redan för ett år sedan skrev Christer Hansson i Svensk Handikapptidskrift att den personliga assistansen utnyttjas av människosmugglare. Som exempel nämner han de uppmärksammade fallen i Halland med personer som fuskat till sig miljonbelopp. Hittills har brottsrubriceringen varit grovt bedrägeri, grovt bidragsbrott, bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Nu börjar polisen också skönja ett mönster som pekar på att det också rör sig om människohandel. Källa: SHT

Redan 1994 infördes assistansreformen och man ju bara ana hur många miljarder som försvunnit ned i brottslingars fickor. Varför börjar regeringen att vidta åtgärder först nu och när frågorna ställs allt oftare i olika forum? Börjar ansvariga myndigheter att gräva djupt i denna historia kommer man att finna ett mönster. När detta mönster når ytan kommer man att lägga ned undersökningen, för svaret som döljer sig lär nog vara allt annat än politiskt korrekt. Frågan är också hur gammelmedia kommer att hantera svaret?


Jul 25 2012

Polis pudel del 2

Av Stefan K

Även i Södermanland har polisen fått gått ut och korrigerat uppgifter på sin hemsida.

Polisen i Katrineholm skrev ut nationaliteten på en man som anhållits, misstänkt för misshandel. Inom några timmar hade uppgiften om nationalitet plockats bort, med ursäkten att nationaliteten hos en misstänkt gärningsman inte tillför något av allmänintresse.

Polisens grundtanke är att både misstänkta gärningsmän och brottsoffer ska vara så pass avidentifierade att de inte kan bli igenkända, säger Peter Bergqvist på Sörmlandspolisens kommunikationscentral.

Källa: Katrineholms-Kuriren

Undertecknad håller med om att misstänkta gärningsmän som begår relativt lindriga brott inte ska behöva ståta med namn eller bild, så länge de bara är misstänkta, men vid mord, våldtäkter, grova bidragsbrott och andra grövre handlingar finns det ingen ursäkt. Ut med både namn och bild och detta oavsett om det rör sig om stackars utsatta grupper med andra nationaliteter.


Jul 21 2012

Trafficking

Av Stefan K

Polisen i Norge upptäckte förra året 65 barn som utsatts för trafficking, men tror att mörkertalet är mycket högre.

32 flickor och 33 pojkar från 26 olika länder, utnyttjades i Norge förra året för prostitution, tiggeri, drog- och ekonomiska brott. Snittåldern låg på 16 år och de flesta kom från Rumänien och Somalia.

Verdens Gang tar upp ett exempel med fyra litauiska ungdomar som lurades till Norge och tvingades stjäla för över 500 000 norska kronor. De två män som iscensatte det hela är nu dömda till 4,5-5 års fängelse och ska också betala skadestånd till de utsatta.

Nog tycker jag att alla nyheter om gränsöverskridande brottslighet borde räcka för att införa strängare gränskontroller och hårdare krav på de som väljar att bosätta sig i andra länder. Det tycker dock inte EU och vissa svenska partier vill dessutom släppa gränskontrollerna helt, även för de som kommer till EU från andra områden.

Källa: VG


Jul 10 2012

Invandrare begår fler brott än svenskar

Av Stefan K

Nu finns det svart på vitt. Invandrare begår inte bara fler brott procentuellt, de begår också fler rent antalsmässigt.

Den underbare Affe har tagit del av BRÅ:s rapport och gjort statistik över den. Se detta interaktiva diagram och utvecklingen sedan 1975 (klicka på årtalen).

Artikeln kan du läsa i sin helhet här och som detta inte vore nog har Affe utlovat både en del 2 och 3, där ännu smaskigare avslöjanden kommer att presenteras.


Jul 9 2012

Asylmissbruk

Av Stefan K

Den som möjligen trodde att vårt naiva asylsystem inte missbrukas får nu anledning att rodna.

Denna ovanligt avslöjande artikel fanns att läsa i GP i lördags.

Nu är det väl bara politiker, journalister, präster och professionella snyfterskor som inte trott att vårt naiva asylsystem utnyttjas av många bluffmakare, men nu tackar vi GP för att detta bevisas.

Under flera olika identiteter reser dessa ungdomar runt i Europa, söker asyl som ensamkommande flyktingbarn och begår brott samtidigt som de erhåller gratis mat, fri logi och ges fickpengar i flera månader. Allt är organiserat av ligor. Hörde jag någon ropa ”Naiva jävla svenska politiker!” Redan i maj uppdagades detta, också då i GP. Efter det har antalet ensamkommande ökat markant och ingen ifrågasätter.

Källa: Sweden Confidential


Jun 7 2012

Polisens sämsta siffror på åtta år

Av Pettersson

Polisen har fått en dålig start på året. Andelen brott som klaras upp är den lägsta på många år, visar Rikspolisstyrelsens egna siffror.

- Vi håller på och administrerar ihjäl oss. Vi lägger in arbetstid i tre olika system och många skriver ut bandförhör själva. All administration dödar entusiasmen för utredningsarbetet, säger Tomas Bergström, utredare vid polisen i Örebro.

TT har tagit del av Rikspolisstyrelsens interna redovisningar av hur polisen har lyckats med sitt arbete hittills i år. Andelen uppklarade fall – då en person har kunnat bindas till brottet – ligger på 17 procent. Det är den lägsta siffran under januari–mars på åtta år.

I dag arbetar över 20 000 poliser inom de svenska polismyndigheterna, 3 000 fler än för åtta år sedan. Men fler poliser betyder inte per automatik att fler brott klaras upp.


Jun 6 2012

De politiska rötäggen

Av Stefan K

Att vara politiker är nog inte alltid en dans på rosor, politiker har också mänskliga sidor och begår ibland fel som vi andra, men vissa går ett steg längre än majoriteten av sina väljare.

Sverigedemokraten Frida Grundström har uppmärksammats i media då hon nu misstänks för att själv anlagt den brand som uppstod i hennes lägenhet 2011. Hon är bara misstänkt och allt bygger i skrivandets stund på spekulationer. Misstankar och spekulationer förhindrar dock inte media från att hänga ut Grundström med både namn och bild. Media försvarar sig med att hon är en offentlig person och då får man tåla uppmärksamheten. Annat är det när media skyddar mördare och våldtäktsmän som misstänks och t.o.m. döms.

Om Frida Grundström begått brottet på eget bevåg är det oacceptabelt och framför allt onödigt. SD behöver ingen uppmärksamhet angående det politiska våldet. Det vi lär få se och höra nu, är att Sverigedemokrater själva ligger bakom allt våld som partiet drabbas av. Det är Sverigedemokrater själva som kastar in stenar genom sovrumsfönstren, som själva slår sönder sina bilar, som lejer kompisar för att misshandla dem, som själva ringer sina barn och hotar dem och som själva klär ut sig till vänsterextremister som förstör sina torgmöten.

Rötägg och olämpliga representanter finns i alla partier och det försökte jag påtala i en kommentar på SN:s chefredaktörs blogg, där han tog upp fallet med Grundström och gav sin förklaring. Kommentaren publicerades aldrig och med tanke på det fåtal som i skrivandets stund finns återgivna, misstänker jag att Carstorp själv har modererat bort ett antal. I min kommentar på bloggen tog jag upp ett antal fall med politiker som klivit över gränsen och vill med det påskinna att rötägg finns i samtliga partier och att man inte ska döma ett helt parti för något en enstaka individ gjort. Ni har säkert läst och hört journalister och politiker säga att man inte ska döma en hel grupp för något enskilda personer gör, fast då i andra sammanhang och ni vet vilka. Svaret från SN:s chefredaktör löd att han inte var insatt i de fall jag räknade upp, att det inte var lokala fall och att han därför inte kunde motivera publiceringen av kommentaren. Några av fallen är figurerade flitigt i media och rörde personer som kandiderade till riksdagen 2010, så att en chefredaktör är dåligt insatt i de fallen låter märkligt eller så är tidningsredaktörer ointresserade av det som sker utanför den egna läsekretsen. Ni får tro vad ni vill, för det gör jag.

Nåväl, här följer ett axplock av politiker som klivit över gränsen och begått brott de senaste två åren:

  • Kommunpolitikern Simon Fors (Vänsterpartiet) från Pajala uppmanade folk på twitter att skjuta alla  moderater och journalisten Per Gudmundson.
  • Christer Nordin (Moderaterna) från Båstad, ordförande i  Vård- och Omsorgsnämnden,  mordhotade en reporter på Sydnytt 2010.
  • Daniel Arrospide Alata (Miljöpartiet), riksdagskandidat från Solna 2010 som samma år dömdes till 14 års fängelse för mordförsök, mordbrand, grovt rån och mened.
  • Ran Svanlund (Socialdemokraterna), ordförande för kultur- och utbildningsnämnden i Dorotea, som efter misstankar om ofredande, skadegörelse, misshandel och olaga hot  tvingades avgå för några veckor sedan.
  • Hugo Diaz De Filippi (Vänsterpartiet), politiker och nämndeman i Skåne som 2011 dömdes till villkorlig dom och dagsböter för stöld.
  • Daniel Nilsson (Vänsterpartiet), kommunpolitiker i Mariested som i höstas dömdes till skyddstillsyn p.g.a. vapen- och narkotikabrott.
  • Johan Steenhoff Eriksen (Moderaterna), som 2010 dömdes för barnporrbrott.
  • Jimmy Drushammar (Folkpartiet), f.d. förbundssekreterare i LUF dömdes 2010 till ett och ett halvt års fängelse bedrägeri, grov misshandel och stöld.
  • Mats Reimbertsson (Kristdemokraterna), f.d. ledamot i partiets ungdomsförbund som 2010 dömdes för olaga hot.
  • Awara Ibrahim (Vänsterpartiet), riksdagskandidat 2010 som förra året dömdes till sex års fängelse för upprepade våldtäkter av en yngre man.

Jag skulle kunna göra listan över tvivelaktiga politiker mycket, mycket längre och 2006 gjorde SR en granskning av alla politiker som kandiderade till riksdag och kommuner. 20 procent av dessa var dömda för något brott, länk.


Jun 6 2012

Socialdemokraterna bryter mot lagen

Av Stefan K

Datainspektionen kräver att Socialdemokraterna slutar använda sitt medlemsregister för att inhämta uppgifter.

Kritiken förs mot Socialdemokraterna för att de använder sig av uppgifter från medlemsregistret som de skickar till det egna bolaget A-lotterierna. Syftet är att sälja lotter. Nu kräver DI att man upphör att använda sig av uppgifter som det krävs ett godkännande från medlemmen för.

105 000 namn finns i registret och Socialdemokraterna redovisar en årlig vinst på 50 miljoner från lotteriet.

Källa: Riksdag & Departement

Ps. Undrar om Expo bryter mot lagen när de använder uppgifter för att jaga Sverigedemokrater?

Sedelpressen från 2006


Maj 3 2012

Islam om begreppet Shirk.

Av Olli Rein

abdul-wadud-haneef

Mord, våldtäkt, barnmisshandel och folkmord. Dessa är några av de motbjudande brott som begås i vår värld idag. Många tycker säkert att dessa är de värsta tänkbara brotten som kan begås. Men det finns något värre än alla dessa brott tillsammans. Det brottet kallas shirk.

När en man mördar, våldtar och stjäl så är den orättvisan riktad direkt till en annan människa. Men när en man begår shirk, är orättvisan riktad direkt mot Skaparen av himlarna och jorden; Allah.

Förneka Allah, eller begå handlingar som gör att du tappar fokus på Allah, är det absolut värsta du kan göra som människa. Förneka en saga, en vanföreställning och man tilldelas oftast det värsta straffet, döden.

Det hela är så idiotiskt dumt. Det är som om det skulle vara dödsstraff på att ha en negativ åsikt om Fantomen eller Bamse.

Här har ni ännu en anledning till att arabiska och muslimska länder ser ut som de gör. Det är inte samhället som är i fokus, utan iden kring Allah.

YouTube Preview Image

Blogghelvetet

Om ni inte känner till det här ordet, så bör ni lyssna några minuter på vad Abdul Wadud säger på bandet, så att ni tar in vad som är det svåraste brottet inom islam. Som vanligt läser den som undervisar någon kort bön på arabiska först. Sedan kommer resten på felfri svenska. Om det är rätt Abdul Wadud på fotot vet jag inte, men det var det namn jag sökte på. Inte vet jag heller om det är han som har hand om undervisningen på svenska. Det kan ju vara en svensk konvertit, sådana stollar existerar tyvärr, men de skulle nog annars suttit inspärrade någonstans, på något fängelse eller något dårhus, tror Olli, som inte ger många Kopek för tramset.Apr 26 2012

Vilka ljuger?

Av Stefan K

Tidningen SN publicerade en ganska rolig artikel idag. Jo det är sant!

En f.d. krögare i Nyköping har åtalats för svart ölförsäljning och åtalspunkterna är tre: Grovt bokföringsbrott och två fall av grovt skattebrott.

Detta är i sig inte särskilt kul och säkerligen ganska vanligt i denna bransch. Det komiska ligger i att den f.d. krögaren hävdar att ölförsäljningen har bokförts, men att stora delar har redovisats som mat. Bakgrunden säger han var att locka både företag och myndigheter att representera på hans krog. ”Flertalet personer på myndigheter och företag vill inte att alkoholförsäljningen ska synas på kvitton”, hävdar han till sitt försvar. Han har också pekat ut flera myndigheter som bl.a. polisen, kommunen och landstinget.

Antingen ljuger den f.d. krögaren eller så har våra myndigheter druckit alkohol för våra pengar under sina representationsmiddagar. Fortsättning lär följa.

Källa: SN (det står mer att läsa i papperstidningen)

Svart ölförsäljning


Apr 13 2012

Kriminella invandrare

Av Pettersson

Hör Robert Aschberg säga; varför begår invandrarungdomar brott och det viktigaste av allt ”Vad ska vi göra åt det?” Aschberg gick sin egen fega väg, numera är han ansvarig utgivare för tidningen Expo där han tillsammans med chefredaktören Poohl Pot ägnar sig åt att dölja problemen i stället för att göra något åt dem.   

Detta unika inslag visades på TV3s Insider år 2005. Man väljer att ta upp det känsliga och tabubelagda ämnet ”kriminella invandrare”

Robert Aschberg och hans kumpaner valde för ovanlighetens skull visa detta för TV-tittarna? Men just detta inslag är borttaget från TV3s hemsida, medan alla övriga Insider-program ligger kvar? Observera ca 1:38 in i klippet: I Rinkeby bor ”enbart invandrare”. Där finns enligt polisen mellan 400-600 ungdomar mellan 15-21 år som är grovt kriminella. De sysslar med bl.a personrån, stölder och våldsbrott.

I hela landet beräknas ca 18000 rån ske per år. Ca 7000 av dessa bara i storStockholm. Detta görs ofta med vapen, så som kniv eller pistol.
Observera ca 4:00 in i detta klipp: ”Rasistiska gäng” som enbart rånar svenskar. Bl a ett ”Östafrikanskt flickgäng” som bara rånar ”damer”, alltså SVENSKA damer!

Detta är alltså från år 2005. Hur kommer det att se ut om ca 10 år? Hur ser framtiden ut? Är den ljus?

- Pettersson vet hur det kommer att se ut, det blir bara värre och värre så llänge regeringen fortsätter att importera mängder med rasistiska kravmaskiner varje år och etablissemanget fortsätter att förneka att problemet över huvud taget finns.

Del 1. YouTube Preview Image

Del 2.  YouTube Preview Image


Apr 8 2012

Falska id-handlingar används till brott

Av Stefan K

Allt fler falska identiteter upptäcks av Skatteverket som hävdar att de utnyttjas i brottsliga sammanhang.

”Identiteten ger öppningar till hela vårt samhälle och många använder dessa till att begå brottsliga handlingar”. Detta säger Pia Bergman på Skatteverket som ser hur falska id-handlingar används allt oftare. Bedragarna har ofta hittat på en person, stulit en persons uppgifter och förfalskat pass för att sedan använda detta till bl.a. bedrägerier och bidragsbrott.

Vilka som använder sig av denna metod låter jag er själva fundera över, men ni vet säkert vilka som ”råkat” tappa pass och använder falska identiteter i andra sammanhang, länk.

Källa: SR


Mar 20 2012

Ett brev, undertecknat av S och SD

Av Stefan K

I dagarna har ett brev skickats till behöriga personer angående brottsvågen i Malmö. Brevet är bl.a. undertecknat av Ilmar Reepalu och Magnus Olsson (SD).

Brevet är en förlaga till ett möte som hålls i morgon onsdag, där Malmös kommunledning bjudit in riksdagsledamöter från staden, polisen, tullen och justitieminister Beatrice Ask, för att diskutera fram lösningar för det allt mer brottsutsatta Malmö.

Några av frågorna som tas upp i brevet rör hårdare straff för vapenbrott, kameraövervakning och frågan om flyktingars rätt att bosätta sig var man vill och konsekvenserna av det. I brevet står också att läsa följande:

”Den senaste tidens händelser visar också att det i Malmö håller på att växa fram en parallell samhällsstruktur, med egna normer och nu även rättskipning. Detta är inte acceptabelt.”

En av de som fått brevet är Miljöpartisten Maria Ferm som inte gillar kopplingen mellan flyktingmottagande och brottslighet. Allra surast är hon dock över det faktum att Sverigedemokraterna i form av Magnus Olsson står bland undertecknarna av brevet. Andra partier, förutom Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna,  som står bakom brevet är Moderaterna, Folkpartiet och Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI). Miljöpartiet och Vänsterpartiet valde att inte skriva under.

Låt Miljöpartisten tjura och snart nog lär hon få sällskap av andra vänstersocialister från samma parti och Vänsterpartiet. Jag tycker det är ett fräscht uppvaknande i Malmö, att man äntligen satt ena benet utanför sandlådan och är beredda att göra något för att trygga vardagen för hederliga Malmöbor och göra livet surt för nysvenska gangsters. Låt Mp och V sitta kvar i sin sandlåda och fundera över sin roll i svensk politik, förhoppningsvis snart uttjänta roll.

Källa: Dagens arena

Även Aftonbladet har förstås synpunkter på att SD står med bland de som undertecknat brevet. NÄHÄ!


Feb 17 2012

Den ärliga GW

Av Stefan K

Leif GW Persson är inte rädd för att säga sanningen.

Film nummer 1 är från tiden innan SD trädde in i riksdagen.

YouTube Preview Image

Film nummer 2 är från tiden efter SD:s inträde i riksdagen.

YouTube Preview Image

Jan 19 2012

Den ineffektiva polisen

Av Stefan K

Sedan 2005 har polisen fått 5,1 miljarder i extra anslag, men trots det lyckas de lösa allt färre brott.

Statistiken talar sitt tydliga språk. Förra året lyckades polisen bara lösa 16% av alla anmälda brott…16%!!!!

Trots den största personalrekryteringen i modern tid är polisen självkritiska och erkänner att uppklarningsprocenten är under all kritik. Det distrikt som kan slå sig för bröstet som bäst i klassen är Kronobergs län där 25% av brotten klarades upp. Sämst är Stockholm och Skåne med 14 respektive 15%

Bland brotten lyckas man klara upp flest narkotika- och trafikbrott, där siffrorna ligger på 65 respektive 58%. Sämst lyckas man med att lösa stölder och inbrott, där siffran ligger på endast 2,5%

Ska ni drabbas av brott är det alltså bättre att bli påkörd än att  få bostaden länsad på värdesaker.

Källa: DN


Jan 16 2012

Anmälda brott ökar stort i Sörmland

Av Stefan K

Under 2011 ökade antalet anmälda brott i Södermanland med 13%

Har man läst gammelmedia och lyssnat på politiska debatter det senaste året, har man fått känslan av att antalet brott i Sverige minskar. Om antalet brott minskar, samtidigt som benägenheten att anmäla brott ökar ska jag låta vara osagt. Sanningen enligt BRÅ är dock att ökningen sker inom alla större brottskategorier som våldsbrott, stölder och skadegörelse, men störst är ökningen av anmälda våldtäkter. Ökningen var hela 70% år 2011 jämfört med 2010, från 274 stycken till 460.

Länspolismästaren, Mats Kirestam, vill dock inte kännas vid att brottsligheten ökar, att man inte ska dra några slutsatser och att den trygghetsenkät man just nu sammanställer siffror från, säger att sörmlänningen inte anser sig vara utsatta för fler brott än tidigare. Är det inte så yrkesmän som misslyckats i sitt uppdrag brukar slå ifrån sig?

I mina ögon spelar det ingen roll om antalet brott ökar eller om det bara är benägenheten att anmäla som gör det. En våldtäkt, ett mord, ett rån, en stöld är en för mycket.

Vi kan i SN:s faktaruta (artikeln finns ej på webben) läsa att det förra året anmäldes 43 716 brott i Södermanland, jämfört med 38 786 år 2010 (+13%). I hela Sverige var siffran 1 400 000 anmälda brott förra året, en ökning med 3% från 2010.


Dec 26 2011

Friande domar

Av Stefan K

Sverige måste vara paradiset för kriminella nysvenskar…

…se bara vad som hänt den senaste veckan.

I november dömdes Bashir Hussein för ett knivbråk i Migrationsverkets lokaler i Horndal.
Domen från Falu Tingsrätt löd på 18 månaders fängelse och utvisning till Somalia. I veckan friades han av Svea Hovrätt och slipper således både fängelse och utvisning.

I november häktades tre män för ”taximordet” på Brödraskapet Wolfpacks ledare Alex Gara Mohammidi.
I veckan släpptes de tre fria då Tingsrätten i Malmö inte kunde lägga fram tillräckliga bevis, trots att de tre bevisligen befann sig på platsen i samband med brottet.

I oktober anhölls Samir Ranic från Borås för mord på sin svärmor och förskingring av skattemedel.
I veckan friade Borås Tingsrätt honom för mordet, men dömde honom till tre års fängelse för misshandel och vållande till annans död.


Dec 18 2011

Islams syn på mord

Av Stefan K

Att döda någon är inte människors grövsta brott. Att säga God Jul är värre.

YouTube Preview Image

Det påminner mig om de ord som Nyköpings imam, Ali Mustafa, yttrade den 16:e november 2009:

SN:s journalist:   Vilken är den största synden för dig?
Mustafa:                 Att inte tro på Gud och att han skapat allt.
SN:s journalist:   Och därefter?
Mustafa:                Att döda en annan människa.

Läs hela intervjun här.

Jag säger det igen och jag står alltjämt för orden. Muslimer passar inte in i ett mångkulturellt samhälle. Förstår du Expo-Bengtsson?


Dec 18 2011

Mordet i Ludvika

Av Stefan K

Allt fler uppgifter ramlar nu in i fallet med den mördade 44-åringen i Ludvika. Uppgifterna pekar mot fem somalier.

Nu finns inga uppgifter att finna om detta i pk-media, vilket kan tyda på att ryktena stämmer. Hade det varit fem svenska män hade nämligen en utförlig beskrivning gjorts och hade situationen varit den omvända, den om fem svenska män misshandlat en 44-årig somalier till döds hade vi sett krigsrubriker i tidningar och hört den ena efter den andra av gammelmedias proffstyckare rapa ur sig floskler om rasism, högerextremism och SD:s intåg i riksdagen.

Nu verkar istället intresset för fallet ha svalnat betänkligt och visar att det uppenbart är skillnad på brottslingar och brottslingar.

Nu har vi inte sett om ryktena stämmer, men sanningen lär komma fram förr eller senare. Dock inte via gammelmedia.


Dec 11 2011

Det trygga Brandkärr

Av Stefan K

Nyköpings eget mångkulturella område heter Brandkärr. Här, precis som i alla mångkulturella stadsdelar, flyttar svenska familjer och invandrade familjer som acklimatiserat sig ut och asylsökande bidragstagare in.

Brottsligheten i Brandkärr är inte högre än i andra bostadsområden i Nyköping. Så inleds en artikel i SN förra året och säger sig bygga på statistik från polisen.

Givetvis är det inte så, utan jag kan räkna upp ett antal bostadsområden som inte ligger i närheten av den brottslighet som drabbar Brandkärr och lämpligt nog har både politiker och journalister valt att slå sig ned i dessa. Nu är ju sanningen ofta en annan än den uppdiktade och i artikeln kan vi också läsa att de boende i Brandkärr är de som känner störst otrygghet och mår sämst av alla i tätorten.

Polisen säger att brottsligheten är vikande, men inte från vilken nivå den viker av.

En grannsamverkan har inletts för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Medborgarkontoret som nämns i artikeln kostade drygt 2 miljoner och öppnade för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Nu har man tydligen inte lyckats för det ser inte bättre ut i dag än vad det gjorde innan medborgarkontoret öppnades:

15-åringar dömda för kioskrån
Ökad social oro
Knivöverfall utanför pizzeria
Åldringsrån (står ej Brandkärr, men det var det)
Kvinna skjuten med luftgevär
Bilbrand
Ytterligare ett knivdåd

Detta är sju exempel på det som hänt efter att medborgarkontoret öppnades till en kostnad av cirka 2 miljoner. Då finns ändå inte all vandalisering medräknad, alla polisutryckningar vi aldrig får läsa om och alla droger som florerar bland främst ungdomar.

Inga exempel före medborgarkontorets öppnande finns heller medräknade: Mord, yxrån, fler bilbränder, rån och stölder exempelvis.

Visst kan klotter förekomma i Nyköpings lite finare områden och visst görs en del inbrott av missbrukare och kringresande internationella ligor, men att områden som Krikonbacken, Malmbrygdshage, Bryngelstorp, Stenbro och Pettersberg skulle vara lika våldsdrabbade som mångkulturella Brandkärr är en ren myt.

Ps. Skriver ni in Brandkärr i sökrutan hittar ni mer läsning om denna spännande och lugna del av vår värld.


Dec 1 2011

Det nya landet

Pettersson tittar på nyhetsflödet en torsdagkväll i det nya landet…och det är smånyheter som knappt väcker någon uppmärksamhet.

Man skjuten i ryggen i Hagsätra

1 december 2011 kl 20:31

En man har blivit skjuten i ryggen vid Hagsätra torg. Mannen var inne på en grill när en person öppnade dörren och sköt honom. Gärningsmannen sprang sedan från platsen.

– Det fanns både personal och kunder inne i grillen. Vi pratar med dem och med andra personer kring torget för att få spår efter gärningsmannen, säger Stefan Färdigs, presstalesperson vid Stockholmspolisen. .

Man sköts i båda benen

1 december 2011 kl 20:19

Flera polispatruller larmades till Brunnsäng i Södertälje i eftermiddags sedan en man i 20-årsåldern blivit skjuten i båda benen. Skottlossningen ska ha ägt rum utomhus. Därefter tog sig mannen till sin lägenhet där han larmade polisen.

- Enligt uppgift ska två gärningsmän, en av dem beväpnad med ett skjutvapen, ha flytt därifrån i en bil, säger Stefan Färdigs på polisens länskommunikationscentral.  Den beskjutne mannen vårdas på sjukhus. Polisen har fått in flera tips.

HÄR och HÄR 


Nov 8 2011

Jörnligan

Av Stefan K

Sedan Migrationsverket placerade flyktingar i den lilla norrländska orten Jörn har problemen hopat sig och ortsborna levt i skräck.

Det startade i liten skala när ett fåtal asylsökande började stjäla i ortens butiker och terrorisera andra asylsökande. Bl.a. har vi kunnat läsa om hur Coop tvingades stänga sin butik efter upprepade stölder och hot. Efter insatser har de nu tagit upp verksamheten igen. Någon personal från Migrationsverket finns inte på plats och närmaste polisstation ligger i Skellefteå, sex mil bort.

De nio i Jörnligan åtalas nu på 27 punkter och för sju av de nio yrkas också livstids utvisning. Källa: SVT

Fakta: Var fjärde invånare i lilla Jörn är asylsökande och de flesta kommer från forna öststater.


Okt 22 2011

Daniel Poohl erkänner

Av Stefan K

Många hävdar att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken, andra hävdar motsatsen.

Pk-sfären hävdar ständigt att ”främlingsfientliga bloggar” som PI, Fria Tider och petterssons bara tar upp fall där personer med utländsk bakgrund är förövare. Nu vet vi att så inte är fallet, men pk-sfären har en förkärlek att ljuga och överdriva så fort kritik framförs mot invandringspolitiken och nysvenskar som begår brott.

Daniel Poohl och hans Expo tillhör de som kritiserar dessa ”främlingsfientliga bloggar” hårdast och hävdar att de bara anser det vara intressant med brott när personer med utländsk bakgrund ligger bakom. Nu erkänner Poohl att detta inte stämmer. I en artikel på deras vänstersocialistiska webbsida skriver Poohl att PI i oktober lagt upp 26 artiklar med begångna brott och att 16 av dessa är kopplade till invandrare.

Jo ni läste rätt. 14 av de 26 artiklarna på PI har haft förövare med svensk bakgrund, alltså cirka 40%. Därför sänker Daniel Poohl alla de argument som hävdar att enbart brott med invandrare publiceras på dessa ”främlingsfientliga bloggar” Snacka om att han själv står där med lång näsa och immiga glasögon.

Källa: Expo


Okt 12 2011

Våra stackars äldre

Av Stefan K

Det råder väl ingen större tvekan om att våra äldre tillhör en av de minst prioriterade grupperna i dagens Sverige och att de äldre också utsätts för allt fler brott.

Här följer ett axplock från de senaste dagarna:

Efter upprepade stölder hos äldre i Östersund, har nu låsen bytts ut och de anställda i hemtjänsten öppnar dörrarna med sina mobiltelefoner. LÄNK

På Ragundas äldreboende kan de gamla i framtiden inte längre få hjälp med städning, tvätt och dusch. Krav på besparingar ligger bakom hoten. LÄNK

Koppargårdens vård- och äldreboende i Vällingby lider brist på personal och kompetens och kan inte längre garantera den medicinska säkerheten. LÄNK

Äldre damer, varav flera handikappade, i Kristianstad har under en längre tid blivit bestulna och lurade av en ensam man. LÄNK

Äldreomsorgen tillhör förlorarna när Trollhättan kommun måste spara 20 miljoner i nästa års budget. LÄNK

I Örebro har flera äldre lurats och blivit bestulna av personer som låtsas vara deras barnbarn. LÄNK

Professor Mats Thorslund vid Karolinska Institutet varnar för att framtidens äldreomsorg hotas om inte skatterna höjs eller pengarna omfördelas. LÄNK

Detta är som sagt ett axplock av allt som drabbat äldre den senaste tiden och jag som har många år kvar till pension säger: DET SKA FAN BLI ÄLDRE I DAGENS SVERIGE!


Tro nu inte att alla besparingar beror på miljardrullningen till flyktingsindustrin eller att brotten mot våra äldre beror på en slapphänt invandringspolitik och öppna gränser. Så är det inte, för det har riksdagen bestämt.

Samtliga uppgifter är hämtade från VGNT