Jun 11 2012

Ursprungsbefolkningen diskrimineras – skattestöd enbart till invandrare

Av Pettersson

Många småföretagare i landet närmar sig pensionsåldern och därmed riskerar flera verksamheter att försvinna om ingen tar över. I Gävleborg har man nu tänkt att situationen kan räddas genom ett integrationsprojekt, där personer med invandrarbakgrund kan få hjälp och stöd att ta över ägandet i företagen.

– Det är en mardröm för vår region. Vi måste behålla de här företagen. Sedan är det viktigt att ta tillvara på den entreprenörskapskänsla som finns bland vissa invandrare som kommer hit, säger Rina Näslund, projektledare på länsstyrelsen,.

Projektet Nytag planeras att dra i gång i augusti och drivs av Länsstyrelsen i Gävleborg tillsammans med Almi, Företagarna och Arbetsförmedlingen. Målet är att 25 företagare på tre år ska ha bytt ägare på det här sättet.

– Små tillverkningsföretag och handelsföretag är något vi kommer titta på speciellt, sådana som kanske inte omsätter mer än en miljon per år, säger Rina Näslund.

Men det låter som att man måste vara högutbildad och ha pengar för att kunna vara med i projektet?
– Absolut inte. Man kan ta över ett hemslöjdföretag som inte kostar så mycket. Eller så kanske man inte har något krav på att köpa företaget utan bara på att ta över det, säger Rina Näslund.

-Petterssons säger att ovanstående egentligen inte är något konstigt. Stöd för att ta över företag behövs säkert ibland men varför ska ursprungsbefolkningen diskrimineras.

Varför ska stödet bara gå till invandrare behövs inte svenska företagare????

 Sveriges Radio   Öppna dörrar


Jan 31 2012

Kommunen vill inrätta ett hederspris

Av Stefan K

I strävan efter att tysta all form av kritik mot den förda invandringspolitiken vill Nyköpings kommun inrätta ett hederspris.

Redan förra året togs beslutet att skolklasser i Nyköping som aktivt bidrar till mångfald och integration ska kunna erhålla ett pris på 10 000 kronor. Nu tar man nästa steg och diskuterar samma pris för företag. organisationer och föreningar som aktivt kämpar mot den misslyckade integrationen. Därmed vill kommunen på ett lite fult sätt döda all form av kritik och alla konstruktiva debatter i ämnet. Det finns självklart ingen skolklass, förening eller organisation som tackar nej till 10 000, så därför kommer nu locket att läggas på. Nu återstår frågan om hur detta kommer se ut, men uppenbart finns det skattepengar att hämta i kommunen, tvärtemot vad man kan tro när man nästan dagligen läser om besparingar och nedskärningar.

Källa: SR