Feb 25 2012

The War on Christianity

Av Olli Rein

Här kommer en kort video om anledningarna till varför västmedia inte rapporterar om de hemska övergrepp på kristna som begås i många islamska länder, där islam är i majoritet i landet.  Man tar också upp varför det inte finns något av detta att hitta i Europas och Nordamerikas Fulmedia. Ni kan se videon genom att klicka HÄR


Jan 25 2012

Grov barnmisshandel i Köping

Av Pettersson

Flera barn i en Köpingsfamilj kan ha utsatts för grov systematisk misshandel av sina föräldrar under flera år. De ska bland annat ha blivit slagna med sladdar, pinnar och andra tillhyggen.

Barnen är nu tvångsomhändertagna enligt Lagen om vård av unga, LVU.
Åklagaren yrkade på ett flerårigt fängelsestraff för grov fridskränkning för bägge föräldrarna i Köpingsfallet.

Statistik som SVT tagit del av från Brottsförebyggande Rådet visar att polisanmälningarna om misshandel mot barn mellan 0-6 år ökat dramatiskt de senaste åren. Mellan 2005 och 2011 ökade anmälningarna med 158 procent i Sverige.

I Sverige beror våldet inom familjer på sprit och elände enligt våra myndigheter men enligt norska myndigheter förekommer 70 % av familjevåldet i familjer som inte använder alkohol eller firar jul och midsommar. Det är skillnad det.

Nåväl det här är intressant. Titta på bilden från fulmedia nedan eller se filmen HÄR.

-Pettersson undrar om inte ni  också tycker att personerna på bilden är ovanligt ljusa för att komma från Eritrea. Har fulmedia slut på färg eller försöker de vilseleda?

Paret har tre gemensamma barn, plus ytterligare tre som mannen fått med en annan, numera avliden kvinna. Dessa har utsatts för en systematisk misshandel, bland annat med el-sladdar, bälten och pinnar.

  • Ftsum Hagos Desta, född 1973, döms för grov fridskränkning till ett års och sex månaders fängelse.
  • Merhawit Twelde Gebremeskel, född 1983, döms för grov fridskränkning till ett års fängelse.

Båda är eritreanska medborgare med tolkbehov på tingrinja. Utöver fängelsestraffen ska de utge olika stora skadestånd till barnen.


Dec 28 2000

Är du korkad?

Är du lite trög, tror du vi länkar till fulmedia?

Vill du läsa manipulerade och förfalskade nyheter får du leta upp dem själv. Om inte bör du veta att många journalister har slutat förmedla nyheter. De har slutat att rapportera sakligt och allsidigt som deras egna etniska regler säger.

”Svenska media, inga nämnda och inga glömda, är fulla av journalister med bakgrund i 68-rörelsen. Det ligger inprogrammerat i deras journalistiska DNA att deras uppdrag är att få läsarna att tycka rätt, i rätt frågor. Olyckligtvis är många av dessa journalister relativt högt uppsatta i redaktionsleden. Deras riktlinjer följs av yngre journalister, som hoppas på fasta anställningar efter sina många vikariat, och fega mellanchefer, som mest av allt är intresserade av ett bekvämt liv, i vilket bostadslånen kan fortsätta amorteras” -Skrivet av en journalist som vill vara anonym.

Så än en gång, vill du läsa manipulerade nyheter – leta upp dem själv!

Jag ställde en fråga till Södermanlands Nyheters chefredaktör och ansvarige utgivare Göran Carstorp om media medvetet vilseleder Sveriges invånare eller om nedanstående var ett olycksfall i arbetet. Carstorp hänvisade mig till Göteborgs Universitet. Vid en upprepat fråga om varför utredningens resultat var förvanskat vid publiseringen så fick jag inget svar.   

Jag tolkar detta som att Södermanlands Nyheter och andra media medvetet vilseleder oss medborgare.

Så här var det….

Den 24 maj 2010 stod det i SN och många andra media rapporterade samma sak ─ Svenskarna positivare till invandring ─ SN och andra media hänvisade till en studie gjort vid SOM-institutet som visade att 36 % av svenskarna anser att det finns för många utlänningar i Sverige. Underförstått vill SOM och media få oss att tro att resterande 64 % är för invandring.

Frågan i studien var ställt så här: Anser du att det finns för många utlänningar i Sverige.

Svarsalternativen var

  1. Instämmer helt.
  2. Instämmer delvis.
  3. Instämmer inte alls.

Svaren blev

  1. 36 %
  2. 31 %
  3. 33 %

 67 % är alltså helt eller delvis emot invandring och det har media inkl. SN lyckats få ned till 36 %. Varför redovisas inte de 31 % under alternativ 2?

Frågan jag ställer mig är om media medvetet vilseleder Sveriges invånare eller är det ett olycksfall i arbetet?

─ Svaret får ni tänka ut själva eftersom ingen rättelse eller ursäkt kommit. Däremot kom ett mejl från SN:s chefredaktör och ansvarige utgivare där han påstod att SN inte gjort något fel eftersom undersökningen hade redovisats så i en långt följd av år!!!!….


Dec 28 2000

Är du dum eller?

Är du lite trög, tror du vi länkar till fulmedia?

Vill du läsa manipulerade och förfalskade nyheter får du leta upp dem själv. Om inte bör du veta att många journalister har slutat förmedla nyheter. De har slutat att rapportera sakligt och allsidigt som deras egna etniska regler säger.

Svenska media, inga nämnda och inga glömda, är fulla av journalister med bakgrund i 68-rörelsen. Det ligger inprogrammerat i deras journalistiska DNA att deras uppdrag är att få läsarna att tycka rätt, i rätt frågor. Olyckligtvis är många av dessa journalister relativt högt uppsatta i redaktionsleden. Deras riktlinjer följs av yngre journalister, som hoppas på fasta anställningar efter sina många vikariat, och fega mellanchefer, som mest av allt är intresserade av ett bekvämt liv, i vilket bostadslånen kan fortsätta amorteras. - Skrivet av en journalist som är rädd om jobbet.

Så än en gång, vill du läsa manipulerade nyheter – leta upp dem själv!


Dec 28 2000

Är du trög?

Är du lite trög, tror du vi länkar till fulmedia?

Vill du läsa manipulerade och förfalskade nyheter får du leta upp dem själv. Om inte bör du veta att många journalister har slutat förmedla nyheter. De har slutat att rapportera sakligt och allsidigt som deras egna etniska regler säger.

”Svenska media, inga nämnda och inga glömda, är fulla av journalister med bakgrund i 68-rörelsen. Det ligger inprogrammerat i deras journalistiska DNA att deras uppdrag är att få läsarna att tycka rätt, i rätt frågor. Olyckligtvis är många av dessa journalister relativt högt uppsatta i redaktionsleden. Deras riktlinjer följs av yngre journalister, som hoppas på fasta anställningar efter sina många vikariat, och fega mellanchefer, som mest av allt är intresserade av ett bekvämt liv, i vilket bostadslånen kan fortsätta amorteras” Skrivet av en svensk journalist som är rädd om sitt jobb och vill vara anonym.

Så än en gång, vill du läsa manipulerade nyheter – leta upp dem själv!