Jan 31 2012

Kommunen vill inrätta ett hederspris

Av Stefan K

I strävan efter att tysta all form av kritik mot den förda invandringspolitiken vill Nyköpings kommun inrätta ett hederspris.

Redan förra året togs beslutet att skolklasser i Nyköping som aktivt bidrar till mångfald och integration ska kunna erhålla ett pris på 10 000 kronor. Nu tar man nästa steg och diskuterar samma pris för företag. organisationer och föreningar som aktivt kämpar mot den misslyckade integrationen. Därmed vill kommunen på ett lite fult sätt döda all form av kritik och alla konstruktiva debatter i ämnet. Det finns självklart ingen skolklass, förening eller organisation som tackar nej till 10 000, så därför kommer nu locket att läggas på. Nu återstår frågan om hur detta kommer se ut, men uppenbart finns det skattepengar att hämta i kommunen, tvärtemot vad man kan tro när man nästan dagligen läser om besparingar och nedskärningar.

Källa: SR