Apr 14 2012

Jihad – det heliga kriget

Av Pettersson

Jihad – det heliga kriget har funnits på vår jord sedan 600-talet då Muhammed predikade Koranen och härskade över Medina i Saudiarabien då han skickade sina elever att strida mot andra stammar på arabiska halvön. Muhammed var en duktig krigare och tvingade de erövrade att konvertera till islam eller dö.

Muslimernas ”heliga krig Jihad”, var början och har ett nära samband med det vi kallar terrorism. Efter Muhammeds död år 632 och under de följande 1 400 åren spred sedan muslimerna sin ideologi över Mellersta östern, Afrika, Europa, och Asien samt de senaste årtiondena även i Nord- och Sydamerika.

De militära konflikter som muslimerna kallar Jihad och terroristattackerna under senare tid är uttryck för samma sak – Jihad. Det är inte uttryck för några enstaka extremisters åsikter utan i grunden islam mot den övriga världen. Islam och de muslimer som tror är emot hela den icke-muslimska världen, vare sig den är ateistisk, hednisk, hinduisk, sikhisk, zoroastristisk, judisk, buddistisk eller kristen och man visar det genom att strida mot alla och aldrig någonsin är det islams eller muslimernas fel.

Alla dessa konflikter och möten mellan muslimer och icke-muslimer förtjänar att nämnas men jag kan inte skriva en hel bok även om lusten finns. Vi hoppar över de muslimska krigen i Asien, Afrika och Främre Orienten och Mellersta Östern denna gång och går till Europa det räcker mer än väl.

Många tror att konflikten mellan muslimerna och väst började med korstågen år 1 096 men då hade redan muslimerna bidrivit jihad mot kristna i nästan 500 år.  Korstågen, åtta till antalet, var koncentrerade till det heliga landet och ägde rum mellan åren 1096 och 1270, knappt två århundraden sammanlagt. Korsfararna önskade etablera sig själva i det heliga landet som innan islams erövring var kristet. Islams motiv genom Jihad var helt annorlunda. Muslimerna försökte erövra hela Europa och göra européerna till muslimer.

Mötet mellan det fanatiska islam och Europa började 668 när muslimerna belägrade Konstantinopel, den gången fick de vända men kom tillbaks gång på gång och år 1 493 erövrades Konstantinopel som varit kristet i över tusen år och döptes om till Istanbul. Jihads första stora seger i Europa kom med invasionen och koloniseringen av Spanien år 711. Erövring och återerövringen varade till 1 492 med hundratusentals mördade som följd.

En stor del av Europa togs, ockuperades under århundraden, skövlades ibland och några av människorna vanns för islam. Spanien, Portugal, Frankrike, Italien, Sicilien, Österrike, Bosnien, Serbien, Kroatien, Ungern, Rumänien, Valakiet, Albanien, Moldavien, Bulgarien, Grekland, Armenien, Georgien, Polen, Ukraina, östra och södra Ryssland blev stridsfält för Jihad. Många av dessa länder ockuperades av muslimer i hundratals år: Spanien 800 år, Portugal 600 år, Grekland 500 år, Sicilien 300 år, Serbien 400 år, Bulgarien 500 år, Rumänien 400 år och Ungern 150 år. Särskilt Ungern ruinerades, plundrades och härjades, och det tog 200 år att återvinna från muslimsk ockupation. Som jämförelse varade den europeiska ockupationen av muslimska länder i Främre Orienten och Mellersta Östern och Nordafrika mindre än 150 år.

Muslimer invaderade och ockuperade en stor del av Europa, men ibland ar det endast angrepp. Turkarna belägrade Wien två gånger, 1529 och 1683. Deras kavalleri angrep Centraleuropa och kom ridande till Bayern, nästan så långt som till Nürnberg. De stred i Polen och Ukraina, tillintetgjorde Ungern, ockuperade Belgrad och Budapest i hundratals år. De tog Spanien och Portugal, invaderade Frankrike genom Pyrenéerna, förvandlade Sicilien till en islamsk ö, angrep Rom, plundrade Peterskyrkan och tvingade påven att betala skatt till dem. Från sin bas nära S:t Tropez på franska Rivieran angrep de Schweiz så långt som till sjön Konstanz vid tyska gränsen. Pirater från Berberiets kust angrep England, Danmark, Irland och Island och förde tillbaka tusentals slavar som skulle säljas på marknaderna i Konstantinopel (sedan de hade erövrat det och förvandlat det till Istanbul) och Nordafrika. Flera tusen svenskar blev slavar i Nordafrika.

Av historien har vi fått lära oss om de grymma korstågen men de var som än piss i Mississippi jämfört med muslimernas jihad i Europa från 600-talet till 1900-talet.

Historien här men även i Mellanöstern fokuserar på korstågen och senare även kolonialismen och det påverkar attityden hos dagens muslimer, för när de anklagar västländerna för imperialism har de glömt att de själva har varit tiofalt värre, men de anser fortfarande att de sprider fred när de plundrar, våldtar och mördar i islams namn.

Koloniseringen från väst av närliggande muslimska länder varade i c:a 130 år från omkring 1830 till 1960 c:a. Den muslimska kolonisationen av olika länder i Europa varade i 1300 år från 600-talet till mitten av 1960-talet. Ändå är det muslimerna som är mest bittra i fråga om koloniseringen och de förödmjukelser de varit underkastade och det är européerna som hyser skam och skuld. Det borde vara tvärtom. Muslimerna borde gråta av skam för det de åstadkommit.

De europeiska makter som härskade över muslimska områden i Asien och Afrika motsatte sig inte på något sätt den islamska kulturen och i dagens Västeuropa kan muslimerna tillbe Allah i sina egna moskéer, medan kristna och judar förföljs i de muslimska länderna. Icke-muslimer kan konvertera till islam men tvärtom går inte, en gång muslim, alltid muslim är regeln. Avfall kan straffas med döden. Man överger, kritiserar eller attackerar islam eller profeten på egen risk. Sådan är fredens och toleransens religion.

Muhammed var en stor man, inget tvivel om det men hade han levt i våra dagar hade han betraktas som en kriminell massmördare och dömts för brott mot mänskligheten. Någon profet var han, sådana finns bara i sagorna.

I en modern värld har islam och jihad ingen plats om det ska bli någon vänskap mellan Ali, Muhammed, Omar och Pettersson.

Jihad in the West, muslim conquests from the 7th to the 21st centuries. New York 1998.


Mar 18 2012

Somalias huvudstad Mogadishu

 Av Pettersson

Pettersson har letat upp några bilder från Somalias huvudstad Mogadishu. Det ser ut att ha varit en trevlig stad under kolonialtiden.

1880 ockuperades landet av engelsmännen.

1960 blev Somalia självständigt. Den första tiden gick bra men 1969 mördades den demokratiskt valde presidenten av kommunister som upplöste parlamentet. Sedan dess har kommunisterna körts iväg av krigsherrar och islamister och det urartade riktigt.

Nu har de värsta islamisterna försvunnit och ett litet, litet hopp har tänts för landet. Möjligheter finns med en vettig politik är det inga problem att bygga upp landet, resurser finns men jag undrar jag. Befolkningen består till nästan 100 % av muslimer…

1882

1950-tal

1960-tal

1970-tal

1980-tal

2009

-Pettersson tycker att kolonialtiden var att föredra…både för Somalia och Sverige…