Jun 8 2012

Nedskärningar i kommunerna

Av Stefan K

Majoriteten av Sveriges kommuner dras med dålig ekonomi och för att reda ut detta duggar krav på besparingar, nedskärningar och nedläggningar som spön i backen.

Nyköpings kommun är inget undantag. Bara i år har vi i lokaltidningen SN kunnat läsa om missbruksvården som tvingas till besparingar på 2 miljoner, fritidsgården för funktionshindrade som skulle läggas ned, ett beslut som senarelagts p.g.a. häftiga protester och nu senast har vi kunnat läsa om hur den kommunala musikskolans dagar verkar vara till ända.

Samtidigt vill den röd/gröna kommunledningen lägga flera hundra miljoner på en ny sportanläggning och i början på året kunde vi läsa hur integrationsprojektet Medborgarkontoret i mångkulturella Brandkärr fick ett ökat anslag på 900 000 kronor då de avsatta 2 miljonerna var slut redan efter ett år och pengarna betalades ut utan att de ansvariga ens darrade på rösten. De t.o.m. utökade summan från de tilltänkta 600 000 till de slutliga 900 000.

Om vår eminenta lokaltidning SN vore mer seriös, skulle vi läsa en artikel där de ifrågasatte hur så mycket pengar som 900 000 kan skjutas till ett ifrågasatt projekt när det inte finns pengar till musicerande barn och funktionshindrade som är i behov av en meningsfull fritid. Nu är inte SN särskilt seriös när det gäller att ifrågasätta och gräva i verkligheter som berör invandringspolitik.

Nyköpings kommun skriver i sin senaste medlemstidning att anhörighetsinvandringen till Nyköping är en av de faktorer som påverkar kommunens verksamhet och just Integration & mångfald är en av de fem punkter som kommunen prioriterar i sin budget för 2013.

Vi i Nyköping vet att över 200 somalier väntas till kommunen inom kort och därmed ställs frågan hur många fler miljoner man tänker satsa på Medborgarkontoret i Brandkärr och vilka övriga verksamheter som får stryka på foten?

Jag skrev just denna insändare till SN och hoppas att den publiceras. Håll koll på denna sida.

”All politik handlar om prioriteringar. Vad de politiskt ansvariga i Nyköpings kommun prioriterar börjar bli en gåta då ord som besparingar, nedskärningar och nedläggningar står som spön i backen. Bara i år har vi i SN kunnat läsa om missbruksvården, fritidsgården för funktionshindrade och nu senast musikskolan, som alla verkar höra till de verksamheter kommunen vill prioritera bort. Vi har också kunnat läsa hur ytterligare 900 000 avsatts till Medborgarkontoret i Brandkärr för att kunna hålla igång årets verksamhet. Med tanke på att över 200 nya invånare väntas från Afrikas Horn inom kort och att Integration & mångfald är en av fem prioriterade områden i 2013 års budget, så misstänker jag att ytterligare anslag kommer avsättas till denna verksamhet. All politik handlar om prioriteringar och nu är det säkert många som är nervösa över att just deras verksamhet tvingas stryka på foten.”


Jun 4 2012

Den havererade välfärden

Av Stefan K

Vår förut så stolta välfärd fortsätter sitt ras och i kommun efter kommun påverkar detta all verksamhet, ja nästan all.

Nyköping är inget undantag när budgeten för de kommunala verksamheterna ska sättas och fördelas. I dagens SN kunde vi läsa om hur den kommunala verksamheten tvingas till oförändrad budget nästa år och för bl.a. äldre- och handikappvården innebär detta ett underskott på 44 miljoner då ytterligare 250 Nyköpingsbor passerar 65-års strecket och enligt SN ökar då genast vårdbehovet. Att påpeka hur vårdbehovet med automatik ökar när man passerat 65 är verkligen att generalisera och inte minst så rimmar det illa med kraven på att vi ska jobba allt längre upp i åldrarna.

Källa: SN Hela artikeln kan läsas på denna bild:

När jag i ingressen skriver att ”nästan all verksamhet påverkas”, så syftar jag bl.a. på de två artiklar jag skrev i januari och som behandlade tre artiklar SN publicerade samma vecka. De två som rörde miljonbesparingar i missbruksvården och nedläggningen av de funktionshindrades fritidsgård, samt de utökade anslag som gavs till Medborgarkontoret i det mångkulturella Brandkärr.

I SN:s artikel läser vi hur äldre och handikappade är de som främst drabbas av kommunens allt sämre ekonomi. Samtidigt har vi fått läsa hur Nyköpings kommun kommer att ta emot uppåt 200 somalier i år när lagen om återförening slår fullt ut. Ingen vet med exakthet hur många som kommer, men i kommuner som Katrineholm och Växjö har prognoserna skrivits upp vartefter. Hur många miljoner kommunen räknar med att detta kostar har vi inte fått veta, inte heller om dessa pengar redan är avsatta eller om kostnaden tillkommer den redan hårt ansatta ekonomin. Det vi vet är att inga resurser blir för små när dessa somalier ska anpassas in i det svenska samhället. Detta kunde vi läsa i SN den 31/3:


Feb 11 2012

Integrationspris

Av Stefan K

De är lustiga politikerna. Först driver de en politik som leder fram till en misslyckad integration, sedan erkänner de misslyckandet, för att därefter fortsätta den politik som leder till segregation och i slutändan arrangerar de tävlingar för att allmänheten ska hjälpa till att lösa de problem som politikernas huvudlösa politik skapat.

2008 instiftade Nyköpings kommun ett integrationspris som är tänkt att locka skolklasser, föreningar och företag till att jobba för en ökad mångfald och en bättre integration för de nyanlända.

Om den verkliga tanken bakom är att öka mångfalden, förbättra integrationen eller att helt enkelt lägga locket på debatten, vet bara de själva. Vilken skolklass, vilken förening och vilket småföretag  tackar nej till 10 000 kronor? Vilken skolklass, förening eller företag är nu villiga diskutera de problem som en överdimensionerad invandringspolitik medför och därmed gå miste om priset?

Personligen hoppas jag att samtliga fastighetsägare i Nyköpings kommun ställer upp i tävlingen och ser till att dra sitt strå till stacken. De gör detta bäst genom att helt enkelt integrera de nyanlända i bostadsområden som idag saknar ett ansvarstagande. Kommuninvånarna i dessa områden, där majoriteten av politikerna själva valt att bo, skulle säkert må bra av ett ökat antal familjer från Somalia, Afghanistan och varför inte ett antal zigenarfamiljer som förgyller grannskapet?

Av de som undertecknat bifogad länk, bor endast två i det mångkulturella och segregerade Brandkärr. Övriga bor i centrala Nyköping, på landsbygden och i nyproducerade områden i utkanten av stan.

Källa: SN


Jan 31 2012

Kommunen vill inrätta ett hederspris

Av Stefan K

I strävan efter att tysta all form av kritik mot den förda invandringspolitiken vill Nyköpings kommun inrätta ett hederspris.

Redan förra året togs beslutet att skolklasser i Nyköping som aktivt bidrar till mångfald och integration ska kunna erhålla ett pris på 10 000 kronor. Nu tar man nästa steg och diskuterar samma pris för företag. organisationer och föreningar som aktivt kämpar mot den misslyckade integrationen. Därmed vill kommunen på ett lite fult sätt döda all form av kritik och alla konstruktiva debatter i ämnet. Det finns självklart ingen skolklass, förening eller organisation som tackar nej till 10 000, så därför kommer nu locket att läggas på. Nu återstår frågan om hur detta kommer se ut, men uppenbart finns det skattepengar att hämta i kommunen, tvärtemot vad man kan tro när man nästan dagligen läser om besparingar och nedskärningar.

Källa: SR


Okt 29 2011

Smålandspolitiker på studiebesök i Malmö

Av Stefan K

Förra veckan använde Vaggeryds politiker skattepengar för att göra ett studiebesök i Malmö.

Resan gick först till den somaliska föreningen som bjöd på somalisk mat och berättade om föreningens verksamhet, om somalisk kultur och om Somalia då & nu.

Därefter fortsatte färden mot Islamic Center, där politikerna fick en insyn i hur verksamheten bedrivs, varför den bedrivs och hur moskén bygger broar mellan den muslimska och svenska kulturen.

Oppositionsrådet i Vaggeryd, moderaten Ing-Marie H Paulsson, säger att resan var intressant, lärorik och att man fick en bra inblick i somaliernas villkor i Sverige, vilket tydligen var målet med resan.

Om politikerna nu ändå använder skattebetalarnas pengar, så kan de ju också använda dem till nästa studiebesök i Malmö, den där de tar del av nattlivet i Rosengård och Seved.

Källa: Skillingaryds tidning


Aug 12 2011

Tillåt burka

Av Stefan K

I Gislaved är det numera beslutat att burka och niqab ska tillåtas på kommunala inrättningar.

Sverigedemokraten Jörgen Hansen lämnade in en motion till Gislaveds kommun om att förbjuda heltäckande kläder på kommunala inrättningar så som exempelvis skola och vårdhem. Kommunstyrelsen beslutade att avslå motionen.

Vet ej om Gislaveds kommunstyrelse känner sig mognare som politiker än franska, belgiska och italienska regeringar som beslutat att förbjuda plaggen på allmänna platser eller om motionen avslogs för att det var en Sverigedemokrat som lämnade in den?

Källa: SR


Maj 26 2011

Sveriges bästa och sämsta kommun

Av Pettersson

Tidningen Fokus presenterar sin årliga undersökning om vilka kommuner det är bäst och sämst att bo i.

  • Undersökningen bygger på totalt 42 olika variabler, till exempel ohälsotal och anmälda brott.
  • Kategorin ”att jobba” bygger bland annat på uppgifter om arbetslöshet och företagsklimat.
  • I kategorin ”att ha familj” ingår bland annat skilsmässostatistik och uppgifter om personaltäthet i förskolan.
  • Kategorin ”att vara gammal” tar bland annat hänsyn till livslängd och tillgänglighet i äldrevården.
  • I kategorin ”att vara ung” ingår uppgifter om mobbning, ungdomsarbetslöshet och

Bästa kommunen är skånska Lomma och Pettersson som bor i en av Sveriges totalt 290 kommuner, vill bara tala om att Ljusnarsberg i varje fall är sämre än Oxelösund. Den kommunen som kom på plats 289 bildades 1950 och har sedan dess haft socialdemokratiskt styre med en skattekraft över riksgenomsnittet och ingen dyr landsbygd.

DI