Aug 31 2012

Geert kommer till Malmö

Av Eva-Marie

Geert Wilders en politiker från Nederländerna är inbjuden av Tryckfrihetssällskapet att besöka Malmö och berätta sin historia Lördagen den 27 oktober. Geert har åtalats och frikänts för hets mot folkgrupp. Han kallas konsekvent för ”högerextremist” i svenska medier, trots att partiet han leder (Partij voor de Vrijheid – PVV) är ett av Nederländernas största. Han har jämfört islam med fascism och Koranen med Mein Kampf. Han lever med beväpnade livvakter dygnet runt.

Geert Wilders är en av de mest spännande figurerna i europeisk politik och en av de modigaste. Trots hot om rättegång, och trots att två av hans landsmän, Pim Fortuyn och Theo van Gogh, blivit dödade för sin islamkritik, vågade Wilders använda sig av sin yttrandefrihet och kritisera islamismen och Koranen,” säger Ingrid Carlqvist, ordförande för svenska Tryckfrihetssällskapet.

När Wilders åtalades för så kallat “hate speech” framställdes han i svenska medier som en fullständig vettvilling. När han två år senare äntligen frikändes var det helt tyst i Sverige. Jag tycker det ska bli mycket spännande att få höra hans egen historia om varför han är så kritisk till islam och islamiseringen av Europa och om rättegången mot honom har fått några följdverkningar i Nederländerna.

Samtidigt har vi i Sverige ledare som gör allt för att vi skall bo granne med konflikter i religionens namn. Våra ledare gör för tillfället allt för att flytta religiösa krig hit till oss och jag undrar när skall helvetet bryta ut på riktigt eller är vi mitt i det, helvetet? Att kritisera islam kan få den mest mesiga svensken att greppa vuvuzelan för vi är alla lika värda utom såklart de som kritiserar islam de skall tystas.

Sydsvenskan har uppmärksammat inbjudan och skriver såhär ”Den nederländske politikern Geert Wilders har varit åtalad för hatbrott. I oktober ska han tala i Malmö.” Man har en ”faktaruta” om Tryckfrihetssällskapet där kan man läsa.……I Dagens Juridik beskrev SD-experten och debattören Annika Hamrud i mars i år organisationen som ”ett sällskap där rättshaverister diskuterar med nazister”. Malmöförfattaren Kristian Lundberg beskriver dem som ”en rasistisk tankesmedja för medelklassen”. Tidsskriften Expo är en tidning mot främlingsfientlighet och rasism som startades 1995. Hepp!! Här nästlade sig expo in varför det???

Om Tryckfrihetssällskapet :Tryckfrihetssällskapet är en partipolitiskt obunden förening vars främsta syfte är att kämpa för det fria ordet, varhelst det hotas och oavsett vem som hotar det. Föreningen stödjer sig på två av Sveriges grundlagar: Tryckfrihetsförordningen från 1949 som ska garantera ”fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning” för varje medborgare, samt Yttrandefrihetsgrundlagen som sedan 1991 stadgar att ”alla svenskar har rätt att uttrycka sina åsikter, tankar, känslor i radio, tv, videogram, ljudupptagningar eller andra sorters upptagningar”. Föreningens mål är att tillhandahålla stöd och skydd varhelst yttrandefrihet och intellektuell frihet hotas. Detta görs genom opinionsbildande arbete och vid öppna möten där inbjudna talare från hela världen berättar om sitt arbete för yttrande- och tryckfrihet.//

Var i Malmö Geert Wilders föreläsning blir är inte bestämt. På grund av hotbild är flera lokaler hyrda och det meddelas i vilken av dessa föreläsningen kommer att hållas i kort inpå mötet. Biljetterna kostar 150 kronor för ickemedlem och 100 kronor för medlem. Välkommen till Malmö

Om du vill lyssna anmäl till, info@tryckfrihet.com


Aug 27 2012

Platser där islam är missförstådd

Av Pettersson

Av någon oförklarlig anledning blir den perfekta religionen Islam regelbundet missförstådd för terrorism i Allahs namn.

Sedan 11 september har dessa missförstånd skett i…

Indien och Sudan och Algeriet och New York och Pakistan och Israel och Ryssland och Tjetjenien och Filippinerna och Indonesien och Nigeria och England och Thailand och Spanien och Egypten och Bangladesh och Saudiarabien och Turkiet och Marocko och Jemen och Arkansas och Frankrike och Uzbekistan och Gaza och Tunisien och Kosovo och Bosnien och Mauretanien och Kenya och Eritrea och Syrien och Somalia och Kalifornien och Kuwait och Virginia och Etiopien och Georgien och Jordanien och Förenade Arabemiraten och Louisiana och Texas och Tanzania och Illinois och Australien och Pennsylvania och Belgien och Danmark och Östtimor och Qatar och Maryland och Tadzjikistan och Nederländerna och Afghanistan och Tchad och Kanada och Kina och Nepal och Maldiverna och Argentina och Mali och Angola och Ukraina och Uganda och North Carolina och Tyskland och Arizona och Libanon och Iran och Kazakstan och Sverige och Azerbajdzjan och Irak och Skottland och Makedonien och Bulgarien och …

 … och ganska mycket mer överallt där islam tas på allvar:

 ”O ni som tror! Bekämpa de icke troende som  är nära dig, och låt dem finna hårdhet i er,  och vet att Gud är med dem som gör sin plikt ”

Koranen, Sura 9:123


Jun 13 2012

Familjeliv

Av Pettersson som fått ett mejl.

Även på Familjeliv.se frodas censuren och krypandet för muslimer.

Hej Pettersson

Mitt inlägg under anonyma diskussioner på www.familjeliv.se blev raderat.. Undrar vad det var som var så hemskt..?? Jag har inte uttryckt en enda åsikt.. Bara skrivit rubriken Verkligen tänkvärt och sedan bara refererat till två hemsidor.. ww.islamopedia.se samt www.azan.se  och tagit utdrag av svar där. Finns mycket intressant att läsa på dessa sidor./Maria

Ärende: 287436 Hej! Ett inlägg som du har skrivit under rubriken ”Verkligen tänkvärt!” har tagits bort. Vi vill påminna dig om att alla medlemmar har ett ansvar för hur man uttrycker sig så att diskussionerna inte urartar i provokationer och pajkastning. Hälsningar från oss som jobbar med Familjeliv.se

Här är en kopia på inlägget du skrev:

”Är det sant att Koranen har tillåtet fysisk bestraffning mot en kvinna ifall hon inte utför de äktenskapliga rättigheterna? Utdrag av svar: Vad beträffar ett lätt fysiskt straff för kvinnan som inte är beredd att fullfölja de äktenskapliga rättigheterna: gällande detta så är det ett tydligt bud från den Heliga Koranen att mannen först måste tillrättavisa och ge råd till henne, därefter får han inte sova i hennes närhet och då avbryta de fysiska relationerna. Om inga av dessa åtgärder är effektiva fram till dess kan han då ge kvinnan en lätt fysisk bestraffning. Det är även uppenbart att detta steg endast sker i speciella fall och är mer likt ett ingrepp på en sjuk person. Det används under särskilda omständigheter. Till dess måste även mannen avstå från att utföra de äktenskapliga rättigheterna och finns det inget annat sätt att tvinga honom än genom fysisk kraft så har det islamiska styret rätten att ge honom en fysisk bestraffning. Denna punkt är också värd att nämna; enligt psykologers uppfattning så tycker vissa kvinnor alltid om att såra och på grund av vissa anledningar blir detta intensivt och kan [då] synas i psykisk störning. I sådana fall skulle en lätt fysisk bestraffning läka denna störning. Likaså måste det ihågkommas att straffet som nämnts bör vara så pass [lätt] att kroppen inte skadas eller bildar blåmärken.

Islamopedia  Azan.se


Maj 21 2012

En muslim får ha fyra fruar och hur många älskarinnor som helst…

Av Pettersson

För en tid sedan var det en muslim som kommenterade på den här bloggen att islams system med fyra fruar är bättre än det västerländska. Motiveringen var att en mislim med fyra fruar måste behandla alla rättvist medan en svensk kan ha en fru och en massa älskarinnor och det är orättvist mot älskarinnorna.

Ali nu säger dåren på filmen att det står i koranen att en muslim kan ha fyra fruar och hur många älskarinnor som helst – Hur rättvist är det eller ljuger sagoboken?

YouTube Preview Image

Maj 20 2012

Avtäckande av tidiga Islam –har profeten Muhammed funnits?

Pettersson tackar för tipset

Avtäckande av tidiga Islam

År 1880 publicerades en bok som rankas som den enskilt viktigaste studien om islam någonsin. Boken som är skriven i Tyskland av en ung judisk akademiker från Ungern, Ignaz Goldziher, har den intetsägande titeln Muslimska studier (Muhammedanische Studien). I boken hävdas att haditherna, den stora mängd ordspråk och handlingar som tillskrivs profeten Muhammed, saknar historisk giltighet. Goldziher fann att istället för att tillhandahålla tillförlitliga uppgifter om Muhammeds liv så kom haditherna från debatter om islams karaktär två eller tre århundraden senare.

Sedan Goldzihers dagar har forskare aktivt följt i hans fotspår, fördjupat och utvecklat hans synsätt till en fullskalig redogörelse för tidiga islams historia, en historia som bestrider nästan varje detalj av Muhammeds liv som vi allmänt känner till – född 570 e.Kr, första uppenbarelsen år 610, flykten till Medina 622, död 632. Men denna revisionistiska historiebeskrivning har förblivit något av en hemlighet bland specialister. Till exempel skrev författarna till verket Hagarism (Cambridge University Press, 1977) Patricia Crone och Michael Cook medvetet undvikande och dolde därmed sitt budskap.

Nu har dock två av varandra oberoende forskare gjort slut på denna hemlighet: Tom Holland med In the Shadow of the Sword (I skuggan av svärdet) (Doubleday) och Robert Spencer med Did Muhammad Exist? (Har Muhammed funnits?) (ISI). Som titlarna antyder så är Spencer den djärvare författaren och därför fokuserar jag på honom här.

I en välskriven, sansad och klar redogörelse börjar han med att visa på motsägelserna och hemlighetsmakeriet i den konventionella redogörelsen om Muhammeds liv, Koranen och tidiga islam. Medan till exempel Koranen hävdar att Muhammed inte utförde mirakel så tillskriver hadither honom magiska krafter – mångfaldigade maten, läkte sårade, utvann vatten ur marken och himlen och skickade även blixtar från sin hacka. Vilket är det? Hadither hävdar att Mecka var en stor handelsstad men konstigt nog visar historiska handlingar att det var den inte alls.

Tidiga islams kristna egenskaper är inte mindre konstiga, i synnerhet ”ligger spår av en kristen text till grund för Koranen”. Rätt förstått så klarlägger dessa spår avsnitt som annars skulle ha varit oförklarliga. I den konventionella läsningen av verserna 19-24 hör Maria meningslöst prat medan hon föder Jesus: ”Var inte ledsen, din Herre har placerat en bäck under dig”. Revisionister omvandlar detta till det förnuftiga (och fromt kristna) ”Var inte ledsen, din Herre har gjort din förlossning legitim”. Förbryllande verser om ”Nattens makter” som hedrar minnet av Muhammeds första uppenbarelse blir begripligt när man förstår att de beskriver Julen. Kapitel 96 i Koranen inbjuder förvånande nog läsarna till en Nattvard.

Med utgångspunkt i denna kristna bas krävs av revisionisterna en radikalt ny redogörelse för tidiga islam. De konstaterar att mynt och inskriptioner från det sjunde århundradet varken nämner Muhammed, koranen eller islam, därav drar de slutsatsen att den nya religionen inte uppstod förrän omkring 70 år efter Muhammeds förmodade död. Spencer finner att ”det första decenniet av den arabiska erövringen visar att erövrarna inte bekände sig till den islam som vi känner till utan till en vag troslära (Hagarism, fokuserad på Abraham och Ishmael) med anknytning till någon form av kristendom och judendom”. Väldigt kort: ”den islamiska traditionens Muhammed existerade inte, eller om han gjorde det så skiljde han sig väsentligt från sättet han utmålas på” – nämligen en anti-trinitaristisk kristen rebelledare i Arabien.

Först omkring år 700 e. Kr, när ledarna i ett nu omfattande arabiskt imperium kände behov av en enande politisk teologi sydde de ihop den islamiska religionen. Huvudpersonen i detta företag verkar ha varit den brutala regenten i Irak, Hajjaj ibn Yusuf. Inte undra på, skriver Spencer, att islam är en ”sådan djupt politisk religion” med unika framträdande krigiska och befallande kvaliteter. Inte undra på att den står i konflikt med moderna seder.

Revisionisternas redogörelse är inte någon tom övning utan, precis som när judendomen och kristendomen utsattes för Högre kritik för 150 år sedan, en djupt oroande utmaning av tron. Den kommer troligen att få till följd att islam blir en lite mindre bokstavlig och doktrinär religion vilket får särskilt gynnsamma följder för ett islam som fortfarande sitter fast i överhöghets- och kvinnohatsdoktriner. Så applåder för planerna på att översätta Did Muhammad Exist? till större muslimska språk och göra den tillgänglig gratis på Internet. Må revolutionen börja.

danielpipes.org  av Daniel Pipes National Review Online 16 maj, 2012


Feb 27 2012

Koranen som toalettpapper

Av Pettersson

Vi har nyss sett hur galna muslimerna blir när västerlänningar eldar upp några av de heliga böckerna. Själva verkar de inte så noga.

När en 100 km lång kloak i Lahore, Pakistan torrläggs några gånger varje år hittar man hundratals koraner i kloaksörjan upplandad med mänsklig avföring och annan skit.   

- Pettersson vet inte varför papperen ligger i kloaken men gissar att muzzies använder de heliga sidorna som ett billigt alternativ för toalettpapper? Har ni förresten sett några upplopp och mord för detta? Ett tips till jänkarna, häng upp skiten på muggen så folk får riva sidor ur den helige boken. Det är accepterat. 

 YouTube Preview Image


Feb 20 2012

Pakistansk lag mot misshandel i hem

Av Pettersson

Pakistans parlament har godkänt en lag som gör våld i hemmen straffbart. Lagen antogs på måndagen av parlamentets överhus. Den godkändes av underhuset 2009.

 För misshandel av hustru och barn riskerar man minst ett halvårs fängelse och 7 000 kronor i böter. Tidigare har ingen kunnat gripas för sådan misshandel. Det ansågs vara en familjeangelägenhet.

Människorättsgrupper har pekat på ökande övergrepp, i kölvattnet av en växande islamistisk fundamentalism.

-Pettersson undrar om inte Pakistans parlament ligger illa till när Allah och Muhammed får reda på detta. Förresten vad tycker du om detta riksdagsman och medeltidsprofet Abdirisak Waberi (M)?

YouTube Preview Image

Dec 16 2011

Tre saker om islam

Av Pettersson

Tre överraskande saker som du antagligen inte visste om islam och koranen. Detta ämne kan påverka dig inom en snar framtid, så ta chansen att informera dig nu – innan de gör det.

YouTube Preview Image

Nov 10 2011

Svenska muslimer för fred och rättvisa

Av Pettersson

Svenska muslimer för fred och rättvisa är en så kallad moderat organisation av muslimer som verkar för fred och rättvisa. Det låter jättetrevligt tills man läser på deras hemsida där det står…

Vår Vision: Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa arbetar för att bli en av de främsta organisationerna i Sverige och Europa inom freds- och säkerhetsfrämjande på global basis, grundad på rättvisa, islamiska principer och mänskliga rättigheter samt att islam ska fortsätta vara en naturlig del av Europas kulturarv.

Mål: Svenska muslimer för Fred och Rättvisa ska utifrån islamiska och demokratiska värdegrunder, i enlighet med Koranen och Profeten Muhammads budskap, verka för fred och rättvisa. Målet är en bestående rättvis fred inom och mellan länder. Vi strävar mot en fred som är grundad på mänskliga rättigheter, rättvis handel, rättvis ekonomi, social jämlikhet, frihet samt personligt och globalt ansvarstagande.

Tillsammans för fred: Sverige och Europa har vuxit. 1930 fanns det cirka 15 muslimer i Sverige. Idag finns det runt 400 000 svenska muslimer och Europas muslimer utgör drygt 30 miljoner. Därmed är islam den näst största religionen efter kristendom i Sverige och Europa. Islam är en viktig del av Europas historia och framtid. Europeiska muslimer har berikat och bidragit till utvecklingen av Europa framförallt när det gäller filosofi, vetenskap, ekonomi, teologi, konst, kultur, arkitektur, poesi samt främjande av fred, säkerhet och mänskliga rättigheter. Vi vill ta vara på detta kulturarv och fortsätta vara en naturlig del av Europas mångfald.

Vårt budskap är fred: Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, bildades den 16mars 2008 i Kista Science Tower. Från och med 2010 är SMFR ett självständigt förbund öppen för alla som vill arbeta för fred i enlighet med islams budskap.

Så långt Svenska Muslimer för Fred och Räddvisas hemsida.

Pettersson ser att SMRF skriver “Ledarskap i ljuset av Koranen” och då är vi där igen, i medeltiden och vi måste inse att demokrati och islam inte har en chans att fungera ihop.Så det enda vi kan göra är att välja och jag vet vad jag väljer.


Aug 7 2011

Saudiska skolböcker lär ut hat

Av Pettersson

Det saudiska utbildningsministeriet publicerar och sprider läror om att hata och behandla icke troende och andra religiöst troende, inklusive andra, icke-wahhabitiska muslimer som ”fiender”.

Det var resultat i en undersökning från 2006 av den saudiska regeringens läroböcker men trots de medial protester som följde, visar en senare undersökning att de saudiska läroböckerna, nu tillgänglig på det saudiska utbildningsministeriet webbplats, inte har sanerats. Samma våldsamma och intoleranta texter finns kvar.

Dessa läroböcker hävdar att det är tillåtet för en muslim att döda en ”avfälling”, en ”äktenskapsbrytare” och homosexuella m.fl. De främjar global jihad som ett ”försök att föra krig mot de otrogna”, bland annat i syfte att tvinga otrogna till den rätta tron. De fortsätter att lära ut att domens dag inte kommer förrän muslimerna bekämpat judarna och dödat dem” att de kristna korstågen aldrig tar slut, osv.

I dessa böcker ignorerar saudierna fullständigt de delar i koranen som talar om tolerans.

Saudiarabiens långsiktiga mål är att sprida sin version av islam över ahela världen. Saudiarabien vräker ut enorma summor på finansiering av moskéer, skolor, bibliotek och akademiska center över hela världen. Vissa analytiker uppskattar kostnaderna till 75 miljarder dollar de senaste 25 åren.

─ Pettersson noterar att Norges regering sade nej till saudiska mosképengar medan Sverige tackar ja och menar att de skänker pengar ut att få eller vilja ha något för miljonerna.

YouTube Preview Image

Campus Watch


Jul 21 2011

Att söka kunskap

Av Pettersson

”Att söka kunskap i en timme är värt mer än 70 år av bön” står det i koranen.

─  Pettersson tycker att detta citat från koranen borde fler muslimer tänka på när de står med arslet i vädret fem gånger om dagen.

HD.se


Jul 16 2011

Kvinnorna slår tillbaka

Av Pettersson från Fjärran Östern redaktionen

Koranen 4:34  ’’MÄNNEN SKALL ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med den styrka och de andra företräden som Gud har gett dem, och i egenskap av kvinnornas försörjare. Rättfärdiga kvinnor förrättar ödmjukt sin andakt inför Gud och döljer (för andra) det som Gud har dolt.

Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och om detta inte hjälper håll er borta från deras nattläger och som sista utväg tillrättavisa dem handgripligen. Om de sedan visar sig medgörliga, sök då inte sak med dem. Gud är stor”  

Ett hundrafyrtiofem fysiska attacker begicks av fruar mot sina män i den saudiska staden Jeddah under en månad, skriver den saudiska dagstidningen Al Yawm, med hänvisning till en rapport från polisen i provinsen. Antalet fall av är 20 % högre än samma period månad förra året. ”Svek och pengar är de två viktigaste orsakerna till denna typ av våld, som har karaktären av ett modernt socialt fenomen”, säger forskaren Salah Abdulwahab.

En färsk studie som utförts av polisen i provinsen Jeddah visar att angrepp på män inkluderar fysiskt våld, män kastas ut från hemmet och kvinnorna beslagtar mannens ägodelar. Rapporten hävdar att fruar ofta får hjälp av sina bröder med fysiska angrepp. Männen börjar ofta våldet, men reaktionen från fruarna blir att med hjälp av anhöriga ofta en våldsam hämnd.

I 57 % av fallen i rapporten förklaras att våldet är det första steget mot skilsmässa. Arbetslösa fruar lider mest i händerna på sina män. Påstådda frigiditet, sexuellt utnyttjande av inhemska arbetare och besök på pornografiska webbplatser är de främsta orsakerna till våldet mot män, enligt studien som utförts av den saudiska sociala Vision Centre.

─ Jävla kärringar säger Pettersson, de borde veta sin plats under burkan.

 Ansamed


Jun 16 2011

Islamsk etikett − Hur du spöar din fru

Av Pettersson som tycker det här kan vara bra att veta. Inte slå inför barnen, inte slå i ansiktet, inte slå så det blöder, inte bryta ben, kort sagt lite praktiska råd om hur den gifte mannen ska behandla sin fru.

OBS. Detta är inget skämt, snillena spekulerade i egyptisk tv den 4 februari 2010, visserligen var det då år 1431 enligt islams tideräkning. Fast fanns det tv på medeltiden där dårarna befinner sig.

YouTube Preview Image

Jun 7 2011

Klara regler, kvinnor!

Av Pettersson från Fjärran Östern redaktionen

Saudiarabien: Den permanenta kommittén för att utfärda religiösa påbud, som leds av stormuftin Sheikh Abdul Aziz al-Sheikh har förbjudit blandning av män och kvinnor på kontor och utbildningsinstitutioner.

”Kvinnor är inte tillåtna att arbeta med män. Till exempel kan de inte arbeta som sekreterare åt män eller på mottagningar, produktionslinjer eller stå i ett kommersiellt centrum, apotek eller restaurang där män är närvarande” har de härskande bestämt. Kommittén säger vidare att en blandning mellan könen skulle få en negativ effekt på familjen och samhället.

”Kvinnors arbete och utbildning bör ske utan umgänge med män. De bör arbeta enbart på kvinnliga arbetsplatser, islam förbjuder blandning av könen”

Kommittén citerar en vers från Koranen: När man frågar dem (fruar till profeten) för alla varor, fråga dem från bakom en gardin. Det är renare för era hjärtan och för deras – vers 53, kapitel Al-Ahzab.

Kommittén sade att versen ska tillämpas på alla muslimska kvinnor tills Domedagen.

Profeten (fred vare med honom) har även sagt att det är bättre för kvinnor att be i sina hem än i moskéer.

 − Pettersson säger att när Saudiarabien tillåts finansiera moskéer och skolor i Sverige tillåter vi även könsdiskriminering!

 Så frågan till den svenska regeringen är vilket är viktigast. Kvinnorna eller de medeltida gudsmännen?

 Arab News


Maj 6 2011

Sagan om det sovande folket


Av Olli Rein

Det var en gång en ung Moderat, som så gärna ville bli kung med ett eget land och ett eget folk. Därför skrev han som ledare för de unga Moderaterna i MUFFARNA en egen liten sagobok som han kallade ”Det sovande folket”.

Det var en bok som handlade om honom själv som negerkung över sitt negerland och sitt negerfolk. Ett folk som han tyckte sov alldeles för mycket istället för att vara flitiga och arbeta, så att han som kung kunde beskatta dessa sina undersåtar så mycket det bara gick, och sedan lägga alla skatterna på hög i en stor grotta, som bara han hade tillträde till.

Där kunde han ju sedan roa sig precis som sin idol Joakim von Anka, med att ta kalla pengabad och se hur mycket hans egen förmögenhet hade växt den senaste tiden, genom att hans sovande folk hade vaknat till ordentligt och börjat arbeta för honom. Det gjorde numera folket mer än gärna, då negerkungen hade infört något som kallades ”jobbskatteavdrag”, vilket innebar att ju mer de arbetade för sin kung, ju större blev deras ”jobbskatteavdrag”.

Det tyckte folket var jättebra, så de jobbade och slet så mycket de bara kunde. De hade knappt tid att äta och ändå mindre tid att sova, och deras ”jobbskatteavdrag” blev bara större och större, men allra mest växte pengarna i negerkungens egen penninggrotta. Det kände ju inte folket till, för penninggrottan var ju negerkungens egen hemlighet.

Nu badade kungen varje dag i sin välfyllda grotta, ett morgonbad, ett middagsbad och ett kvällsbad och så fortsatte det tills kungen blev så däst av välfärden att han knappast ens orkade ta sig uppför det lilla motlutet till sin skattkammargrotta längre.

Det gick till och med så långt att negerkungen mest satt och dåsade och sov på sin tron och var ur stånd att kunna styra sitt negerfolk, eller ens betala ut några fler ”jobbskatteavdrag” ur skattkammaren. Folket vars motivation hade legat i att ”jobbskatteavdraget” punktligt hade utbetalats den 25:e varje månad, tappade helt intresset för att arbeta, och ren svält hotade om inget gjordes.

Det gick så långt att man kallade sin egen negerkung för Ren Svält och beslöt att man skulle avskeda honom och deportera honom till Tyskland. Där lyckades han ändra  sitt namn till det tyskklingande namnet Reinfeldt.

Så mina vänner, av detta lär man sig att alltför mycket välfärd kan få den mest ambitiöse negerkung att förfalla i lättja, och när han inga morötter längre har att locka med i form av ”jobbskatteavdrag”, så får han inte heller någon makt över sina undersåtar, utan dessa vill då gå sina egna vägar.

Vad hände då med vår Reinfeldt? Jo rakt ovanför Tyskland ligger ju det lilla konungariket Sverige och där tycker man att det är fantastiskt att så många vill komma till vårt land och bidraga till vår välfärd att varje rövskalle är välkommen. Det spelar ingen roll om det handlar om grovt kriminella, som inga andra länder vill ha innanför sina gränser. Här är alla välkomna och så även den misslyckade negerkungen Ren Svält eller som han nu kallar sig herr Reinfeldt.

En rövskalle som Reinfeldt kan ju användas inom statsapparaten som politiker. Till det behövs ju inte ens någon utbildning. Det sitter fullt av Reinfeldtare i både regering och riksdag och ingen av dem behöver ju ta något personligt ansvar. Så här överträffar verkligheten dikten i form av de Moderata sagoböckerna, vare sig dessa består av Koranen, Bibeln eller ”Det sovande folket”.

Klicka för större rövskalle


Maj 4 2011

Som ett ruttet äpple

Av Eva-Marie

Att skuldbelägga offret en medveten strategi eller en djupt rotad religiös maktfaktor? Att prata med fanatiska muslimer om det grymma som religioner står för och då i synerhet deras religion där de inte reformerar/moderniserar utan deras Bok är guds ord och den är fullkomlig. Ibland kan de skylla på andras traditioner men då religion och tradition är svårt att separera och det står tydligt i Koranen om förhållningssättet till kvinnan. En före detta svensk konvertit (ej längre muslim) berättade att det står tydligt i Koranen 4: 34. Hon läste upp vad där står, det finns inget för muslimer att förneka. Jag är så trött på dessa islamister som hela tiden vill ha bevis från oss icketroende på var det står om förtryck, pedofili och annat skit i Koranen. Jag har aldrig läst denna bok och kommer aldrig att göra det heller.

Jag var och lyssnade på denna konvertit som i 20 år bekände sig till den islamska tron. Hon svalde hela konceptet med slöja och allt. Att hon efter alla dessa år tog av sig slöjan och gav upp denna religion förklarade hon med att ”det fungerade inte”. Att leva i Sverige och forska, då ställer det till problem. Religionen Islam fungerar inte parallellt med forskning och ett liv i Sverige. Denna kvinna hade varit i muslimska länder och intervjuvat flickor och det hon fick höra där gjorde mig ledsen och jävligt förbannad. 

Flickor i mellan östern och norra afrika länder bär hela familjens ”heder” på sina unga axlar. Det som vi i Sverige benämner med ordet skamvåld är en hederssak där. Flickor som från barnsben får lära sig att de inget är värda och att allt är deras fel ”om det händer något”. En flicka liknade en flicka och kvinna vid ett äpple.” Om äpplet är ruttet då slänger man bort det”.  En annan flicka liknade flickor och kvinnor vid ett dricksglas. ” Ett sprucket glas har man inte användning av , det slänger man bort”.  Ja suck, ni förstår nog vad vi har att göra med. Att där i dessa länder titta på en pojke kan få så oönskade konsekvenser  att man blir som ett ruttet äpple eller ett sprucket glas.

Vi i Sverige kommer inte ifrån detta, vi lever nu mitt i det. Alla svenskar kan nu drabbas, håller ni med? Det kan räcka med att din son bjuder hem flickor från denna kultur till ditt hem. Flickorna är hos dig i smyg och kan ej berätta hemma om det. Det värsta för dig är att din son drabbas av någon sorts vedergällnig. Själv står man där och fattar inte vad det är för ”fult” med ditt hem, vad det är för ”fult” med din son. Vi föräldrar som under vår barndom haft både flick och pojkkompisar. Det har blivit komplicerat att vara människa i Sverige. Vill vi ha det så?

Barnäktenskap i Sverige, hur länge skall vi offra de nya unga svenskarna? 

Vad säger Barnkonventionen?

Flera av konventionens 54 artiklar behandlar indirekt några av konsekvenserna med barnäktenskap. Här följer ett urval:
Artikel 3: Barnets bästa skall alltid komma i första rummet
Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva och utvecklas
Artikel 28: Varje barn har rätt till utbildning som ska vara kostnadsfritt tillgänglig för alla
Artikel 31: Varje barn har rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder
Artikel 36: Konventionsstaterna skall skydda barnet mot alla former av utnyttjande som kan skada barnet i något avseende


Apr 25 2011

Mänsklig utveckling och islam går inte ihop

Av Pettersson

Judehatet är ingen avvikelse från islam, det är inget som kommit med bildandet av staten Israel. Det är en del av islam. Likaså kvinnoförtrycket och böghatet, islam föreskriver helt enkelt dödsstraff på bögar och att kvinnor är mindre värda. 

Det är egentligen inte så konstigt, vår kyrka har varit likadan, det tog oss tid att bryta med detta och det skedde med utbildning. Islamska församlingar måste bryta med sitt medeltida synsätt också, sluta lura naiva och lättlurade ungdomar att gårdagen är framtiden. Det går inte att predika fredens religion samtidigt som det står klart och tydligt hur judar, kvinnor, otrogna och bögar ska behandlas i den heliga boken.

ALLT i islam, från forntiden, i nutid och för framtiden måste undertryckas och om möjligt utrotas. Att försöka samarbeta med så kallade moderata islamister är meningslöst. Hur ska det gå till? Det är islam som är problemet och så länge muslimerna anser att koranen och allt som står där är heligt går det inte att samarbeta.  

(Koranen 56:77-80) I Koranen säger Gud den Högste att han skall skydda den från alla ändringar, tillägg, strykningar och andra manipulationer. Gud lovar i Koranen att den skall förbli samma bok hela tiden. Gud säger att Han, som sände ner Koranen, också skall se till att bevara den. Gud utmanar människor och djävlar och hela skapelsen att komma med något liknande Koranen om de kan, Gud låter sina profeter göra underverk som överträffar sin samtids främsta begåvningar; annars vore de inga underverk. På Muhammads tid, (saw) var araberna mycket framstående vältalare. Koranen kom och berättade med ännu större vältalighet om skapelsen och livets uppkomst. Inom vetenskapen framkommer mycket nytt, som faktiskt redan står i Koranen. Alla människor kan hämta bevis från Koranen på att vetenskapen har rätt. Vetenskap som inte stämmer med Koranen saknar grund. Gud är den högste läraren och allt vi lär oss måste komma ifrån Gud.

─ Pettersson inser att de som tror på en 1400 år gammal bok och dessutom på fullt allvar tror att allt som inte står i koranen saknar grund inte kan vara riktigt kloka och definitivt inga uppfinnare.  

Jag säger bara tåg, dammsugare, toalettpapper, mobiltelefon/telefon, glasögon, bil, kyl/frys, kamera, ångmotor, smärtstillande medicin, centralvärme, tvättmaskin, p-pillret, förbränningsmotor, toalett, penicillin, dator/Internet, glödlampan/elektriciteten, flygplanet, hjulet för att bara nämna några småsaker.

Allah, Mohammed, koranen och de som tror på detta kan slänga sig i väggen. Inte en enda av dessa uppfinningar som gjort människor friare, ökat livslängden, minskat lidandet, ökat friheten för kvinnor och andra kommer från islam så det bästa ni som tror på skiten kan göra är att slänga koranen på historiens soptipp och elda upp alltihop.


Mar 17 2011

Varför reagerar inte HBT-Sverige?

Av Stefan K

Muslimers syn på HBT-människor är grumlig, omodern och bygger på det som uppenbart står i Koranen. Ni vet den sagobok som troende muslimer följer till punkt o pricka. Denna människosyn har aktualiserats sedan den Socialdemokratiske politikern Ayoub Chibli utsätts till nämndeman.

Politiskt Inkorrekts artikel

Petterssons artikel

Varför inte Sveriges homosexuella rasar mot denna man och andra muslimer som så öppet tar avstånd från homosexualitet med allsköns märkliga uttalanden, förbryllar och förvånar. Det är lika tyst från det hållet som från de feminister som borde rasa över muslimska mäns kvinnosyn. Tyst, tyst, tyst!

Det fick mig att leka med tanken om att helt enkelt fråga en av de homosexuella i Sveriges största affischnamn, Roger Nordin i Rix Morronzoo. Jag mailade honom helt enkelt och ställde frågan:

Tjena Roger!
Du som homosexuell har vid flera tillfällen attackerat SD för deras syn på HBT-personer, vilken syn det nu är. Det står dig givetvis fritt, men vad anser du om muslimers syn på homosexuella? Är det något du vill ta upp i programmet? Här har du en högt uppsatt imam som uttalar sig t.ex. LÄNK

Svaret kom senare på dagen och gjorde mig ännu mer förbryllad:

”Vad har muslimerna med detta att göra??? Jag är emot all form av homofobi och rasism (som SD ägnar sig åt). Såvitt jag vet så finns det inget fundamentlistiskt muslimskt parti i Sveriges riksdag. Däremot finns det ett otäckt parti med sina rötter i Vit makt-rörelsen…
När det gäller synen på HBT-samhället så tror jag att en del muslimer och SD har exakt samma synsätt…
MVH Roger Nordin”

”Vad har muslimerna med detta att göra”. Ja kära Roger, muslimerna är förmodligen den grupp i Sverige, som vid sidan av de få nazister som finns, nedvärderar homosexuella allra mest. Ni som har den dåliga smaken att lyssna på detta pajasprogram (jag tvingas på jobbet av medarbetare som tycker programledarna är sååå roliga), har säkert hört Nordin raljera över SD i vart o vartannat program. Vad enskilda personer inom SD anser om HBT-personer är en sak, men ingenstans i deras valmanifest från 2010 stod att läsa negativ kritik mot homosexuella och partiets hållning är inte negativ till annat än ett ifrågasättande om homosexuellas rätt att bilda familj, vilket de delar med andra partier förövrigt och enskilda personer med en icke politisk korrekt åsikt om HBT-personer finns garanterat bland de flesta partiers representanter och väljare. Däremot är fler höga muslimska ledare öppet kritiska, ja nästan hatiska, mot homosexuella och alla hänvisar de till Koranen, muslimernas heliga skrift. Detta borde Roger Nordin och andra homosexuella ta fasta på.

Vill ni så kan ni ju maila honom och fråga varför muslimers inställning till homosexuella är så ointressant. Han verkar nämligen vara helt okunnig i frågan, eller så är muslimerna en grupp som han av korrekta skäl inte vågar eller vill ifrågasätta. Rix Morronzoo


Dec 17 2010

Hellre slickepinne än Koran.

Av Eva-Marie

Att som far skryta med att sin tre-åring kan recitera Koranen är för mig ingen bedrift i positiv mening utan psykisk misshandel av barn. Pappa Bahaa sitter hos ett talibanskägg och berättar vilken enastående dotter han har , mycket duktigare än hans andra barn när det gäller Koranrabblande. Skägget tittar in i kameran och säger: ” Vi har aldrig hört om ett icke muslimskt barn som memorerar deras heliga böcker och religion som muslimska barn memorerar Koranen vid en så tidig ålder. Det tycker jag är bra, att man inte har hört om det. Sedan öppnas Koranen och skägget väljer ut sida 189 och flickan börjar ” Slå dem, Allah kommer att tortera dem…………………Men efter en stund vill hon hellre ha en slickepinne.

Det var någon som sa att religion inte handlar om våld………

YouTube Preview Image

Tomas Blank är en tysk forskare som forskat om att sjunga i tidig ålder. Att sjunga som liten främjar ett mentalt utvecklande i positiv riktning. Han har funnit ett starkt positivt resultat när han tittat på 500 fem-åringar. De som sjunger som små har ett större försprång vid skolmognadstestet .88% klarade testet av de som sjungit mycket mot 44% för dem som inte sjungit. Även språk och den sociala biten gynnas liksom förmågan att hantera aggressioner. Källa. radions P1 16/12.

När jag hörde detta blev jag glad och så kom jag på det. Alla fanatiska muslimer borde anmäla sig för körsång!!!!!


Dec 10 2010

Liv går före religion

Av Eva-Marie

Att studera till sjuksköterska kan ställa till problem om man är muslim. När man kommer till lektionen hjärt och lungräddning och dockan som man skall öva på är av ”manligt” kön. Då kan det bli stopp! Detta hände på en högskola i Malmö för några år sedan. I klassen gick några muslimska kvinnliga elever. En kvinna kan inte livrädda en manlig docka. Stor oro och på gränsen till hysteriska anfall utspelade sig då dockan även var halvnaken. Enligt dessa kvinnor var det mot deras religion att vara i samma rum som en lättklädd mansdocka. Jag undrar var i Koranen man kan läsa det!? Oj oj oj vad gör man nu? Kloka högskolehuvuden slogs ihop och man kallade på en ”expert” i ämnet islam. Man letade upp en konvertit som fick upplysa om att enligt deras lagar ( förmodar att hon menade sharia) så går livet före Koranen. Efter den informationen kröp det fram att den ena kvinnan var mycket rädd för vad hennes ”medeltidsman”( min not.) skulle säga och göra om han fick veta att hon varit i närkontakt med en mansdocka. Hon var rädd!! Dessa kvinnliga muslimska studenter trodde att de kunde vara religiösa undantag under utbildningen. De trodde även på särbehandling när det sedan kom till anställning på vårdinrättning, de tog för givet att andra skulle vårda män och de skulle ”slippa”. Man fick ta det ur dem och de fick faktiskt rätta in sig i ledet om det skulle bli någon examen. Det här blev en stor grej och engagerade många. Det är mycket som händer i vårt samhälle nuförtiden. Kulturer krockar och det är inte alltid som krockkudden löser ut sig.

För några år sedan var jag på en orientalisk mässa i Malmö i sällskap med en muslimsk kvinna. Vi strosade omkring, tittade och handlade lite smått och gott. Jag köpte denna massageolja mest för askens skull. En censurerad anatomisk bild!!! Man tar sig för pannan, hur pryd kan man bli?? Har de endast en sak i huvudet?? Detta är kanske en av  förklaringarna till att det är så få av Allahs tjänare som fått Nobelpris som Pettersson skriver om. De har annat att tänka på!! Stor kram på er alla både män och kvinnor, ha en skön Nobelfredag.


Nov 30 2010

Ahmed Ballal Ahmed har koll på Koranen

Av Eva-Marie

Ahmed Ballal Ahmed är med i en artikel i Uppsala Nya Tidning (UNT) den 31/8. Han har flytt från Sudan till Sverige med tre av sina fem barn. Familjen hade länge enligt honom förhalat och fördröjt döttrarnas omskärningar. Det står inte i Koranen att flickor skall omskäras utan det är en djupt rotad sedvänja. Detta berättar Ahmed för UNT. Då han inte hade råd att ta med hela familjen på flykten så lämnades fru, dotter sex år och son tio år i Sudan. Det är nu jag blir lite skeptisk. Om det är omskärningsrisken som han har som skäl inför migrationsverket, varför tar han inte med sig alla tre döttrarna och lämnar sönerna med frun? Nu går han, två döttrar den ena 17  år och den andra 7 år och sonen 14 år att hoppas på en återförening i Uppsala. För två år sedan flydde han till Sverige och i våras fick de permanent uppehållstillstånd då migrationsdomstolen gick emot migrationsverkets beslut om utvisning.

Kanske är jag överdrivet misstänksam men hela storyn skapar flera frågor. Om det är en sådan stor social press och de äldre kvinnorna med andra släktingar kan göra ingreppet utan föräldrarnas tillstånd. Hur har då sjuttonåringen lyckats att slippa undan? Varför startar inte Ahmed en proteströrelse i Sudan? Varför tillät sjuttonåringens skola mobbing av henne för att hon inte var omskuren? Hur ser deras värdegrund ut för utbildningsväsendet? De bor i närheten av barnens faster i Uppsala, varför är fastern i Sverige?

Läser man kommentarerna i UNT så höjs Ahmed till skyarna som en hjälte. Mycket behjärtansvärt men jag är tveksam till sanningshalten. Rätta mig om jag har fel.

(Det svenska biståndet till Sudan under perioden 2005 – 2007 uppgick till drygt 1,1 miljard kronor, varav minst 857 miljoner som humanitärt stöd. I juni 2008 antog Regeringen en ny biståndsstrategi för perioden 2008-2011. Den inriktar det svenska stödet mot fredsbyggande och demokratisering, samt stöd till förbättringar på det sociala området, med betoning på hälsa och sjukvård)Källa: Regeringskansliet


Nov 16 2010

Islam, fredens och toleransens religion

Av Pettersson

Hat mot judar är uppenbarligen en utbredd företeelse i det arabiska världen. Detta blir uppenbart om man tittar på en sammanställning av tv-inspelningar som lagts fram av Mellanöstern Media Research Institute (MEMRI) inför UNHRC (kommissionen för mänskliga rättigheter i FN) i Genève den 28 september 2010.

I videon producerad av MEMRI – den organisation som grundades 1998 i Washington för att sätta de islamiska media i Mellanöstern under övervakning – sammanställs en rad arabiska tv-inspelningar som bekräftar den allmänt antisemitiska inställningen hos islamiska imamer, politiker och media.

Inspelningen kastar ett intressant ljus över de synpunkter som islamiska imamer har om Mellanöstern-konflikten. ”Vi kommer att behandla judarna som våra fiender, även om de återlämnar Palestina till oss, eftersom de är otrogna”, säger Muhammad Al-Muraikhi, en imam från Quatar.
Förintelsen av judar i Tredje riket är också temat för inspelningen. De visar bilder från tyska koncentrationsläger i Tredje riket, försedd med kommentarer av islamiska imamer som visar att judar förtjänade en sådan behandling och förnedring genom sitt eget beteende.

Det verkar komma på modet mer och mer i arabiska medier att hata judar. Den förre libanesiske ministern Wiam Wahhab skämtar helt ohämmat om tyskar och stöder deras politik, eftersom de ”hatade och brände judar”.

Aballah Jarbu, Hamas biträdande minister för religiösa donationer säger:

”Jag fördömer den som tror på en normalisering av förbindelserna med dem (judarna), jag fördömer den som vill sitta ner vid ett bord med dem, eller ens tror att de är människor. De är inte mänskliga varelser. De är inte ett folk. De har ingen religion, inget samvete och inga moraliska värderingar. ”

Uppenbarligen är judar inte bara fördömda av politiska skäl, utan även av religiösa skäl av islamiska media. ”Vårt judehat är baserat på vår tro”, säger den egyptiske imamen Salam Abd al-Qawi, ”Koranen berättar för oss att hata dem och inte att älska dem”

 − Innan ni tittar på den avskyvärda filmen nedan så undrar Pettersson vad den halva miljon muslimer som bor i Sverige tycker om oss som varit här lite längre…Pettersson har fått för sig att muslimerna hatar allt i väst utom våra pengar.

http://www.vimeo.com/16779150

Sep 29 2010

Koranen

Detta kommer från en kristen sida − Sanningen om islam − Om den kristna guden är bättre än muslimernas gud eller om det helt enkelt är samma vet inte jag men eftersom mina kunskaper i det arabiska språket är begränsade så får jag lita på att dessa översättningar ur koranen är riktiga.

Koranen, på arabiska al-kur’ān, betyder recitation, uppläsning, och är islāms heliga skrift. Koranen är influerad av såväl judiska som kristna skrifter, men med grova missförstånd eftersom någon arabisk version av Bibeln inte fanns tillgänglig för Muhammed. Koranen är en skrift avsedd för människor som inte längre älskar sanningen. Den är en villfarelse, en källa med demoniskt ursprung, en dom för de som inte söker eller älskar sanningen.

Här nedan kan du ta del av ett antal utdrag ur koranens 6,666 verser och vad denna skrift säger om heligt krig och otrogna.

Jihad – Uppmaning till (o)heligt krig gentemot alla icke-muslimer

Surah 2:216 Det är en plikt för er att strida och detta är förhatligt för er. Men det kan hända att något är er förhatligt och ändå är detta ett gott för er; och det kan hända att ni älskar något och ändå är detta ett ont för er – Gud vet, men ni vet inte.

Surah 5:33 Det rättvisa straffet för de som kämpar emot GUD och Hans budbärare, och som begår hemska brott, är att dödas eller korsfästas, eller att få sina händer och fötter avskurna på alternerande sidor, eller att landsförvisas. Det är för att förödmjuka dem i detta livet, sedan drabbas de av ett mycket värre straff i Livet Efter Detta.

Surah 9:5 När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på dem, tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Allah är ständigt förlåtande, barmhärtig.

Surah 9:29 Bekämpa dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villig underkastelse, och känner sig underdåniga.

Surah 9:39 Om ni icke vill gå fram till strid för Allahs sak, kommer Han att straffa er med ett smärtsamt straff och kommer att utvälja ett annat folk i ert ställe, och ni skall icke alls skada Honom. Och Allah har full makt över alla ting.

Surah 9:73 O du profet, sträva mot de icke troende och mot hycklarna, och var hård när du handskas med dem. Helvetet är deras öde; vilken miserabel boning!

Surah 47:4-6 Då ni möter förnekarna1 [icke-muslimer] i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter de överlevande till fånga. Sedan kommer den tid då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta är vad ni har att iaktta. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves; Han skall leda deras steg och ge dem sinnesstyrka och inre lugn och föra dem till paradiset som Han har låtit dem veta.

Enligt islams trossatser ska Allah härska över hela världen utan undantag. Allting annat är relaterat till detta mål. Världen är således indelad i två delar, Dar-al-Salaam som betyder ”Fredens Hus” och Dar-al-Harb som betyder ”Krigets Hus”. I ”Fredens Hus” härskar Allah och i ”Krigets Hus” lever människor som inte underkastat sig Allah och islam. 

Ni kan lyssna här om översättningarna stämmer…YouTube Preview Image


Sep 16 2010

Skriftlärda kluvna om slöjförbud

Det franska parlamentet har antagit en lag som förbjuder bärande av heltäckande slöja på allmän plats. Det innebär att det är förbjudet att bära burka eller niqab på allmän plats. Den som ertappas åker på 150 Euro i böter alternativt en kurs i medborgarskap. Män som tvingar sina fruar eller döttrar att bära tälten kan få böter på upp till 3000 Euro och ett års fängelse.

Så långt är allt frid och fröjd utom för det fåtal som påstår att de vill gå klädda i skynkena och för de troende som vill finna vägledning i koranen.

En framstående präst vid al-Azharmoskén i Kairo, det ledande lärosätet inom sunniislam, applåderar förbudet mot heltäckande slöja som godkändes av den franska senaten i tisdags.

Abd al-Muti al-Bayyumi säger att niqab, som döljer hela ansiktet utom ögonen, ”saknar grund i islamisk lag och det finns inget i Koranen som stödjer den”.

Islamiska auktoriteter i Indonesien är dock av motsatt uppfattning, och varnar för att det franska slöjförbudet kan utlösa terrorism. En imam som var för förbudet i Frankrike hotas till livet.

Den allsmäktige, barmärtige Allah har alltså skrivit en bok som är så svår och tyda att inte ens de lärde kan bli överens om vad som står i den men begär att både troende och otrogna ska respektera den och sagorna som står där.  

− En sådan bok är inget att ha och desto färre som läser den desto bättre.


Sep 14 2010

Den första profeten

Adam är den första profeten i islam och är den första människan som skapades av Allah. Berättelser om Adam finns i Koranen. Adams hustru omtalas även i Koranen, men nämns där inte vid namn. Enligt den islamiska traditionen heter hon Hawwaa.

Här ser ni Adam och Hawwaa i paradiset − snygg tjej!