Sep 2 2012

Könssegregation i skolan är oacceptabelt

Av Stefan K

Två ungdomspolitiker undrar var kritiken mot könssegregerade skolor finns?

De bägge hänvisar till en forskning som visar att svenska skolor idag behandlar eleverna olika efter kön. Som ett exempel tar de upp två skolor i Flen där man har könssegregerade gymnastiklektioner.

I sin debattartikel pekar man på det som står i läroplanen, att ”Ett aktivt arbete med jämställdhet och genus, som ger personal kunskaper och utvecklar nya jämställda arbetssätt”, ska tillämpas i verkligheten. De bägge kräver också att jämställdhet och genuspedagogik i skolan ska vara centrala delar av Lärarlyftet och att kommunerna utreder hur skolorna tillämpar riktlinjer kring jämställdhet.

Artikeln är lång, men inte ett ord om hur Islam gjort sin entré i svenska skolor och att könssegregation är mer legio än ovanligt när det gäller muslimska elever.

Källa: SvD

De som undertecknat debattartikeln är Petter Isoz och Emma Eriksson från Liberala- respektive Moderata ungdomsförbundet.


Jun 7 2012

Den segregerade skolan blir allt mer segregerad

Av Stefan K

Den förut så stolta svenska skola som utländska politiker såg på med avund, rankas idag till en av Europas sämsta och det blir bara värre.

Den svenska grundskolan är inte vad den borde vara. Tvärtom rankas den idag till en av de sämsta i Europa och detta kan komma att leda till oanade konsekvenser för svensk framtida ekonomi. Detta spås av två experter från Svenskt Näringsliv i en artikel.

I en ny studie som SVT gjort hävdas det att betygsskillnaderna ökar markant i den svenska skolan och att skillnaden är mest påtaglig i storstäderna. En viktig faktor som underbygger detta är föräldrarnas utbildningsnivå enligt undersökningen. Ja, ju fler outbildade analfabeter som anländer från Somalia, Afghanistan och liknande länder, ju större lär alltså skillnaderna i den svenska skolan bli och ju lägre lär den svenska skolan rankas i framtiden. Tänk den dag när politikerna vågar erkänna detta.

YouTube Preview Image

Maj 12 2012

Den delade skolan

Av Pettersson

Idag har Stefan Karlsson en insändare i vår vän 99:ans tidning om den delade skolan och särbehandlingen av muslimer.

Som vanligt när det gäller den tidningen försvinner en del kommentarer fortare än avlöningen på krogen. Jag har gjort en skärmdum på lite och satt in samma igen. Vill ni kommentera eller titta om några inlägga är kvar så är det HÄR och när ni ändå är inne så finns det en debatt om integration HÄR där har också en del av mina kommentarer försvunnit och det är lite konstigt för chefredaktören 99:an skriver att det demokratiska samtalet ska föras utan begränsningar och på sin egen blogg skriver 99:an att integrationen visst kan diskuteras men har plockar bort flera inlägg från mig. Chefredatörens blogg är för övrigt den enda där det är förhandsmoderering, han läser och godkänner själv alla kommentarer innan de publiceras.

 


Feb 26 2012

Sverige ska inte tillåta kvinnoförnedrande mundering i skolorna

Av Pettersson som kopierat Jan Guillous krönika i dagens Aftonbladet.

Även en blind höna kan hitta ett och annat korn ser man när man läser denna krönika för det är väl knappast ett trendbrott vi ser i media. Undrar om Jan Guillou undgår att bli kallad rasist som vi nättroll blir när man skriver självklarheter, för övrigt borde Guillou gå ett steg till och inte stanna vid skolan…

Krönikan nedan…

Det finns en minoritet i världen som tror att det är Guds vilja att unga kvinnor skall könsstympas. Föreställningen lever starkast kring Afrikas horn, i länder som Somalia, Eritrea och Etiopien.

I Sverige är könsstympning ett brott och det alldeles oavsett om det skulle kunna ses som en inskränkning i religionsfriheten. Visserligen förespråkar varken Koranen eller Bibeln denna grova form av kvinnomisshandel, lika lite som kravet att kvinnor skall klä sig i heltäckande niqab eller burka.

Men vad som står i de religiösa skrifterna är inte avgörande för vad folk tror eller ens för den världsliga lagstiftningen. Bibeln förespråkar dödsstraff för otrohet och sexualitet. Det innebär att pastor Green får predika mot såväl otrohet som homosexualitet. Det ingår i hans religions- och yttrandefrihet. Men omsätter han sin tro i praktiken döms han för mord.

Så ser principerna ut och så långt är det ganska enkelt. Men vad så med rätten för vissa religiösa minoriteter att drapera sina barn i heltäckande niqab eller burka när de skall gå till skolan?

Religiös extrem klädsel är inte lika skadligt för barn som att få sina underliv sönderskurna av kvacksalvare. Det är en påtaglig skillnad. Men är det ett argument för att tillåta oskicket, väger verkligen religionsfriheten tyngre än Sveriges och EU:s principer om jämställdhet och allmänna förbud mot kvinnoförnedring?

Skolverket tycks anse det. Myndigheten har nyligen lagt fram riktlinjer där man slagit knut på sig själva för att försöka leda i bevis att det vore olagligt att förbjuda extrem religiös klädsel i skolan.

Det intressanta är inte att Skolverket har fel i sak, utan att man anpassar sig till en allmän rädsla för att delta i någon sorts islamofobisk förföljelse. Man vill inte hamna i sällskap med Sverigedemokraterna.

Den olustkänslan är begriplig och skall inte underskattas. Jag måste medge att jag själv anfäktats av den. Men nu när Skolverket skämt ut sig börjar den småfega hållningen bli ohållbar.

För det går faktiskt inte att komma i från att burka och niqab på småflickor är ett otvetydigt uttryck för kvinnoförnedring. Därmed är det också olagligt.

Och tror man, som Skolverket åtminstone låtsas, att svensk lagstiftning är oklar i den frågan så kan man exempelvis luta sig mot FN:s konvention mot kvinnodiskriminering. Eller den resolution som Europarådet antagit där det slås fast att religionsfriheten inte kan åberopas som skäl för att tvinga skolflickor att klä sig heltäckande. Och eftersom Frankrike sedan ett antal år har totalförbud mot all religiös mundering i skolan så har Europadomstolen hunnit behandla ett flertal överklaganden i ämnet. Och där slagit fast att förbudet mot burka och niqab är helt i linje med europeiska konventioner och lagar mot kvinnodiskriminering.

Att just Sverige skulle avvika från FN:s riktlinjer, Europarådet och till och med Europadomstolens domar för att kunna bedriva kvinnofientlig skolpolitik på egen hand, förefaller minst sagt besynnerligt. Rimligare vore att vi i stället snabbt antog den franska linjen och förbjöd alla former av kvinnofientlig uniformering i våra skolor.

Den heltäckande stassen på skolflickor uttrycker inte bara deras ställning som underordnade, manliga ägodelar som inte får besudlas av klasskamraternas blickar. Den är också en förolämpning mot de manliga klasskamrater som genom denna klädesmarkering skall upplysas om att deras blickar är ”orena” eller kan värdeminska kvinnliga klasskamrater.

Tillbaka till jämförelsen med förbudet mot kvinnlig könsstympning. Inom gruppen somalier i Sverige tycks den kvasireligiösa seden att omskära unga kvinnor ha upphört. Förklaringen är enkel. I Somalia finns ett socialt tryck från omgivningen att anpassa sig till vidrigheterna. I Sverige är det tvärtom.

Den svenska lagstiftningen befriade de somaliska kvinnorna i Sverige från ett uråldrigt barbariskt kvinnoförtryck.

Det är alltså hög tid att befria de skolflickor som antingen tvingas av sina föräldrar att bära niqab eller burka i skolan, eller möjligen själva inbillar sig att det är vuxet, häftigt, exklusivt eller Guds vilja.

De franska erfarenheterna visar att skolbarnen anpassar sig snabbt. Och den franska riskgruppen för niqab och burka var ändå tjugo gånger så stor som den svenska.

Det är inte att visa respekt för invandrarkultur att låta sig toppridas av extrema minoriteters strävan att bevara kvinnoförtryck. Respekten ligger i att behandla alla människor lika.


Nov 29 2011

Allt fler utlandsfödda inte behöriga till gymnasiet

Av Pettersson

Allt fler av Sveriges framtid misslyckas i skolan. Nästan fyra av tio barn som kommer från ett annat land till Sverige har för dåliga betyg i nian för att bli behöriga till de nationella programmen på gymnasiet visar siffror från Skolverket.

 – Det är väldigt viktigt att alla har möjlighet att välja en framtid. Om dörrarna stängs på grund av att skolan inte ger ett tillräckligt bra stöd så är det allvarligt naturligtvis, säger Luisella Galina Hammar som är undervisningsråd skolverket.

Det har länge varit betydligt vanligare bland utlandsfödda barn än bland svenskfödda att bli obehörig till gymnasiet. Fram till 2006 låg andelen av de barn som fötts utomlands och som inte klarat kraven på runt 25 procent. Men därefter har andelen ökat kraftigt, förra året till 37 procent. 

- Pettersson säger att så kan det gå när vi satsar på människor med allt sämre utbildning om de ens har någon, men regeringen väljer. Endast 5 % av dem som kommer är flyktingar enligt FN:s konventioner som vi naturligtvis ska följa. Resten väljer vi själva.

Ekot


Sep 28 2011

Den svenska skolan

Pettersson säger inte mycket men lyssnar…

YouTube Preview Image

Jun 7 2011

SOS Kampanj Q – stoppa islamiseringen

Av Pettersson

Australien: SOS kampanjen Q varnar australier för att en systematiskt islamiseringen av våra skolor i läroböcker, kursplaner, butiker, m.m. och införandet av parallella regler.

Q motsätter sig vad som verkar välmenande i läroplanen för social integration i själva verket effektivt främjar det religiösa och kulturella utanförskapet.

Q kommer att driva en kampanj mot ett utbildningssystem som tillåter att en ensidig bild av islam visas som är indoktrinering snarare än verklig utbildning.

Utbildning i våra offentliga skolor måste handla om hela sanningen och ingenting annat än sanningen.

− Pettersson skulle gärna se en sådan organisation i Sverige både i skolan och hos media, herrejävlar vad de skulle få tänka om hela sanningen och ingenting annat än sanningen”

 

 Q Society Austrailien 


Dec 11 2010

Skolan & Pisa-undersökning

Av Pettersson

I veckan presenterades Pisa-undersökningen som visar att svenska elever halkar efter allt mer i skolan. Vi har fått den ena förklaringen efter den andra från officiellt håll och från journalister som vet allt.

Finnarna lyckas bäst, de har hållit fast vid den typen av undervisning med en lärare som vid katedern medan vi i Sverige sedan 1970-talet ”flummat” med ”grupparbete” och ”lärarlösa” lektioner.

Mycket diskuteras som lärarnas status, betygssystem, ordning och reda i skolan m.m. men de mest uppenbara skillnaderna mellan länderna i norden undviker nästan alla trots att den står klart och tydligt i olika dokument bland annan från Skolverket.

För den som inte orkar läsa kanske en enkel tabell som jag hittade på Hodjanernas blogg ge ett tips om det som kanske är orsaken till problemen men så länge ingen ansvarig vill se lär det inte bli bättre.


Nov 15 2010

En ljus framtid väntar.

Av Stefan K

Sverige var en gång ett unikt land, ett föredöme för många andra länder. Vi låg i täten på olika välfärdslistor. Regeringar såg avundsjukt på hur våra elever ståtade högst upp på internationella prov. Många sökte svaret på hur vi i detta lilla och kalla land längst upp i Europa kunde lyckas så mycket bättre än andra.

Något har hänt i detta lilla och unika land. Varför?

Bara i dag kom två nyheter som visar upp en dyster bild av vår framtid.

Den tråkiga trenden med en allt sämre skola fortsätter. Nu sjunker också snittbetygen för niondeklassarna och endast 88% uppnådde behörighet till gymnasieskolorna.

EU-kommissionen redovisar idag en undersökning som inte är trevlig för våra kommande pensionärer. År 2048 kommer Sverige ha den näst lägsta pensionsnivån bland EU-länderna. Bara Estland kommer att ligga bakom oss. De blivande pensionärerna kommer endast att få 48,2% av slutlönen.

Varför har det blivit så här? Varför tillåts detta ske? Hur länge tänker svenska regeringar slå i oss dunster och låtsas att vi inte upplever några större problem?


Nov 2 2010

Skolan

Av Tommy Pettersson

Igår presenterade Skolinspektionen en rapport som visar att lärare och rektorer ofta har låga förväntningar på sina elever. De låga förväntningarna är en viktig orsak till att eleverna inte presterar bra i skolan. Malmö är en av de kommuner som brottas med stora problem. Mer än var femte elev blev inte godkänd i något av kärnämnena i våras. En av de skolor i staden som har det svårast är Nya Stenkulaskolan. Där var bara knappt två tredjedelar av niorna godkända i år. Den nya rektorn Fahrudin Zejnic har satt ett högt mål: andelen elever som når målen ska vara 80 procent.

Herrejävlar: 80 % godkända som mål. Ska de andra 20 % sälla sig till de somaliska nomaderna som säger

- När det regnar och är grönt och kamelerna ger mjölk behöver nomaderna inte anstränga sig. De diskuterar och snackar och på nätterna spelar man spel. Men när torkan kommer jobbar nomaderna hårdare än någon svensk bonde och ser till att kamelerna och korna och getterna överlever i öknen. När samma människor kommer till Sverige så regnar det hela tiden – socialbidrag, barnbidrag, bostadsbidrag och alla andra bidrag. Så det blir som i nomadlivet när det regnar och är grönt, folk sitter och tar det lugnt. Och här i Sverige kan man ta det lugnt hela året, sitta på kafé och snacka. När man har det så bra, varför ska man då jobba?

Det är dags att ta skolan till den moderna världen. Halvera sommarlovet, ta bort höst och sportlov. Fler skoldagar men inte längre ger tid för mer kunskap och repetition. Idrott flera gånger i veckan, helst varje dag och givetvis med flickor och pojkar tillsammans, något annat ska vara otänkbart i vårt land. Sluta skjutsa ungarna, de behöver motion för lärandets skull.

− Märkligt förresten att det är stora problem i Malmö med den kompetens som finns där…

…Sveriges framtid pluggar i Malmö…


Sep 16 2010

Välfärden kan inte finansieras av bara skatter

Av Olli Rein

På söndag avgörs skolans framtid

Idag presenterar Statens skolinspektion en stor granskning av situationen i landets skolor. För oss som länge pekat på bristerna i svensk undervisning är resultatet inte överraskande. Kunskapsresultaten är för dåliga, många lärare vet inte vad de ska lära ut och eleverna får för dålig undervisning.

”Situationen har varit allvarlig i flera år”, säger Skolinspektionens generaldirektör. Redan för tio år sen larmade Skolverket om att var tionde elev i grundskolan inte kommer in på gymnasiet. Men inget gjordes då. Och på tio år blev det inte bättre.

Men, som Ekot rapporterade imorse, nu planeras och genomförs stora förändringar av skolan.

Lärare ska legitimeras, det kommer nya kursplaner med tydliga mål och en ny lärarutbildning. En ny skollag ger bland annat elever rätt att gå till domstol och överklaga om de inte får det stöd de har rätt till. Det blir även fler speciallärare, tidigare betyg, nationella prov från årskurs tre och skriftliga omdömen från första klass.

Folkpartiet har tagit tag i problemen i den svenska skolan. Det är nu det händer. Och det är Folkpartiet som står bakom alla de förändringar som är på gång.

Men det finns en hake. Mycket av det som Folkpartiet och Alliansregeringen genomfört kommer att stoppas om Sverige får en vänsterregering. Därför är valet så viktigt.

Det är tre dagar kvar innan det är dags. Dessa dagar ska vi ägna all tid och kraft vi har åt att berätta för människor om skolans utmaningar och Folkpartiets lösningar.

På söndag avgörs skolans framtid. Nu kör vi.

Jan Björklund

Lyssna på inslaget i Ekot här:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4015765

Jag har valt att lägga in Jan Björklunds senaste veckobrev, där han ber om röster för sitt skolprogram, som mitt första inlägg som krönikör här på Pettersson – försöker göra skillnad.

Jag gör det för att jag tycker att det behöver komma ut på alla platser det är möjligt. Det här skolprogrammet ligger mycket nära det som även Sd vill ha, och en skolutbildning i världsklass kommer vi att behöva om vi ska fortsatt vara att räkna med på världsmarknaden.

Idag kommer något över 50 % av vår BNP från vår export, och då kan vi inte flumma bort våra barns skolår. De måste få en internationellt gångbar utbildning, som gör att vår exportindustri utvecklas något bättre än Världsindex, för att vi ska få tillväxt i vår viktigaste faktor för att upprätthålla en välfärd för alla värd namnet.

Att inte vårda våra kassakor och deras personalbehov av ingenjörer, tekniker, specialarbetare, designers, konstruktörer, marknadsförare samt säljare för att namnge en del av all den personal i olika befattningar en tillverkande industri behöver, blir naturligtvis förödande.
Det livslånga lärandet börjar i en kunskapsbaserad grundskola och en utvecklande gymnasieutbildning. Det är där men även inom högskoleutbildningarna, som Björklunds väl genomarbetade nya skolplan måste få verka, för att vår välfärdssektor även i framtiden ska kunna finansieras och svenskarna ska kunna få den välfärd som de vill ha.

Olli Rein


Aug 29 2010

Vad gör lärarna när de inte undervisar?

Jag hör att Sahlin och oppositionen vill öka lärartätheten från katastrofala 8,2 lärare till hela 9 lärare per 100 elever, det är nog bra men frågan är om det är fler lärare som behövs.

Dagens lärartäthet innebär 12 elever per klass och med oppositionens förslag 11 per klass. Har någon någonsin sett klasser med så få elever i.

Lärare måste naturligtvis vara lediga ibland, ha rätt att vara sjuka, barnlediga, fackliga uppdrag, planera, utbilda sig, osv. men idag går det 24-25 elever i varje klass och det innebär att knappt hälften av lärarna jobbar med utbildning.

Vad gör resten? Finns det inte en liten, liten chans att låta lärare utbilda ungar och låta någon annan göra det hälften av det alla lärare gör nu?

Tyvärr ser det likadant ut i andra yrken som läkare, sjuksköterskor, poliser med flera, de tillbringar en stor del av sin arbetstid med att vända papper och sköta byråkrati, inte med sådant de för dyra pengar har utbildats till.

Vad gör lärarna när de inte undervisar?