Jul 5 2012

Lycklig Agiza får återse familjen

Av Olli Rein

ola Westerberg TT

Drygt tio år efter det svenska justitiemordet får egyptiern Ahmed Agiza full upprättelse. Nu välkomnas han till landet som kastade ut honom i gapet på agenter från USA. – Jag är så lycklig, säger han.

Så startar TT:s utrikesansvariga Ola Westerberg sin artikel om denna händelse. Han fortsätter därefter med idel superlativer om denne Agiza, samt hur orättvist denne man hade behandlats av svenska myndigheter, och den dåvarande utrikesministern Anna Lind.

Men han nämner inte med ett enda ord att det handlade om efterspelen till sprängningen av World Trade Center i New York den 11/9 2001. Agiza fick 25 års fängelse, efter rättegång i Kairo, för islamistisk terrorism, då han ansågs ha varit en av ledarna bakom Al-Jihad, som ingår i Al Qaida! Han fängslades därför! Har ni läst i svenska tidningar att han misstänktes vara Al Qaida medlem?

(Al jihad går även under namnen: Jihad Group, Islamic Jihad, Egyptian Islamic Jihad, New Jihad Group, Vanguards of Conquest, Talaa’ al-Fateh)

Ahmed Agiza lämnade sitt hemland Egypten 1991, enligt egen uppgift för att han upprepade gånger trakasserats av den egyptiska säkerhetstjänsten. Han har även bott i Saudiarabien och Syrien.

1999 bodde han i det islamistisk-fundamentalistiska Iran och blev, tillsammans med 106 andra, i sin frånvaro av en egyptisk militärdomstol förklarad skyldig till att vara medlem i en förbjuden islamistisk organisation. Ett år senare, år 2000, anlände han med sin familj till Sverige på falska pass och sökte politisk asyl. Läs mer HÄR

Agiza har erkänt att han kände Ayman Al Zawahiri, som var andreman Al-Qaida. Han var aktiv i al-Jihad som gjort sig skyldig till terrorhandlingar, men han förnekar att han stödjer dess våldshandlingar. Bara en oerhört naiv person kan tro, att man kan vara medlem i en terrororganisation och känna dess ledning utan att stödja deras mål. Agiza förespråkar militant islam, och vill omvända icke-muslimer med vapenmakt.

Han kom dessutom till Sverige på falskt pass. Hederliga personer åker inte omkring i världen på falska pass, så jag tycker att han kan bosätta sig i Egypten, där han nu fått vård enligt egna ord. Han har dessutom utbildat sig till jurist och säger att han vill arbeta med mänskliga rättigheter i framtiden. Då gör han bättre nytta i Iran eller Saudiarabien.

Det är denne man vi har att ta ställning till, inte Ola Westerbergs påhittade mönstermuslim, men sånt strunt som sanningen skiter nämligen TT: s utrikeschef i att befatta sig med. Istället vill han strykas medhårs av sin största ägare AB, och dess charmanta chefredaktör Jan Helin.

Ola Westerberg uttalar sig för hela svenska folkets vägnar, och stödjer sig på en påstådd färsk opinionsundersökning, där svenskarna tycker att Egyptenavvisningarna är de senaste 20 årens värsta politiska skandal.

Jag välkomnar Ola Westerberg att uppvisa den opinionsundersökningen för oss alla, där Svensson har kunnat gradera de senaste 20 årens värsta politiska skandaler. Men då vill vi se en sådan opinionsundersökning i sin helhet, redovisad av dess ansvariga, inte något av Ola Westerbergs egna falsarier. Om dessa kan ni läsa mer HÄR

På Petterssons tidigare

Agiza är en misstänkt Al Qaida medlem

Agiza får PUT i Sverige

Egypten får sänkt kreditbetyg


Jan 17 2012

Det är politikerna som skriver lagarna och överheten som tolkar dem

Av Olli Rein

Det har varit politikerna som trakasserat zigenarna mest, men nu ska dessa ta av våra skattepengar för att ge dem som redan dött och andra upprättelse. Det senare enligt Erik Ullenhag som för detta ändamål har tagit 48 miljoner ur vår gemensamma kassa. Det är kriminellt, och borde beivras, men istället ska denne man  tydligen få spela rollen som tomte.

Att det är zigenarna själva i de flesta fall, som frivilligt har anammat resandet som en del av sitt kulturella arv, talas det inte så mycket om. Inte heller sådana fakta, som att när förtenningen inte längre var ett yrke det gick att leva på, eftersom kokkärlen av koppar byttes ut mot andra material som vanligt stål och rostfritt dito och aluminium, samt lite  senare mot kokkärl med teflonbehandling. Då försvann på kort tid en mycket stor inkomstkälla för zigenarna.

Att slipa knivar, saxar och dylikt, hemma på gården hos folk blev nästa inkomstkälla som försvann, då de flesta på landet hade skaffat sig egna elektriska maskiner för detta ändamål. I städerna togs slipningen över av särskilda knivsliperier, som slipar allt som går att slipa. Det har också ganska länge funnits billig sliputrustning för köksknivar i hemmen, som på kort tid gör gamla slöa knivar lika vassa som nya, och inte tar mer plats än att de går ned i samma kökslåda som knivarna, och därför är lätta att ta fram när de behövs. Alltså finns det inget behov av särskilda skärslipare i dagens Sverige. Men det är väl inte otroligt att en del av knivsliperierna drivs av någon zigenare.

Till dessa bortrationaliserade tjänstejobb, har inte zigenarna varit framgångsrika nog att hitta nya hederliga arbetstillfällen. I en del av kulturarvet för de resande ingår ju vissa yrken, som finns på enklare kringresande tivolin eller cirkusar. Där finns allt från spåkärringar och skäggiga damen, till akrobater och knivkastare, och dessutom lottförsäljare och karusellmaskinister. I Sverige är dock säsongen alltför kort. I bästa fall från början av maj till slutet av september, vilket blir ca 5 månader.

Rosa Taikon själv silversmed, berättar stolt om sin far, som hon alltid sett arbeta med något i sin lilla verkstad, nästan oavsett veckodag. Han var också silversmed, och en erkänt duktig förtennare med många fasta kunder i restauranger och andra storkök som på våra regementen. Här tar Rosa fram en bok med vitsord från sin fars kunder och läser de fina orden från en regementsförvaltare, som prisar hennes fars arbete och ger honom de bästa vitsord som går att få.

Sedan tar Rosa fram en bok, som innehåller 1923-års lag om lösdriveri. I den stipuleras bland annat att de resande endast får stanna 3 veckor på samma ställe, sedan måste de resa vidare.Den boken innehåller mycket ont säger Rosa Taikon, och det är nog sant. Lagboken är ju nämligen skriven av den tidens politiker. Här finns Socialdemokraterna Hjalmar Branting och Rickard Sandler, Liberaler som Nils Edén och Carl Gustav Ekman, Högerpartister som Ernst Trygger och Arvid Lindman och opolitiska ämbetsmän som Louis De Geer och Oscar von Sydow, som alla varit statsministrar från 1917 – 1930.

De flesta av dessa män och ett antal till har med stor säkerhet varit med att ta fram 1923- års lag om lösdriveri, och bland dem naturligtvis också den blivande landsfadern Per Albin Hansson (s). Här bland idel, ädel, politisk adel hittar vi alltså de skyldiga till det som Rosa Taikon kallar ”den vidriga lagen om lösdriveri”. Den lagen liksom alla andra lagar är politikerskråets ansvar, och om nu inte de omnämnda här, samt en stor del andra politiker i Sveriges Riksdag under den här tiden, kan betala sina skulder till zigenarna, så får väl deras efterträdare stå för betalningen.

Folket har inte varit tillfrågat, varken då eller nu, och eftersom all makt ska utgå från folket, enligt Sveriges konstitution, så fordras det alltså i detta fall en folkomröstning, innan Eric Ullenhag kan dra på sig tomtedräkten och åka på Eriksgata för sina och Maria Leissners undersåtar zigenarna. Det vill säga om de vinner folkomröstningen. Om inte så kommer inte en enda krona att betalas ut, såvida inte politikerna använder sina egna konton. Se Rosa Taikon I ett SVT- program från 10 oktober 2000.

Se även Katarina Taikon i SVT i zigenarnas undermåliga bostäder i Stockholm vintern 1967, och hör politikernas svar om bostadsbristen, för att inte två gamlingar som tagit hand om en föräldralös fyraårig pojke, skulle kunna beredas en bättre bostad i någon rivningskåk åtminstone över vintern. Enligt politikern är detta omöjligt. Det är dock möjligt för två gamla och sjuka och en fyraårig pojke att bo i ett skjul med tak av presenningar och jordgolv i anslutning till en gammal husvagn.

Läs också om ”De undflyende romerna”. HÄR

Zigenare i Linköping 1962   HÄR

Tidigare på Petterssons