Feb 11 2012

25 % av invandrarna är handikappade!!!

Av Pettersson

Med hjälp av pengar av landstinget Sörmland har NHR, Neurologiskt handikappades förbund i Sörmland undersökt hur personer med invandrarbakgrund och funktionsnedsättning upplever sin livssituation.

Enligt undersökningen har var fjärde person av de 52 000 sörmlänningar med utländsk bakgrund någon form av funktionsnedsättning.

Det är viktigt att man uppmärksammar hur hög andel det är, säger Mia Lindqvist, ordförande i förbundet.

-Pettersson undrar vad är detta? 25 %, var fjärde överkompetent pensionsräddande nybyggare har ett funktionshinder som kräver hjälp.   

Är detta också en myt integrationsminister Erik Ullenhag och vem ska betala för denna myt och alla andra myter? Pensionärerna, skolbarnen eller de sjuka?

För fan Reinfeldt, Ullenhag och PK, invandrarna kommer inte att rädda oss – de kommer att krossa vår välfärdsstat.

Sveriges Radio P4                       Neurologi


Okt 22 2011

Utländsk bakgrund i Sverige 1900-2010

Pettersson har kopierat detta från Affes statistikblogg

Antalet invånare med utländsk bakgrund ökar snabbt i Sverige. Allra snabbast har ökningen varit de senaste tio åren, då den har fördubblats jämfört med de tjugo åren dessförinnan. I dag har mer än var fjärde invånare i Sverige utländsk bakgrund. Samtidigt minskar andelen svenskfödda med inrikes födda föräldrar.

Diagrammet ovan visar ökningen av människor med utländsk bakgrund i Sverige. De gula och röda staplarna utgör tillsammans det som förr kallades ”utländsk bakgrund”. Procenten ovanför staplarna visar hur stor del av befolkningen som de utgör.

Sedan 2003 för SCB inte längre statistik på svenskfödda med bara en utrikes född förälder. De räknas inte längre till gruppen ”utländsk bakgrund”. Med ett penndrag försvann cirka 565 000 personer från den statistiken.

Bland dessa personer finns säkert många som både ser sig själva som och av andra betraktas som helsvenskar. Men med tanke på hur det ser ut idag, segregation och stor invandring från utpräglat religiösa/patriarkala kulturer kan man förmoda att det ”utländska” i många familjer starkt lever kvar även om bara en förälder är utrikesfödd.


Jul 6 2011

Tre av fyra somalier klarar inte skolan

Av Pettersson

Skillnaderna i betyg mellan ­olika grupper av utlandsfödda elever är stor – till och med större än mellan elever med svensk bakgrund, visar SvD:s kartläggning. Tre av fyra barn födda i Somalia är inte behöriga­ att söka gymnasiet efter ­nian.

I dagarna går 115 000 elever ut nionde klass och får sina betyg i handen. När Skolverket analyserar betygen kommer det att visa samma sak som varje år: Elever i den statistiska boxen ”utländsk bakgrund” får sämre betyg än jämnåriga med svensk bakgrund. Flickor med invandrarbakgrund lyckas bättre än svenska pojkar.

Men bakom det generella begreppet ”utländsk bakgrund” finns stor variation. Där finns allt från barn till EU-medborgare och elever från länder i tredje världen som har hög utbildningsgrad, till barn som lämnat krigszoner där allmän skolgång inte existerar.

Unik statistik som Skolverket tagit fram på uppdrag av SvD visar att betygsklyftorna är stora mellan elever med olika nationell bakgrund. Svensk skoldebatt fokuserar på skillnader i skolresultat mellan ”utlandsfödda” och ”elever med svensk bakgrund”, men SvD:s kartläggning visar att gapet i själva verket är betydligt större mellan olika nationella och språkliga grupper utlandsfödda. Siffrorna visar också hur den generella statistiken helt missar att barn ur den somaliska gruppen hamnar långt efter.

− Pettersson säger att vi gör afghaner, somalier, irakier och andra en björntjänst. De kommer inte att trivas och anpassa sig. De kommer att i många generationer framåt vara olyckliga människor som längtar hem och skylla allt elände på oss.

SvD


Maj 29 2011

Fem överfall på kvinnor i Stockholmsnatten

Av Pettersson

Under natten till söndagen har fem misstänkta våldtäkter och våldtäktsförsök anmälts i Stockholmsområdet. Endast en gärningsman hade gripits på söndagsmorgonen.

–        Det är ovanligt med så många på en natt, säger polisens länskommunikationscentral till SvD.se.

Som vanligt har polisen/media signalement och som vanligt döljs det inte är ovanligt att media och/eller polisen döljer det de vet nämligen ett svagt signalement på en gärningsman som kan vara skyldig till ett eller flera våldtäktsförsök.

”Gärningsmannen hade utländsk bakgrund med långt svart hår och vit mössa” har en anhörig till en av kvinnorna berättat för PI.

─ Pettersson tycker att ”Utländsk, långt svart hår och vit mössa” är ett skapligt signalement och när polisen/media väljer att inte offentliggöra det kan det väl närmast beskrivas som skyddande av brottsling.