Aug 29 2012

Volvo rullar

Positiva Pettersson ser att Volvos lastbilsleveranser ökade med 5 % i juli jämfört med samma period förra året.

Det framgår av leveransstatistik från Volvo. Analytikernas förväntningar låg på en oförändrad utveckling i juli, enligt SME Direkt.

-Pettersson gillar detta för säljs det lastbilar då körs det gods och körs det gods används detta av någon och används det prylar har folk pengar att handla för och handlas det finns det arbete. Varför i helvete är PK alltid så negativa om allt utom invandrare? De rapporterar nästan bara om problem – de skapar lågkonjunkturer!  

Gör om det som Faith Dickey gör på filmen mellan två nya Volvo FH om ni törs och kan.

YouTube Preview Image

 Direkt


Apr 27 2012

Volvo krossar förväntningarna

Positiva Pettersson

Många bolag har den här veckan presenterat sina siffror för första kvartalet 2012. Överlag ser det inte alls ut som den kris journalisterna dagligen presenterar.

Lastbilstillverkarna Scania och Volvo visar resultat över förväntan.  

”Efter en nedgång i efterfrågan på lastbilar i Europa under det fjärde kvartalet återhämtade sig marknaden igen mot slutet av det första kvartalet”, skriver Volvochefen Olof Persson i Volvos delårsrapport och fortsätter: ”Baserat på den nuvarande takten i orderingången och förväntningar om att en del kunder kommer att börja föryngra sina lastbilsflottor mot slutet av året höjer vi prognosen över marknaden för tunga lastbilar i Europa till cirka 230.000 fordon under 2012. Med den fortsatt stora osäkerhet som råder inte minst om den makroekonomiska utvecklingen, håller vi en fortsatt hög beredskap för att snabbt kunna reagera på förändringar i efterfrågan”.

Bolaget upprepar samtidigt bedömningen att den nordamerikanska marknaden växer med cirka 20 procent 2012 till 250.000 lastbilar, från 216.100 fordon 2011.

I Brasilien väntas marknaden, liksom tidigare, visa en mindre nedgång till en nivå på cirka 105.000 fordon för helåret. Prognosen upprepas även om att den japanska marknaden för tunga lastbilar väntas växa med cirka 20 procent till cirka 30.000 i år, från en nivå på 24.800 fordon. Inom området anläggningsmaskiner, CE, sänker Volvo sin prognos för Kinamarknaden. Den spås nu minska med 15-25 procent jämfört med 2011, mot tidigare prognos om en oförändrad marknad.

Även prognosen för Asien, exklusive Kina, sänks. Den spås nu visa en tillväxt på 0-10 procent, jämfört med tidigare bedömning om en tillväxt på 10-20 procent.

I Europa väntas anläggningsmarknaden, liksom tidigare, växa med 10-20 procent. För Nordamerika upprepas bedömning om en tillväxt på 15-25 procent. Volvo står också fast vid prognosen att Sydamerika växer 0-10 procent.

- Pettersson säger att när lastbilsmarknaden går hyfsat mår resten av samhället också skapligt. Gods transporteras och det används av andra företag och människor.   

Tradingportalen


Mar 5 2012

”Volvo betalar ingen skatt i Sverige”

 Av Pettersson

SVT Rapport ”avslöjade” den 1 mars i ett väl regisserat inslag att 57 av Volvo Lastvagnars 59 bolag i Sverige inte betalar en krona i bolagsskatt under 2011.   ”Nolltaxerare” mullrar det naturligtvis hemma i tv-sofforna hos alla dem som likt Volvo gör allt för att minska sin egen skatt.

Rapport hade hittat en åkeriägare som köpt lastbil från Volvo, som betalar bolagsskatt och som helt enligt vinklingen blev förbannad på storföretaget. Och så fick reportern tillfälle att sammanfatta och yttra det förlösande skällsordet: ”De är alltså nolltaxerare”.

Sanningen är en helt annan än den Rapport vill förmedla. Volvokoncernen har bidragit med drygt 45 miljarder skattekronor under åren 2007-2011.

Då räknar företaget in sociala avgifter, löneskatter, avkastningsskatter, källskatt på svenska anställdas löner, energiskatter, fastighetsskatter, skatt på aktieutdelning till svenska ägare och tidigare inbetalda bolagsskatter.

Om Rapport menade allvar med sina reportage borde de beskriva den skattekonkurrens som råder mellan olika länder och att stora multinationella företag som Volvo utnyttjar naturligtvis detta och det är politiker som skapar reglerna inte Volvo. Politikerna borde i stället för att bjuda under varandra med lägre och lägre bolagsskatter se till att få till lika och rimliga regler i hela EU.

-Pettersson anser att det statliga ”oberoende” fulmediat i detta sammanhang och många andra grovt och medvetet vilseleder sina tittare.


Okt 22 2011

Uppsving i lastbilsbranschen

Av Olli Rein

Jag har inspirerats av Pettersson, och vill också vara med och dra mitt strå till stacken för att försöka minska det så kallade sentimentet på marknaden. Jag har hittat mycket bra tecken på att den för Sverige så viktiga lastbilsmarknaden är på väg uppåt i det som kallas för ”kanske den värsta depressionen någonsin” och jag har hittat artikeln i Dagens Industri Sveriges ledande dagstidning för ekonomi. Här kommer den i sin helhet, uppiffad med en Scanialastbil och hela Volvos sortiment.

Scania långtradare

Uppdaterad 2011-09-29 08:29

Registreringarna av tunga lastvagnar i EU steg med 29,4 procent i juli och 29,0 procent i augusti, jämfört med samma månader förra året. Totalt 18.630 tunga lastvagnar registrerades i juli och 15.214 i augusti.

Det framgår av statistik från branschorganisationen Acea.

Bland de större marknaderna visade den franska en ökning med 39,9 procent i juli och 41,7 procent i augusti, medan registreringarna i Storbritannien ökade med 46,3 respektive 32,4 procent. Tyskland visade en uppgång på 14,1 procent i juli och 18,6 procent i augusti.

För Sverige var uppgångarna 36,6 respektive 45,8 procent, vilket tidigare har redovisats av Bil Sweden.

Klicka för stor bild!

Registreringarna av lätta lastvagnar i EU, upp till 3,5 ton, minskade med 0,4 procent i juli men ökade 14,4 procent i augusti. Fordon över 3,5 ton visade ökningar på 23,5 respektive 4,8 procent.

Registreringarna av tunga bussar minskade med 3,8 procent i juli och ökade med 4,8 procent i augusti.

De totala registreringarna av kommersiella fordon i EU ökade med 3,0 procent i juli och med 15,7 procent i augusti, jämfört med samma månader 2010.

DI