Sep 11 2012

Pomperipossas arvtagare är fientliga till pensionärer

Pettersson har fått detta tips från vår man i norr. Publicerat under ”Fria ord” i Norrbottens-Kuriren 2012-09-03 av signaturen BLR.

Pomperipossas arvtagare är fientliga till pensionärer

Pomperipossa var en häxa, som styrde landet Monismanien. Hon var tjock och ful och hade en lång, spetsig näsa som blev längre för varje gång hon lurade till sig pengar av sina undersåtar. Och det gjorde hon hela tiden. Hon bodde i en stor och vacker herrgård, som var fylld med allsköns stulen grannlåt. Berusad av habegär och maktlystnad gick hon dock för långt i att beskatta sina undersåtar.

Hennes halvbror Skallegrim lovade guld och gröna skogar till landets undersåtar, om han fick avsätta Pomperipossa. Och det fick han.

Frågan var nu hur Skallegrim skulle kunna fylla på sina skattkistor och ändå uppfylla åtminstone lite av sina löften. Landet styrdes enligt en modell, som till viss del liknade den som grannländerna hade och som kallades demokrati.

Skallegrim och sex likasinnade medlöpare fyllde ett stort hus med folk vars främsta egenskap var att de kunde trycka på knappar. Om de tryckte på anvisade knappar fick de extremt hög lön och kunde sluta med ett stort avgångsvederlag redan efter några år. Det var en stor förmån att få ingå i det så kallade knapptryckarkompaniet.

Skallegrim, som var en slipad man med litet samvete, hade sin strategi klar. Att pungslå de förmögna och framgångsrika i samhället vore dumt för de hade både kunskaper och resurser att slå tillbaka. Det gällde att i stället ta från de svagaste grupperna, vilka hade dåligt självförsvar, det vill säga från pensionärer och sjuka. Och det gjorde Skallegrim med besked.

Trots att folket i 35-45 år betalat världens högsta skatter och världens högsta pensionsavgift såg han till att pensionärerna, som på Pomperipossas tid haft pensioner i nivå med grannländernas pensionärers, snabbt fick så låga pensioner att det inte räckte ens till hyran. På det sättet kunde Skallegrim vältra sig i pengar, som egentligen var pensionärernas, och resa runt i grannländerna och yvas över sin förmåga att ta in skatter.

Trots den mer än usla pensionen såg Skallegrim dessutom till att pensionärerna betalade en högre skatt än andra grupper. Han tog även varje år ut 14-15 miljarder kronor från de inbetalade pensionsavgifterna och förde över till sin skattkista, vilket ytterligare försämrade möjligheten att ge pensionärerna en rättvis och dräglig pension.

När landets socialstyrelse förde fram, till Skallegrim och hans sex pensionärsfientliga medlöpare i Knapptryckarkompaniet, sin oro över att allt fler pensionärer av ekonomiska skäl tvingades avstå från att hämta ut även livsviktig medicin så blev svaret att man höjde (!) högkostnadsskyddet för både läkemedel och sjukvård med hela 22 procent. Otroligt!

Det senaste och kanske mest magstarka, är ett förslag från en av Skallegrims främsta kohandelspartner. Hon vill att man ska använda pensionsfondernas pengar till att bygga hyresrätter till den stora mängd invandrare som just beviljats asyl.

Pensionsfonderna kan alltså användas till det mesta utom till pensioner. Mycket märkligt.

Hur kan man få ett stopp på Skallegrim och hans pensionärsfientliga medlöpare?


Aug 26 2012

Muslimen och spriten

Av Eva-Marie

Nej jag drar inte alla över samma kam och det gör inte Arne heller. Arne är en bloggbesökare som har hört av sig till mig och vill förmedla berättelser från arbetslivet då religion slänger grus i maskineriet så att säga. Vi förflyttar oss till nutid i Malmö och arbetsplatsen är lastbil.

En dag kom det till arbetsplatsen en man som skulle vara med i förarhytten för att senare eventuellt bli anställd. Mannen, vi kan kalla honom för Ali, var ditsänd från arbetsförmedlingen. Han såg ut som många andra Malmöbor, nordafrikanskt utseende och från den regionen var hans härkomst. Arne blev Alis handledare och färden kunde börja.

När man får en ny kollega gör man det bästa av det för det är ju en blivande kompis man har bredvid sig. Man pratar om ditt och datt, visar och berättar lite om sig själv och frågar om den andra …ja ni vet. Helt enkelt vanligt medmänskligt bettéende, en liten nyfikenhet med vem man stiftar bekantskap med. Ali var muslim och det kom snabbt upp för Ali berättade att han har en svensk fru som konverterat men är inte ännu så kunnig om islam så slöjan åker på sen.

Det blev snabbt problem i förarhytten ty muslimen kunde inte distribuera sprit. Han kunde inte köra lastbilen om godset var alkohol och en levarans till Systembolaget var  ”a big no no” eller på hans tungomål och vokabulär HARAM. Muslimen kunde inte dra in pallar med gods om han misstänkte att dessa innehöll SPRIT. ( hur gör han med spolarvätska till sin egen bil, eller lastbil?)

Ali skulle i förlängningen om han blev anställd hos åkaren köra lastbilen själv, inom distribution kör man ensam. Kan man anställa en islamist, gjorde Ali sig oanställbar? Som sagt tidigare var Ali ditsänd av arbetsförmedlingen och de stod även för Alis ekonomiska ersättning, alltså du och jag. Privata arbetsgivare skall ha avkastning direkt, ej debiteringsbart arbet ger ingen vinst, endast utgift, då är religion på arbetstid risk för minskad vinst.

Fredagar var ett kapitel för sig, då smög sig en oro över hans väsen,  då hägrade bönen och den skulle  helst utövas i moskén men till hans fördel kan man säga att det inte var livsviktigt  var han bad men såklart helst i en moské och det kvittade i vilken. Vid några tillfällen fungerade det, då man befann sig i närheten och den anställde bakom ratten kunde släppa av honom och sedan hämta upp honom. Men i längden……..nej det fungerade inte och sagan blev kort då muslimen rök ihop med an annan anställd och så tog det slut med den praktiken.

Var Ali är idag förtäljer inte denna berättelse. Vad bråket gällde vet inte Arne för det avhandlades på  två andra vilda tungomål än just det skånska och om det är rasism vet vi inte heller. Svenskjugoslav mot nordafrikan, kanske rasism eller kanske inte.


Aug 25 2012

Arabiskt muslimskt kvinnoförakt

Av Eva-Marie

Denna berättelse tilldrar sig för några år sedan och på frågan om det inte har blivit bättre nu suckar Arne och skakar samtidigt på huvudet som han säger, NEJ. Vi samtalade om män och kvinnor på samma arbetsplats och då jag tidigare själv arbetat i en typisk kvinnodominerad sektor hade jag många frågor att ställa till Arne. Hans arbetsplats var inom en annan gren av servicesektorn och den var inom den privata delen och därmed starkt vinstdrivande.

Jag med min bakgrund inom den offentliga med personalkonferenser och av samhället ställda krav om ett genustänk som ”skall genomsyra verksamheten”.  Jag fick höra att jag arbetat inom en ”skyddad verkstad”. Inom det privata är det ett tuffare klimat och inte så sällan att det blir gnissel och friktioner när kulturer och religioner möts. På min arbetsplats har det ”pedagogiska rätta”  skiftat genom åren för mången är den chef som vill sätta prägel och man har som anställd snällt fått följa med dit vinden för just den perioden blåst.

Inom det privata är det mer rätt på och pang på rödbetan, man strävar efter vinst och kan således inte flumma runt utan det är krav på de anställda att göra sin del av avtalet och det skall ske snabbt och det skall vara bra, punkt. Det blir problem när muslimska män (och kvinnor en annan story)kommer till ett anställningsmöte med företagets arbetsledare och det visar sig vara en kvinna de möter som närmsta chef.

Arbetsförmedlingen ”skickade” arbetsökande till det stora städbolaget med papper som skulle fyllas i efter mötet som i bästa fall skulle rendera i en anställning . I  jobbsökarintyget fanns det några rutor som skulle kryssas i, bland annat en ruta där det stod på ett ungefär, ”har sökt men ej visat intresse för arbetet. När det fanns fog för att sätta kryss just i den rutan skrevs det ibland följebrev, krysset och brevet låg sedan till grund för att dra in a-kassan för den personen.

Eftersom vi i tidigare inlägg avhandlat muslimers illojalitet mot sina kollegor OCH arbetsgivare kommer här en aspekt till och den kan man benämna som KRAV. Krav som en vettig jobbsökande inte kan ha och inte skall ha. I dagens samhälle är den jobbsökande i underläge och arbetsgivaren då självfallet i position att välja en annan före den som visar prov på att bli ett stort problem eller som man säger på engelska, ”a pain in the ass”.

Arabiska muslimska män kan INTE arbeta under en kvinna. Arabiska muslimska män kan INTE städa en toalett. Arabiska muslimska män kan INTE tömma sanitetspapperskorgen med bindor med mensblod på. Arabiska muslimska män kan INTE rengöra med sprit. Alla dessa INTE förmedlades inför den blivande kvinnliga arbetsledaren och kraven var då såklart från muslimen att andra skulle göra dessa arbetsuppgifter för man måste förstå att ”män kan inte göra detta”. Över hans döda kropp, det fanns inte på kartan att han skulle…..

Att som arbetssökande ställa dessa krav föll inte i god jord, han fick gå. För den kvinnliga arbetsledaren var måttet rågat hon var lindrigt sagt arg rent ut sagt urförbannad. Det har flutit mycket vatten under broarna sedan detta ”intermezzo” från kravmaskinen och hur utbrett dessa krav är inom städbranschen idag kunde inte Arne svara på, då han numera är inom ett annat privat arbetsområde med andra kulturkrockar och om dessa kommer det i ett annat inlägg. Kommentera gärna in om det förekommer religiösa och kulturella krockar på din arbetsplats. Eller är allt frid och fröjd? Kanske har vi fogat oss och integrerat oss i det nya Sverige?

Tidigare HÄR


Aug 23 2012

Rasistbrott kontra vardagsbrott

Av Stefan K

Låt oss alla vara tydliga med en sak. Inga människor ska behöva utsättas för hot, trakasserier eller våld och det spelar ingen roll om du är somalier, svensk eller japan. Vi ska alla ta ett gemensamt avståndstagande från det våld som genomsyrar dagens samhälle och det spelar ingen roll om vi som tar avstånd är somalier, svenskar eller japaner, bara vi gör det.

När det gäller de nu uppmärksammade hoten i Forserum, så förstår vi av medias rapportering att de ungdomar som ligger bakom är kända av både polis och politiker. Under flera år har ungdomsgänget visat prov på en respektlös inställning till samhället och sina medmänniskor och förstår vi saken rätt har både medborgare och fastigheter i Forserum drabbats av gänget. Nu står ett antal somalier i fokus och genast osynliggörs alla andra brott som gänget begått och alla andra offer som stått i vägen för deras framfart.

Ungdomsgäng likt det i Forserum finns på alla svenska orter, stora som små. Jag växte själv upp på en liten ort och kan berätta att det även där fanns rotlösa ungdomar som gjorde livet surt för bygdens invånare och affärsägare. Ungdomsgäng finns, har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Detta är ett faktum som varken politiker, journalister eller proffstyckare kan göra något åt.

Vid brott där personer med utländsk bakgrund är offer har media en förkärlek av att benämna dessa med rasism. Politiker har också tagit på sig ansvaret att i TV fördöma ”den våg av främlingsfientlighet” som genomsyrar landet och självklart sitter det någon ”godhjärtad” medborgare och startar en Facebook-grupp till stöd för de utsatta. Detta är aldrig något vi ser när svenskar och andra västeuropéer drabbas av brott med personer av utländsk härkomst som förövare. Det får mig att fundera över om personer med utländsk bakgrund någonsin kan drabbas av samma vardagsbrott som tusentals svenskar gör varje vecka? Vi har det aktuella fallet i Forserum som ett bra exempel. Att kommunpolitikerna sitter och säger att ungdomsgänget terroriserat bygden under en längre tid, att både invånare och byggnader drabbats och att det troligen inte är några rasistbrottt, biter inte på politiker och journalister. När en person med utländsk bakgrund drabbas är det rasism, punkt slut. Inte har vi sett någon presskonferens där politiker förfasats över alla de hundratals våldtäkter som förstört kvinnors liv? Inte har det startats någon Facebook-grupp till stöd för den misshandlade Carl-Eric i Kortedala och inte har media gjort några snyftreportage hemma hos föräldrarna till de Forserumsungdomar som nu står i fokus.

Minns ni den råa misshandeln av en svensk tonårstjej i Södertälje 2008? Här har vi ett fall som inte kan, eller rättare sagt, inte borde kunna benämnas med något annat än rasism. 20 invandrarkillar överöste denna unga tjej med okvädningsord, sparkar och slag. Hennes räddning blev några hockeygrabbar som råkade passera och ingrep. Förutom några få artiklar i media var det tyst om händelsen. Här såg vi inga politiker som stod i TV och beklagade sig över detta rasistiska brott, inga manifestationer om det meningslösa våldet och inga Facebook-grupper till stöd för den unga tjejen. Lek med tanken att denna tjej varit invandrare och de tjugo grabbarna svenskar. Tror ni att händelsen gått lika obemärkt förbi som den nu gjorde och tror ni att fallet lagts ned lika lättvindigt?

I fallet Forserum är det alltså somalier som tillhör de invånare som trakasserats och vi har nu fått lära oss att somalier är en utsatt grupp vi måste tycka synd om. Det kanske någon borde tala om för de somalier som hotar, trakasserar, rånar, misshandlar, stjäl, våldtar och mördar i sitt nya land.


Aug 9 2012

Till alla våra unga som inte kan välja sin vardag…

Pettersson har fått ett mejl med en insändare från en av våra läsare. Det tackar vi för, mera sådant.

Till alla våra unga som inte kan välja sin vardag…

Det här är en kort berättelse om en liten del av mitt liv som ung. Jag vet att många av er kommer att känna igen sig och vissa av er mycket mer än andra.

Sverige har förändrats otroligt mycket de senaste 15-20 åren. Eller det rätta uttrycket är kanske att ”för de som inte kan välja vilka de måste umgås med har Sverige förändrats otroligt mycket de senaste 15-20 åren”.

Den här berättelsen utspelar sig i en stad i mellansverige som också är en av Sveriges tio största städer .

För 20-25 år sedan gjorde jag mina första sex skolår i en av stadens lugnare skolor. Det var en skola som låg i ett område där det bara fanns villor och bostadsrätter. Nästan alla barnen kom från ordnade familjehem där föräldrarna jobbade, hjälpte till med läxor, skjutsade till träningar, hade tid till sina barn osv osv.

I området bredvid låg ett av stans större lägenhetsområden. Det hände med jämna mellanrum att vi fick ta emot så kallade ”problembarn” från grannområdet till vår klass eller till parallellklassen. De nämndes ju aldrig som problembarn till oss elever såklart utan det är något man har förstått på äldre dagar. Jag kommer ihåg att jag undrade varför vissa av dessa barn skrek och sa fula ord till fröken. Ibland sa de så elaka saker till fröken att hon sprang gråtandes ut från klassrummet och istället efter ett tag kom vaktmästaren, som var lite allt i allo, för att fullfölja dagens lektioner.

När jag gick ut sexan så var det dags att byta skola. Den högstadieskola det blev var den som låg i grannområdet. Jag minns att bland de första saker jag reagerade på var hur stökigt, mycket bråk och andra konflikter det var. Jag förstod aldrig varför man inte bara kunde gå till skolan och göra det man skulle, utan att stöka och bråka, och sedan gå hem. Vi hade väl då 4-5 invandrare per klass i snitt. Jag kommer ihåg ett väldigt klarsynt uttalande (i invandrardebatten) som jag gjorde till min far någon gång mot slutet av högstadiet. Han tyckte som alla andra vuxna på den tiden, att det var bra med invandring. Jag förklarade för honom att det är enkelt för honom att säga som är vuxen. De invandrare han träffade var de som fanns på hans jobb (vilket inte var någon alls). Plus att där fick man ju givetvis sparken om man inte skötte sig. De invandrare han umgicks med på fritiden var ju även det inga alls. Och hade han valt att umgås med någon invandrare på fritiden så hade det ju varit hans eget fria val och då hade det ju varit någon som han hade tyckt bra om och kommit överens med. Jag å min sida var tvungen att umgås och försöka samarbeta med alla elever som fanns i min klass och blev givetvis även påverkad av alla bråkstakar som rörde sig i övrigt i skolan. Det var inga som fick sparken där när de misskötte sig, utan de kom tillbaka dag efter dag och gjorde samma saker igen. Jag förklarade att det var ju vi som var barn och ungdomar som mest av alla blev påtvingade konsekvenserna av invandringen. Medan han som var vuxen, som tyckte den var bra, kunde välja (och även gjorde det) att inte ha något med invandrare att göra. Mina känslor här och runt detta resonemang om att kunna välja som vuxen men inte som barn är något som jag alltid kommer komma ihåg och det kommer för alltid att påverka min inställning till invandringen.

Jag önskar att jag kunde säga att den skolmiljö jag växte upp i har förbättrats. Dessvärre är inte det sanningen. Sanningen är den att det har bara fortsatt gå mer och mer utför. Området där högstadieskolan ligger i har blivit det man närmast kan beskriva som ett getto. I skolan så går det numera endast 1-2 svenskar per klass. Stadens moské flyttades även den ganska nyligen till området. I skolan där jag gick i 1an till 6an finns det två klasser i varje årskurs. I alla utom i 6an. Detta beror på att så många barn som kan, byter skola redan efter 5an, för att vara säkra på att inte behöva gå i högstadieskolan i grannområdet.

Och vad gör jag idag då? Jo jag bor faktiskt i en bostadsrätt i det området där jag gick i skolan i 1an till 6an. Jag har en son på snart 4 år och en dotter på drygt 17 månader. Jag och min fru är fast beslutna om att vi ska flytta ifrån det här området inom de närmaste två åren för att vi vill att våra barn ska kunna få en bra skolgång i en miljö där de kan fokusera på sina studier och där de går i en klass tillsammans med barn med föräldrar som sätter gränser och visar rätt normer för hur man ska bete sig. Som alla föräldrar vet är ens barn det viktigaste man har. Som förälder kan man inte välja sitt tonårsbarns kompisar. Får de dåliga kompisar så är chansen stor för att det blir kriminalitet och droger som blir en av  följderna. Som man brukar säga, ”om du vill veta vad dina barn har för sig på kvällen ta reda på vad deras kompisar gör”. Det man däremot som förälder kan påverka är varifrån och från vilka områden ens barns kompisar kommer. De kommer givetvis som alla barn knyta bekantskaper i de områden där de växer upp.

Vad är då mitt budskap med allt det här? Jo det är rätt så enkelt om man bara tänker ett steg till. Jag vill säga ett ord till alla föräldrar och vuxna som tror att gå till skolan är samma sak som att gå till ett jobb. Som vuxen tvingas man inte att samarbeta och umgås med folk som bråkar med en eller som man inte tycker om. Det gör ens barn i skolan. Hur skulle det kännas för dig om du hade en jobbarkompis som kallade dig ord, som jag inte ens vill skriva här, varje dag? Eller kanske gav dig stryk om du inte bar hans gympapåse? Jag vill därför säga till alla vuxna, föräldrar eller inte, som har förmånen att kunna flytta till ett lugnare område och bort från allt stök och bråk. Visa för sjutton lite solidaritet med era landsmän, bröder och systrar som inte har den ekonomiska möjligheten att göra som ni. Deras barn blir påtvingade något som de absolut inte har varit med om att välja själva och som de skulle göra allt i sin makt för att slippa. Ha lite medkänsla för de föräldrar som känner fullkomlig maktlöshet inför vad deras bostadsområde förvandlas till och som ser sina barn växa upp i en miljö, som ingen av oss som kan välja bort den, någonsin skulle utsätta våra barn för!

Så när ni ska gå och rösta nästa gång. Lägg inte en röst på att skapa ännu fler områden där ni inte skulle vilja att era barn växte upp! Även om inte era barn behöver det, så är det någon annans barn som måste det!

// Antons pappa


Aug 1 2012

Mammon och förhuden del fem

Av Eva-Marie

Uppdatering: 1/8 E Elgh svarar HÄR.

Jag hälsar Brith Aspenlind välkommen till Petterssons och jag undrar stilla för mig själv hur lång kan denna serie bli i samma ämne om ett skinn som vissa vill ha och andra inte. Vad den lille gossen känner på operationsbordet inför avlägsnandet av en bit av hans kropp är det en del som skiter i. Här på Petterssons har vi tagit ställning för allas barn och anser att alla barn är lika mycket värda att beskydda i Sverige. Vi värnar även våra gemensamma skattepengar mot att användas för rituella  stympningar.

I förrgår mejlade jag Brith med anledning av att hon hade en debattartikel införd i Sydsvenskan som handlade om ett försvar av den rituella könsstympningen. Jag väljer att inte mejla henne mer för hon har hittat hit till oss och då finner jag det som mest naturligt att vi inför en öppen ridå och blottad likt en omskuren penis kör eventuella frågeställningar och svar just här. Om ni vill friska upp minnet då klickar ni HÄR, så, då går vi vidare i denna känsliga fråga som i just detta inlägg kommer att handla om okänslighet och extra långa samlag istället för extremt korta sådana.

Efter att ha läst hennes artikel var där något jag undrade över, hon hävdade att det finns fördelar med manlig rätt utförd omskärelse både för män och kvinnor sexuellt. Hm….fördelar? Vilka då och hur då? Därför mejlade jag henne som ni kan läsa i del tre om. Brith mejlade till bloggen alltså har hon hitta hit, jag trodde att hon skulle svara på min privata mejladress för det var den jag uppgav. Jag skulle vilja se chefredaktör Petterssons min när han fick detta svar i sin mejbox.

Rubrik: Större njutning-någon emot? Det är allmänt känt och verifierat i vissa rapporter: Då den skyddande förhuden är borta, utsätts mannens mest känsliga delar för ” slitage” och blir alltså något mindre känsligt. Då går det inte lika fort för den unge killen. Mannen kan därför tillfredsställa sin kvinna med ett samlag som inte är över på fem sekunder…  Båda får alltså en större njutning.

Jaha, vad säger man…….Brith ditt argument håller inte. Om du har dåliga sexuella erfarenheter med killar/män med för tidig utlösning, låt inte det gå ut över små gossebarns kroppar. Den nyfödda eller mycket unga gossebarnet har inte sex med kvinnor, vet du inte det? Slitage på sitt könsorgan, tror du på riktigt att en man är intresserad av det?

Innan vi går vidare så brinner Brith för: Gudstro-mitt bland fördomar om människor med tro. Möten med alla sorters människor som jag vill ska bli sedda.” Du Brith, du som har en gudstro som du brinner för, hur kan du då medverka till att stympa en av guds skapelser? Har din gud misslyckats med människan, har pojkar för mycket hud?

Nu går vi vidare till HIV, AIDS och cancer där Brith skriver såhär: ”Viss forskning visar även på mindre andel livmoderhalscancer hos kvinnor som har omskurna män. Likaså rekommenderar WHO AIDS -  drabbade män att omskära sig, för att minska smittorisken 50 %!” Då säger jag likadant till dig Brith som jag sa till Ulla på Capiokliniken i Lund som hävdade det samma, jag vill se den ”viss forskning” Kan jag få det?

Angående omskärning som skydd mot HIV och AIDS så är du ute på farlig väg och cyklar Brith. Det gäller Afrika och många forskare är kritiska till satsningen på omskärelse och menar att det riskerar att underminera det viktigaste arbetet för att bekämpa HIV, spridningen av kondomanvändningen. De små framgångarna i de traditionella AIDS-programmen har lett till en desperat vilja att hitta andra metoder. Det finns inga bevis för det du hävdar Brith. Var har du fått uppgifterna ifrån???

Vad säger ni andra bloggbesökare? Håller hennes argument? Om ni också har frågor till B Aspenlind, kommentera in dessa då. Jag har mina fundering över om inte hennes utspel endast är ett krampaktigt försök att främja religion och då offrar hon de små pojkarna.

Fokusåret Hiv/Aids


Jul 30 2012

Mammon och förhuden del fyra

Av Eva-Marie

Jo det blev en del till i detta ”kära” ämne om en bit skinn som vissa inte kan låta bli utan man knispar och skär bort. Det började med Petterssons inlägg HÄR. Jag kunde inte hålla fingrarna borta från detta känsliga ämne och ni som  inte var med då för några dagar sedan eller vill friska upp minnet för att hänga med läs HÄR, HÄR och HÄR.

Idag läste jag tre inlägg i den religiösa skinndebatten av tre personer som svarade på Elisabeth Elghs (M) uppvaknande och humana  ifrågasättande av den könsstympning som vi i vårt land röstat ja till. Rituell skattefinansierad könstympning i Sverige år 2012 allt för att blidka mussar. Varför tillåter vi rituell stympning av barn kan man undra och jag trodde i min naivitet att tänkande människor inser att det inte finns religiösa barn. Ack vad jag misstog mig.

En av de tre  är en John-Gunnar Forsberg professor emeritius i anatomi i Lund. Han dillar om ”Att påstå att omskärelse såsom religiös handling skulle innebära övergrepp på barnets personlighet är ett konstruerat argument. Ingreppet har utförts under årtusenden utan protester från de omskurna.” John-Gunnar är kompis med Ulf Ekman och likt honom en fanatisk troende. Vidare hävdar han att E Elgh ” enbart fokuserar på barnkonventionen utan att beröra konsekvenserna för religionsfriheten”. Han kommer aldrig att förstå att den inte finns religiösa barn och att han undertecknar med professorstitel, ja vad säger det?? Absolut ingenting i denna fråga. En notering, John-Gunnar är aktiv i OAS-rörelsen, en DJUP hällörad rörelse.

John Karlsson är lärare i religionskunskap och bor i Lund, han vill också prata skinn. Han hävdar att ”Sverige är på god väg att bli ett religionsfientligt land. Det visar sig nu senast i frågan om omskärelse av pojkar.” Vidare betvivlar han starkt ”att svenska myndighetsregler kan ändra på världsreligionerna. Det enda som ett sådant förfaringssätt uppnår är konfrontation, polarisering och ett intolerant klimat i Sverige och gentemot den majoritet av världens befolkning som de facto har en gudstro.” Sedan dillar han om att det på trettiotalet fanns en kocherslaktare på hans gata i Lund. Hans titel religionslärare, ja vad säger det? Ytterligare en som inte fattat att det inte finns religiösa barn.

Sist i raden för idag är Brith Aspelind som titulerar sig ,adjunkt i historia, religion och geografi, Malmö.  Förutom att hon drar paralleller med abort ” om omskärelse av judiska pojkar som sker på åttonde dagen är misshandel  när en liten del av töjbar hud snabbt skärs bort , vad är då en abort?” Brith har en intressant ståndpunkt i könsorgansfrågan som jag inte tidigare hört eller läst om. Hon hävdar att E Elgh  ”väljer att bortse från de fördelar manlig  rätt utförd  omskärelse har, både för män och kvinnor sexuellt. Detta kräver ett mejl till henne och om hon inte svarar finns det någon bloggbesökare som sitter inne med ett svar? Eller kanske en spekulation? Är Brith ute och reser vilket jag starkt misstänker. De andra två herrarna i inlägget anser jag som förvirrade allt i enlighet med sin tro. Här här ser vi tre personer för religion och mot barn.

//Hej Brith! Aspenlind
Jag läste för en stund sedan en artikel av dig under rubriken opinion på Sydsvenskan.
En av sakerna i den artikeln undrar jag extra mycket över och vore mycket tacksam om du stillar min nyfikenhet och svarar på det.
Vilken eller vilka fördelar har  ”manlig – rätt utförd – omskärelse för den sexuella njutningen och då både för man och kvinna”?
Då jag endast har erfarenhet av icke omskurna män undrar jag såklart hur fördelen utan förhud ser ut och känns?
Snälla stilla min nyfikenhet och vetgirighet.
Vänliga hälsningar Eva-Marie  Malmö//

Jul 24 2012

Mammon och förhuden del tre

Av Eva-Marie

Hon gjorde det igen, hon fick in en kontroversiell artikel i Sydsvenskan, Elisabeth Elgh (M). Att man år 2012 i vårt land kallar en artikel för kontroversiell när den handlar om att våga värna barn, alla barns rätt till en intakt kropp i vårt land säger en hel del om hur jävla fel det har gått. Religiös rituell könsstympning är tillåten i Sverige och det finns kliniker som hoppat på tåget för profitens skull.

En moderat politiker från Malmö har idag reagerat, lite sent kan tyckas men som sagt bättre sent än aldrig. Jag har tidigare skrivit till henne och berömt henne för hennes numera vakna syn på förändringarna i vårt land. Hon berömmer den Tyska domstolen som förbjudit omskärning och skriver”Den tyska domstolen har förstått att omskärelse av små pojkar innebär att de utsätts för allvarlig kroppsskada och att deras rätt till integritet väger tyngre än föräldrarnas rätt till religionsfrihet.”

Vidare Sverige går åt motsatt håll. Flera regioner och landsting har sagt ja till omskärelse av pojkar inom den offentliga hälso- och sjukvården. Motiveringen är att det är bättre att ingreppet utförs av läkare än av vem som helst, var som helst. De flesta barnkirurger åtar sig inte att omskära pojkar. Och ingen lär kunna tvinga läkarkåren att utan medicinsk anledning förbereda barnen för operation, söva dem, operera dem och svara för eventuella medicinska konsekvenser av en operation som är påkallad av religiösa skäl.Det är ingen tvekan om att pojkar som omskärs utsätts för smärta.”

Jag vet att Elisabeth har barnens bästa för ögonen då hon är barnavårdslärare och har varit rektor på vårdskola, det hon ser nu med religiöst stympade barnkroppar får henne att reagera. Hon har frågor och funderingar om detta och dessa lyder som så…” Omskärelse av flickor är förbjudet i Sverige. Men små pojkars gråt och smärta står sig slätt mot traditioner som borde ha förpassats till dåtiden för länge sedan. Sverige säger nej till barnmisshandel. Omskärelse av pojkar är kvalificerad misshandel. Varför får den fortgå?

Bra fråga, varför får den fortgå? Jag skrev ett mejl till henne dels för att höra hur det gått i ”Waberifrågan” och dels i detta ämne. Så här skrev jag:

Hej Elisabeth!

Hoppas att du har det bra i ett Sverige som sommaren äntligen anlände till. Idag har jag badat på Ribban, härligt.
Hur har det gått för dig i ”Waberifrågan” man kan ju undra hur det skall gå och om vi på ett smygande sätt är på väg åt sharia?
Idag läste jag artikeln du har inne i Sydsvenskan och den skall du ha heder och en stor eloge för. Vi måste även värna pojkars rätt till sina egna kroppar.
Könsstympning i Sverige år 2012…….
Jag vet att du på ett ärligt vis för barnens talan då jag har haft dig i barnkunskap på gymnasiet, Mellersta Förstadsskolan.
Det finns inga religiösa barn.
I denna fråga står stora krafter för ett fortsatt integritetsbrott. Våra folkvalda tillsammans med religiösa samfund och svenska kliniker som tjänar pengar på denna misshandel.
Har du läst om Lundakliniken Capio som utför”rituell omskärning”.  http://www.capiocitykliniken.se/Skane/Lund/start/
Under fliken deras värderingar kan man läsa….Respekt och empati

Vårt arbete präglas av medkänsla, delaktighet och respekt för individens integritet. ”"

Hur respekterar och hur visar man medkänsla för ett nyfött barn eller ungt gossebarn när man skär av en del av hans kropp?? Var blev individens integritet av??
Kan du förstå det Elisabeth? Jag kan det inte. Vänliga hälsningar Eva-Marie

Mammon och förhuden del två Läs hela Elisabeths artikel HÄRJul 18 2012

Rött kort – utvisning

Av Pettersson

Notisen ovan är från dagens Hallandsposten, en bagatellartad händelse men tydligen så känslig att man väljer att inte lägga ut det på nätet. Hallandsposten är samma tidning som i slutet av mars i en vädernotis hoppades på vackert väder och avslutade med ”Insha’Allah”.

Här har vi en 19-årig kvinna som ansökt om asyl men fått avslag, eftersom hon inte kunde hålla sina långa fingrar i styr utan stulit varor i två butiker för 7 000 kr, vilket hon erkänt ville åklagaren döma henne till utvisning men det tycker tingsrätten är onödigt.

-Avvisning eller utvisning låter inte som någon större skillnad tycker Pettersson men det är stor skillnad. Inte minst för att efter en avvisning går det att söka asyl på nytt om hon tycker att ytterligare omständigheter tillstött medan en utvisning är en markering från samhället att sköter man sig inte är det omöjligt att komma tillbaks och den markeringen borde ligga i Sveriges intresse …

-Men Pettersson inser att alla jobbar inte i Sveriges intresse nu för tiden, bilbränder och stenkastning beror på utanförskap så varför inte stölder…det är synd om människorna sa redan Strindberg.


Jul 17 2012

Varför flyr somaliska flyktingar inte till Somaliland?

Pettersson har fått en kopia från Inger-Siv Mattsson på ett brev med några intressante frågor och påståenden.

Nacka den 16 juli 2012

  • Statsrådsberedningen, v g diarieför och meddela dnr tack
  • Statsminister Fredrik Reinfeldt
  • Justitiedepartementet, migrationsminister Tobias Billström
  • Alliansens samarbetspartner Miljöpartiet Åsa Romson och Gustav Fridolin       

Ämne: Varför flyr  somaliska flyktingar inte till Somaliland?

För någon vecka sedan publicerade DN en intressant och tankeväckande insändare  av Saeed Abdullahi.

Abdullahi skrev bl a att ”Somaliland  är en lyckad statsbildning som lyckats bygga upp demokratiska  och fungerande institutioner . Somaliland har levt i fred i mer än tjugo år, medan resten av Somalia lider av ett instabilt politiskt läge och bl a plågas av terrorister och pirater.”

Mot denna bakgrund undrar jag varför somalierna inte flyr till Somaliland i stället för att bege sig över halva jordklotet för att ta sig till  det geografiskt, kulturellt och religiöst så avlägsna Sverige?

Det vore väl synnerligen lämpligt att ”det uppdämda behov” som enligt MP föreligger för familjeåterförening sker i Somaliland och inte i Sverige framför allt med tanke på de uppenbara svårigheter somalierna har att anpassa sig till ett liv i Sverige  – analfabetism, oanställbarhet,  stora familjer med  livslångt bidragsberoende,  religiösa vanföreställningar som inte sällan leder till  radikalisering och terrorism mm.  Dessutom  – och inte minst viktigt – skulle de svenska skattebetalarna slippa de gigantiska kostnaderna för återförening av – enligt Migrationsverkets beräkningar – mer än 20 000 nya somalier.

1980 års flyktingpolitiska kommitté konstaterade  i sitt betänkande SOU 1983:29 att ”den bästa lösningen för den enskilde flyktingen är oftast om han kan få en fristad i ett närbeläget land med en kultur och miljö som inte är alltför olika hemlandets.”

Varför har samtliga regeringar sedan 1980 frångått sina egna direktiv och drygt fyra decennier fortsätter att importera ett illiterat trasproletariat från  Tredje världen?

1993 slog UNHCR  i sin rapport The State of the World’s Refugees fast att ”lösningen på flyktingsituationer vara regional baserad  på principen att flyktingar skall ges temporärt skydd  så nära sina hemländer som möjligt  för att möjliggöra ett återvändande när konflikten är över.” 

Jag ber att få citera den nyligen avlidna toppdiplomaten Sverker Åström som i en intervju i DN hävdade att ”Sverige borde akta sig för att ta emot flyktingar som kommer från kulturer med så väsensfrämmande seder och bruk att de skulle få svårt att anpassa sig i ett nordeuropeiskt land.” När han i  en uppföljande intervju ombads förklara sig sade han att han ”visserligen inte ville nedvärdera en huvudjägares kultur men att en sådan människa skulle känna sig mindre hemma i Vetlanda eller Gällivare.”

Tolle Furugård, enhetschef vid Migrationsverkets asylenhet i Örebro bekräftade i tidningen Hem och hyra denna uppfattning: ”Många  kommer direkt från bushen. De är inte vana vid vår civilisation och vet inte hur tvättmaskiner och annat fungerar.”

För några år sedan omkom en somalisk kvinna och sju barn i en brand i en etagevåning i Rinkeby.  Enligt chefsåklagaren Peter Claeson vid Västerorts  åklagarkammare  hade kvinnan ”lagt ett tygstycke över en stark lampa”!   Vilket tydligt visar att bl a somalier  saknar förutsättningar att leva i ett modernt samhälle.

Är det möjligen så att Somaliland – i motsats till den politiska klassen i Sverige – inte vill ha dessa ”flyktingar” inom sina gränser?

Jag ber samtliga adressater notera att mina  frågor icke är retoriska utan kräver ett konkret svar, tack.

Inger-Siv Mattson, f d internationell sekreterare vid ett statligt forskningsråd (Formas)


Jul 8 2012

SD-Kvinnor kopplar våldtäkter till invandringen

Av Pettersson

SD-kvinnor har varit aktiva i Almedalen och har haft dagliga torgmöten. SD-Kvinnors förbundsordförande Carina Herrstedt fick även i söndags inleda Jimmie Åkessons tal i Almedalen. Herrstedt kopplade ihop våldtäkter med invandring och på torgmötena har det typiska ”manliga” och ”kvinnliga” varit i fokus.

I söndags betonade Carina Herrstedt en oroväckande hög statistik för polisanmälda våldtäkter, detta kopplade hon ihop med invandringen. ”Alliansregeringen har visserligen infört samhällsundervisning för asylsökande, men uppenbarligen utan resultat”. Hon menade vidare att ”Den misslyckade invandrings- och integrationspolitiken är en bidragande orsak till att det begås hedersbrott och till den omfattande våldtäktsstatistiken.”

-Pettersson noterar att artikeln kommer från Poohl Pots Expo och på Expo kopplar de inget om våldtäkter eller andra grova brott till invandringen trots att allt som behövs är ett enda besök i en tingsrätt. En enda dag räcker i vilken tingsrätt som helst räcker!

HÄR och HÄR 


Jul 4 2012

Brev från en besökare

Av Stefan K

Ni kanske läst mitt mejl och mina frågor till Tobias Billström och det svar som kom och inte svarade på en ända fråga.

Det kom ett mejl från en besökare som också uppvaktat en av regeringsrepresentanterna med funderingar och relevanta frågor. I detta fallet Jan Björklund.

”Hej!

Jag såg att Folkpartiet äntligen vill genomföra vård till papperslösa. Nu vill jag fråga hur ni tänkt, för jag vet inte vem jag ska vända mig till mer än dig eftersom du är högst i Folkpartiet.
Det är så att jag har en bekant i Brasilien som inte har råd med dialys och inte har lång tid kvar att leva för att hans njurar är så dåliga.
Nu undrar jag – om ert förslag blir verklighet – kan jag betala biljetten till Sverige åt honom och att han söker asyl och under tiden får vård? Sedan kommer han säkert att få avslag på asylansökan, tror jag i alla fall. Men då har jag en bekant med stort hus som gärna tar emot någon som bor hos henne och då kan han stanna kvar i Sverige och gömma sig här och på så vis få vård. Är detta något som är möjligt och hur snart är ert förslag genomfört?
Och om han skulle bli så dålig, för han är rätt gammal, att han inte kan bo hos min bekant utan måste på sjukhem, har ni tänkt att personalen på kommunen och sjukhemmet inte heller ska få lov att anmäla att han är papperslös? Jag vill gärna veta exakt hur ni tänkt för jag vill inte ta hit honom och så göra honom besviken med att han måste åka tillbaka.

Med vänlig hälsning NN”

Precis som i fallet med mina frågor, erhöll brevskrivaren icke-svar från Jan Björklunds brevsvarare Steven Crosson (undrar hur mycket en sådan tjänar?).

”Bästa NN!

Tack för ditt e-brev som har inkommit till Regeringskansliet. Jag har fått i uppdrag att svara dig.
I maj 2011 lämnade utredningen Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet sitt slutbetänkande. I betänkandet föreslår utredningen flera förbättringar för gruppen papperslösa och asylsökande, såsom subventionerad hälso- och sjukvård av det landsting inom vars område personerna bor eller vistas. Ärendet bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Med det sagt kan jag inte ge några mer specifika svar på dina frågor om framtida utformning av hur vård för papperslösa kommer att se ut. Du kan emellertid ta del av utredningen i sin helhet via nedanstående länk:

Man måste fundera över varför politiker vägrar svara väljarna på frågor som ställs och varför de hela tiden går runt ämnet? Order politikerförakt har vi lärt oss, men frågan är om inte väljarföraktet hos de styrande är ännu större?

Vi på petterssons är tacksamma för personliga upplevelser från det absurda Sverige och tar gärna emot nyheter från din och andra kommuner.


Jun 8 2012

Hånleendets land

Pettersson har fått ett brev…

Hånleendets land

I mitten av 2010-talet hölls en folk och bostadsräkning i Sverige. Stora delar av befolkningen kände sig obekväma av denna undersökning och protesterna i massmedialät inte vänta på sig.

Man ansåg att den undersökning som gjorts år 2000 skulle vara mer än nog för lång tid framåt. Många tyckte att i detta förelåg något slags hot mot vår rätt till vårt hem och därmed vårt privatliv. En del fyllde aldrig i denna undersökning i ren protest! Även yttrandefriheten var i fara, ansåg många, som jag diskuterade med, om detta.

Resultaten och utvärderingen av denna utredning lär under alla omständigheter vänta på sig och  de väntar än idag. De skulle nog tjäna folkförrädarna och deras dunkla syften, det var nog meningen med det hela.

I ljuset av historien och vad som hänt Grums den senaste tiden, så påvisas det klart att en expropriering av våra bostäder till förmån för det invandrade valboskaps-kollektivet är inget främmande projekt i framtiden. Det händer nu och här i vårt land med början i Grums.

Jag har under de sista tio åren hävdat att början till slutet för den del av det svenska folket-som inte tillhör den politiska nomenklaturan eller den rika överklassens högsta potentater-blir bostadsfrågan som den utlösande faktorn, när trångboddheten  ”för nysvenskarna” som visserligen bor gratis på skattebetalarnas bekostnad, blir så gigantisk att dessa femtekolonnare till politiker inte längre kan hanterasituationen och måste därför måste ta till desperata åtgärder mot urbefolkningen. Det   har nu genom det vidrigaste folkförräderi som förekommit i den moderna  människans historia, med Grums som prefix, definitivt  bevisats att  ursprungsbefolkningen, inte längre har något värde ,och som sådana får hålla tillgodo med de bostäder ,som återstår  för dem, efter det att det nya frälset fått sitt!

Detta är ingen komplotthysteri eller fantasi om vad som komma skall, det här står i våra lagar om det skulle bli en världskris som genererar 100 000-tals invadörer  in i landet. Förutom de som redan är här och vegeterar på den hastigt minskande, gemensamma sektorn förstås!

Det mångkulturellas förgård till helvetet närmar sig och snart ses Apokalypsens fyraryttare med sina baner behängda med svarta sorgflor, rida upp över horisonten och vi kan inget göra åt det eftersom det är försent, alldeles försent! Hur skulle vi ha-kunnat göra detta? Eftersom vi blev grovt bedragna av våra ”förtroendevalda, från början då kunde förräderiets strategi ta sig inunder den radar som skulle varnat oss, nämligen ”vår fria oberoende press”!!! Det är en klen tröst att även representanterna för denna ”demokratins  stöttepelare” kommer att drabbas av brottet mot svenskarna, så och deras barn och barnbarn!

”Oh, pardon us, You bleeding peace of earth”.

Katinka Glahd


Apr 16 2012

Malmö en festlig stad?

Av Eva-Marie

Påsken kom emellan romernas nationaldag så igår festande man med musik och tända grillar i Malmö folkets park. Det finns 10000 zigenare i staden och den 8 april firar dom sin nationaldag. National, nation och jag undrar vilket land är deras nation. Jag läser om den lyckade festen i vår folkpark och får reda på att man skalll inte dra alla över den berömda och mycket omtalade samma kammen. ”Det finns så mycket fördomar, men man kan ju aldrig dra alla över en kam.”

Det är en glädjens dag, och det är viktigt att det få fram något annat än den negativa bilden av romer sa Roberto Kuzhicov han berättade om ett hårt liv, men också om den stolthet han känner en dag som denna. För mig betyder den här dagen mycket. Det är mycket känslor och folk ser oss, ser att vi är som alla andra. Jag är stolt över att vara rom och skulle inte vilja vara något annat”.

Jag skulle vilja att tidningen Skånskan som jag refererar till hade ställt frågan. Vilken är den negativa bilden av romer? Nu skall vi inte gräva ned oss i just denna frågeställning och fest. Till helgen är det återigen fest i Folkets park och denna gång är det turkarnas tur. Jag ser på reklambladet att även vid denna fest är jag som malmöbo arrangör och sponsor. Malmö festernas stad, för de  invånare i staden som har en kultur. Varför åka utomlands på semester när vi har hela världens kulturer runt omkring oss? I år stannar jag i Sverige dock ej i Malmö. Det kan bli för kulturellt och ibland vill man ha det ”vanligt” det känns så skönt att kunna dra sig tillbaka och ha det riktigt ”kulturlöst”. Lyser min ironi igenom?Nov 2 2011

Samma men stor skillnad

Av Pettersson

Den LO och S kontrollerade tidskriften Dagens Arena hade för några dagar sedan en intressant artikel om att män slår för att de kan. Det visar att LO och S stödjer åsikter som är djupt rasistiska.

Nedanstående stycken ur artikeln är exakt citat förutom att jag bytt ut några ord i det ena stycket.

- Pettersson undrar helt stillsamt varför man grovt kan generalisera över en sorts människor medan det är tabu att göra det på en annan sort – då går inte minst LO och S i taket.

Ni får själva gissa vilken som är original artikeln…  

Alla svenskar som någon gång har vågat sig på det stillsamma påståendet att muslimer som grupp har ett ansvar för att muslimer slår, förtrycker och utnyttjar gruppen kvinnor vet vad som väntar. Blint hat, överfulla mejlkorgar och kommentarsfält. Innan internetåldern: Floder av handskrivna brev. Samtidigt: Isande tystnad från annars talträngda, offentliga muslimer.

Alla kvinnor som någon gång har vågat sig på det stillsamma påståendet att män som grupp har ett ansvar för att män slår, förtrycker och utnyttjar gruppen kvinnor vet vad som väntar. Blint hat, överfulla mejlkorgar och kommentarsfält. Innan internetåldern: Floder av handskrivna brev. Samtidigt: Isande tystnad från annars talträngda, offentliga män.

Dagens Arena


Sep 7 2011

SN plockar bort

Av Stefan K

Läs först petterssons artikel om Rasismen i kommentarsfälten, sedan min om Papperslösa får vård i Sörmland.

Jag skrev i en kommentar till petterssons artikel att man ska göra för vana att kopiera insändare och kommentarer man skickar till SN. De har nämligen en ovana att försvinna ibland. Så skedde nu med en av mina kommentarer till SN:s artikel om att papperslösa/illegala nu  får vård i Sörmland. Som tur var hade jag tagit en kopia på min kommentar som såg ut så här:

”Skriv gärna vad du tycker om oss. Vi kan ta det, men frågan är om SN:s nya policy om näthat släpper igenom dina åsikter?
Du kanske missade när jag skrev att de som behöver vård ska få det, men varför gratis? Varför ska mina åldrade föräldrar skattefinansiera vård för personer som enligt alla gällande regler befinner sig illegalt i Sverige, när de själva knappt har råd att utnyttja den välfärd de betalat skatt till i över 60 år?
Det finns personer och organisationer som gömmer dessa personer (du själv kanske?). Låt dessa betala vården för dem de gömmer och lägg inte detta på oss andra.”

Kommentaren är ett svar på signaturen M_ikaels svar på min första kommentar och det ser lite lustigt ut när han svarar på en kommentar som SN valt att censurera bort. Ett mail är skickat till Göran Carstorp och jag återkommer gärna med svaret. Som jag och kanske fler märker är också M_ikaels kommentar bortplockad. Den där han önskar att jag, pettersson och några till ska flyttas ut på en öde ö.

Läs SN:s artikel och alla kommentarer. Tror ni att signaturen M_ikael är kommunist?


Maj 23 2011

Vänsterns stollerier allt värre

Av Uffe Asson och Olli Rein

Det känns lite udda när Vänstern för en gångs skull vill slopa någon gammal fördel. De som minns något om Medeltiden kan väl inte ens en raketforskare som Jana Holmberg visa fram, och vad spelar det för roll om munkarna skulle ha haft raster för att be på för ca 500 år sedan. Läs konstnären och kommunisten Jana Holmbergs artikel  HÄR

De som gick i Klosterskolan då var ju samma sorts personer som dagens muslimer, vilka ska be fem gånger om dagen, dock går det mycket bra att anpassa den bönen till fritiden. För Stockholm gäller tabell enligt följande.

Där gäller tider för sex böner och inte fem, varför framgår dock inte, men samtliga ligger på de flestas fritid, inklusive lunchrast. Kanske lite bökigt att gå upp som på 1 maj i år för att be 03:09; 04:46; 12:46; 16:55; 20:41 samt 22:11.

För att ruta in livet ännu mera så ändras allt i takt med solens upp och nedgångar. Det måste ge ett mycket komprimerat bedjande under den Nordiska vintern, något som väl visar var den här religionen hör hemma. Det är i Mena länderna, och dit borde varenda bokstavstroende Muhamedan bege sig skyndsamt.

Att ha tio eller 20 minuters rast för att vädra och få barnen att piggna till utomhus, är snarast en omtanke om de människor som har sina arbetsplatser i skolan, mestadels elever och lärare. Så vad Jana Holmberg tycker, ska vi fullständigt skita i, hon följer säkert någon gammal lägerorder från Stalins Gulagläger.

Hon vet inte ens att Wilhelm Moberg skrev sina böcker om Utvandrarna, Invandrarna, Nybyggarna och Sista brevet hem under 1950-talet och det behandlar Sverige och USA under mitten och slutet av 1800 – talet och inte Medeltiden som Jana Holmberg påstår.

Med den brist på kunskap denne Vänsterpartist uppvisar, så måste det sägas med emfas, att det är tur att Vänsterns flumskola nu byts ut, om det vore möjligt att byta ut Jana mot något annat, så skulle jag inte ha det minsta att opponera mig mot om detta kunde låta sig göras.

Jag behöver inte oroa sig för Ufon nå mer.


Apr 8 2011

Islamofobi, Erik Ullenhag och Forum för levande historia

Pettersson har fått denna långa och intressanta insändare från en välutbildad man som bor i norra delarna av vårt land. Jag publicerar den helt orörd från sett att jag plockat bort kontaktuppgifterna på skribenten som vill vara anonym och använda signatur.

Hej,
 
Först vill jag ge beröm för din lättlästa blogg med ett allvarligt innehåll och som även innehåller ett stänk av satir. Innehållet är förstklassigt men jag vet inte hur många som läser den dagligen och tyvärr publiceras där inte så många kommentarer.

Med vänlig hälsning,

Nostradamus_i_norr

Detta inlägg kanske kan vara till hjälp för Erik Ullenhag och Forum för levande historia i sin utredning om islamofobi. Tyvärr så kanske de inte läser den här bloggen men om de gör, är sannolikt inte budskapet det politiskt korrekta. Av den anledningen lär resultatet av utredningen inte ha någon som helst korrelation med denna inlaga. Att ge en bakgrund till islam kräver flera tiotals sidor och därför är detta inlägg enbart att betraktas som något som berör just islamofobi.
 
Regeringen och integrationsminister Erik Ullenhag (fp) är bekymrade över motståndet mot islam. Forum för levande historia har fått uppdraget att snabbutreda frågan och där skall man ta reda på orsakerna till motståndet, hur utbrett det kan tänkas vara och hur man ska komma åt det. En rapport skall vara klar den 19 augusti 2011. I den avses även antisemitismen att behandlas. Ullenhag tror att en lösning kan vara en uppdatering av historia i skolan. Tyvärr, lär detta uppdrag inte utmynna i någon analys av budskapet i de skrifter på vilka islam baserar sig, islams fanatism, folkmord eller kulturförstörelse.
 
De som kritiserar islam ges epiteten islamofober, rasister eller högerextremister. En fobi är en obefogad rädsla för något. Att kritisera islam är ingen fobi men något som i högsta grad är berättigat med tanke på innehållet i dess skrifter, det som 1600 år av muslimsk historia berättar och om vad som händer i nutid i både muslimska stater och i västvärlden. Islam är inte bara är en religion utan en totalitär teologisk och politisk ideologi enligt vilken allt skall underordnas Koranen och sharia. Den förnekar grundläggande mänskliga rättigheter som religions- och yttrandefrihet samt kvinnans rättigheter. Kairodeklarationen (The Cairo Declaration on Human Rights in Islam) är en FN-resolution om förbud mot att förolämpa islam
http://demokratbloggen.wordpress.com/2010/04/21/fn-resolution-om-forbud-att-forolampa-islam/ som undertecknats av samtliga 57 medlemmar av OIC, fastlägger entydigt att mänskliga rättigheter skall underordnas och tolkas enligt sharia.
 
Erik Ullenhag har tidigare redovisat att han avser att upprätta en dialog med de muslimska föreningarna för att motverka islamofobi. I Sverige reagerar ingen på det här resonemanget. Svenskarna har sedan länge fjärmats från sunt förnuft genom decennielånga propagandakampanjer. Tvärtom vore det närapå uppseendeväckande och kanske anstötligt om migrationsministern kontaktade nämnda organisationer för att diskutera hur man stävjar radikalisering av muslimer för att förhindra fler självmordsbombare. I Sverige är det alltså viktigare att alla älskar muslimer än att folket sprängs i bitar. För det är ju det budskapet denna nyhet i grund och botten förmedlar.
 
Om vi undersöker bakgrunden till termen islamofobi så myntades den i slutet av 1970-talet av iranska fundamentalister i analogi med termen xenofobi (främlingsskräck). Syftet var att förklara islam oantastbart. Alla som överträder denna gräns ska betraktas som rasister. Termen är alltså ett uttryck för totalitär propaganda och är avsiktligt otydlig med om det handlar om religion, trossystem eller trosanhängarna världen runt.
 
Lägg märke att religiös tro inte har mer med ras att göra än vad sekulära ideologier har. I en demokrati är ingen tvungen att tycka om en religion och fram till dess att något annat gäller har alla rätt att tycka att en eller flera religioner är bakåtsträvande och vilseledande. Det har alltså inte ett dugg med rasism att göra om man ställer sig undrande inför islam och avvisar dess krav på att besitta sanningen. Brukar vi använda psykologiska sjukdomstermer som liberalofobi eller socialistofobi när någon ställer sig negativ till välfärdsfördelning eller marknadsdominans?
 
Termen islamofobi har flera funktioner. Den förnekar att det finns en islamsk offensiv i Europa, vilket gör att offensiven i ännu mindre grad måste ursäktas. Begreppet islamofobi angriper sekularismen genom att jämställa den med fundamentalism. Framför allt tystar den alla de muslimer som ifrågasätter Koranen, som kräver jämställdhet mellan könen, som kräver rätten att konvertera och som vill utöva sin tro fritt och utan att underkasta sig diktat från skäggprydda paragrafryttare.
 
I kölvattnet av denna term stigmatiseras unga kvinnor som inte bär slöja. Det gäller även europeiska medborgare med muslimskt ursprung som bor i muslimska länder där de kräver rätten till religionsfrihet, rätten att inte tro på en gud, rätten att inte fasta under ramadan. Dessa människor pekas ut som avfällingar. De utelämnas till det religiösa raseriet i dessa samhällen, vilket kväser allt hopp om förändringar bland profetens anhängare.
 
På den globala arenan skapas ett nytt tankebrott, som starkt påminner om hur Sovjetunionen tog itu med ”folkets fiender”. Och våra medier och politiker välsignar denna utveckling. Var det inte den franska presidenten som jämställde islamofobi med antisemitism? Det var ett tragiskt felsteg. Rasism attackerar människor för sin hudfärg men med ett undantag – rasism kan enligt de politiskt korrekta uppenbarligen inte utövas mot den vita (kaukasiska) rasen.
 
De kritiskt sinnade underminerar de påstådda sanningarna och utsätter de heliga skrifterna för berättigad exegetik och omgestaltning. Islams förespråkare blandar bort korten när de två begreppen rasism och kritisk granskning sammanblandas. Man ser till att de religiösa frågorna inte blir föremål för någon intellektuell debatt utan istället omfattas av juridiken. Varje invändning och varje skämt blir då ett brott.
 
Glöm inte att det är lättare att vara muslim i London, New York och Stockholm än att vara kristen i Mellanöstern eller Nordafrika. Men termen kristendomofobi fungerar inte – tursamt nog. Det finns ord som besudlar språket och som fördunklar språkets innebörd. Ordet islamofobi hör dit och är ett av de ord som skyndsamt måste försvinna från ordförrådet.
 
Etablissemanget har alltså okritiskt, historielöst samt utan någon som helst källgranskning tagit till sig detta starkt fientliga ord och etiketterar denna psykologiska diagnos (fobi) på folk som egentligen bara har en annan åsikt än den etablissemanget står för. Genom att monopolisera debatten på detta sätt ställer de sig på extremisternas sida. Är de verkligen medvetna om detta?
 
Att rasism har någon som helst koppling till islam är helt befängt. Islam, islamism och muslimer är ingen ras och kommer heller aldrig att bli. Beteckningen högerextremist är också en beteckning som vänsterextremister brukar tillämpa på islamkritiker och menings-motståndare. Vänstern och miljöpartiet är de partier som vurmar allra mest för islams utbredande i Sverige och som också förespråkar en huvudlös invandringspolitik och som allra mes frekvent använder detta epitet. Var denna religion står på en vänster-högerskala är okänt men på grund av sin antisemitism, samarbetet med nazisterna under 2:a världskriget och tanken om världsherravälde, ligger de totalitära nationalsocialisterna (med betoning på socialister), dem ideologiskt närmare än andra ideologier. Till dessa politiskt korrekta etikettklistrande godhetsvurmares nesa måste sägas att kritikerna är mycket mer pålästa än människor i gemen och än etikettklistrarna i synnerhet.
 
Ingenstans i västvärlden är taket för debatten så lågt som i Sverige. Ingenstans menar man att oliktänkande ”får skylla sig själva” när de förföljs och misshandlas. Ingenstans är toleransen så låg och ingenstans är den nationella gemenskapen så dålig. Vårt land har alltmer övergått från en demokrati till en demokratur (http://sv.metapedia.org/w/Demokratur) och konsensusstat med jämlikhetens diktatur. Sverige är sannolikt det mest sekulariserade landet i Väst. Att ha en tro, d v s om den inte är muslimsk, är att bli betraktad med misstänksamhet och rent förakt. Den socialdemokratiska hegemonin har alltsedan entrén på 1920-talet i likhet med Marx dogmer, bekämpat religionen som ”opium för folket”. Det är i stället ”den svenska modellen” vi ska ha som Gud med Per Albin Hansson, Erlander och Palme som något slags profeter, ungefär som ayatollorna i Iran eller Buddah. Att samma politik också har förstört människornas naturliga behov av att ha något högre att tro på är bara en bonus. Det medger den politiska makten nästan total kontroll, något som vi känner igen från kommunistiska stater. Ateisten Reinfeldt kan aldrig förstå hur det känns att vara förföljd, utdriven och t o m mördad p g a sin tro. Istället är han en pjäs i spelet, en medlem i mobben som ställer upp för ondskan.
 
Vissa delar av ovanstående text utgör citat från http://aktualia.wordpress.com/2011/01/13/ullenhags-historielosa-islamofobi/
 
Varför har det blivit så här? Det kan konstateras att det finns stora brister i den svenska skolan vad avser undervisning om olika samhällen, samhällsskick och religioner och då inte bara om det svenska, dess religion, om demokrati och lagstiftning och om fri- och rättigheter. Inom skolans värld sägs det att alla ska fostras till kritiskt tänkande individer. Tyvärr har detta skett med ett stort inslag av politisk korrekthet och åsiktslikriktning och med stor brist på just det eftersträvade kritiska tänkandet. En av orsakerna redovisas i denna artikel http://demokratbloggen.wordpress.com/2010/08/04/skolornas-religionsindoktrinering/ Artikeln är ett lysande exempel på hur indoktrinering i islam försiggår i skolor medelst läroböcker men utgör också ett tillrättaläggande av en förljugenhet, som heter duga. Den är för övrigt mycket läsvärd för den som vill förkovra sig om Muhammeds krigiska gärning och det synnerligen odemokratiska islam.
 
Den danske psykologen Nicolai Sennels har skrivit artikeln ”Varför mångkultur alltid kommer att misslyckas” (på svenska) http://politisktinkorrekt.info/2011/03/30/nicolai-sennels-varfor-mangkultur-alltid-kommer-att-misslyckas/
(på engelska) http://gatesofvienna.blogspot.com/2011/03/why-multiculture-will-always-fail.html
 
Annat läs- och sevärt:
On Fascism and Islamophobia in Sweden
http://www.brusselsjournal.com/node/1862
American Islamophobia
http://www.youtube.com/watch?v=6Ff3Qg6B_WY&feature=player_embedded


Jan 17 2011

Att kasta sten i glashus,på polis,räddningstjänst…………….

Av Eva-Marie 

 ”Att man  kastar sten, att hela tiden flytta fram positionerna för vad som är acceptabelt. Vad är då nästa steg?? Om vi inte samlar krafter mot det här så kommer stegen att flyttas hela tiden. Vi måste ha en dialog även med sverigedemokraterna.” Kloka ord som sades av en muslimsk beslöjad kvinna i morgondebatt i kanal fyra. Läs Stefan K, kanal dubbelmoral. Sedan sa hon mycket oklokt tex när hon jämförde ”laserskjutaren” med muslimterroristen i Stockholm.

Jag satt och förfasade mig när jag hörde ovanstående. ”Flytta fram positionerna” Det tycker jag att det görs hela tiden. När skall det bli ett slut på stenkasningar från Rosengård? Nu var det inte detta det gällde i Tv i morse utan stenar i Tomelilla.  Fem personer varav en minister sitter och tycker att vi skall lära oss mer om islam. NEJ TACK !!!!!! Det finns ingen anledning till det, mer än att i så fall upplysa om hur det blir/är i Sverige när de muslimska krafterna steg för steg flyttar fram sina positioner. Skulle inte tro det. Där satt de alla fem och var allvarligaoch menade på att Tomelillas föräldrar är islamofober och rasister. De var rörande eniga om att det är stor skillnad på Danmark och Sverige, här utalar sig alla partier mot rasism (utomSD) så det finns hopp för oss.

Själv kom jag hem efter en lång dags jobb, satte på datorn för att läsa lite nätnyheter. Inre ringvägen beskjöts med raketer. Detta hände i höjd med Rosengård strax efter att jag kört där. Ullenhag, Ullenhag kom hit och röj i träsket! Fazeela Selberg Zaib ta ett snack med dina religiösa likar på Rosengård så att de slutar att kasta sten! Lena Sundström ta ditt ansvar och skriv om BÅDA sidorna av myntet.


Dec 3 2010

Avskaffa DO, eller byt åtminstone ut nuvarande.

Insändare av Per Albin inlagd av Olli Rein

Det här är inget arbete för syltryggar, utan ett jobb för dem med hårda nypor. Med det menar jag att den som ska ha jobbet måste kunna inse att det finns konflikter inbyggda i ett multikulturellt samhälle.

En del kallar det kulturkrockar, och i Sverige har myndigheten DO gått fram den lättast framkomliga vägen, då dess företrädare Katri Linna tycks vara mycket konflikträdd, när det är immigranterna som bråkar och ställer krav, och inte vill rätta sig efter svenska lagar och sedvänjor.

Då tar Linna till domstolen, och lyckas för det mesta få de redan hårt beskattade svenska medborgarna att få punga ut med ännu mer pengar till sin offentliga sektor.

Alternativt är att dra ned på välfärden för dem som inte kan klaga, alltså vård, skola och omsorg får dra ned på verksamheten, när oftast någon syltrygg till Muslim anser sig kränkt av vanlig svensk praxis inom till exempel svensk arbetsrätt eller svenskt arbetarskydd.

För det begär de oanständigt höga skadestånd för sitt påstådda lidande.  Dessa är till och med långt högre än vad den mördade hustrun till den gamla mannen i Landskrona värderades till, efter att hon mördats av palestiniern Ahmad Akileh, född 1986-08-12 på öppen gata för några månader sedan, efter en dispyt om en parkeringsplats för fordon till handikappade.

Hon dödades med ett tungt slag med knuten näve i ansiktet så hon stöp i gatan. Det värderade hovrätten till 50 000 kronor i skadestånd, ett belopp väl under DO: s lägsta taxa för kränkta Muslimer.

Ge oss vårt land tillbaka, och skicka hem Katri Linna till Finland!


Nov 19 2010

Därför röstar jag på SD.

Av Stefan K

Jag blir så oerhört trött på människor som drar ett likhetstecken mellan SD och främlingsfientlighet. Ibland måste man våga lyfta blicken lite ovanför det politiskt korrekta och sätta sig in i bakgrunden av de val som människor gör. Redan i våras skrev jag en insändare på den fria nyhetsförmedlaren PI, där jag försökte förklara mitt val och bakgrunden till denna. Tyvärr är innehållet fortfarande aktuellt och tyvärr finns det fortfarande många som inte förstår varför 340 000 svenskar gjorde sitt val den 19:e september. Därför publicerar jag insändaren ännu en gång och hoppas att någon som läser detta tar sig tid att tänka till och inse att Sverige inte plötsligt fått 340 000 nya ”rasister” inom landets gränser.

”Fram till valet 2006 hade jag lagt min röst på något av de traditionella riksdagspartierna, alla på den borgerliga sidan. 2006 bröt jag för första gången mönstret och lade min röst på ett litet parti som ville in i riksdagen, Sverigedemokraterna.

Innebar det att jag plötsligt börjat tycka illa om mina bekanta med utländsk bakgrund? Innebar det att jag nu plötsligt ville sparka ut mina arbetskamrater med invandrarbakgrund från Sverige? Givetvis inte. Dessa ord står för de som viftar med rasistkortet och skriker på främlingsfientlighet varje gång Sverigedemokraterna nämns vid namn eller när någon överhuvudtaget påtalar något som kan uppfattas negativt om gruppen invandrare och flyktingar. Hade jag varit negativt inställd mot alla med utländsk bakgrund hade jag redan tidigare lämnat mitt traditionella röstande och gett Ny Demokrati min röst 1991. Trots att Ian och Bert var en frisk fläkt i det annars stela politiska etablissemanget, så fanns aldrig den tanken hos mig. De kändes helt enkelt inte trovärdiga och seriösa. Nej orsaken till att jag vände riksdagspartierna ryggen kan stavas med ett ord, Internet.

När företagen lockade med sina hem-pc fick även vi med lite datorvana chansen att införskaffa en egen och helt plötsligt öppnades en helt ny värld. Utvecklingen på nätet har gått med rekordfart, både på gott och ont. Nya lösningar och idéer presenteras i rekordfart. När bloggen fick sitt genombrott i Sverige under tidigt 2000-tal och vanliga Svenssons kunde presentera sina tankar och åsikter, märkte också många att de kunde redovisa nyheter i deras omgivning på ett enkelt och snabbt sätt. Sedan ett antal år kan vi läsa om det som sker i vårt land och detta i helt ocensurerade artiklar. 2005 upptäckte jag att politiker och journalister i alla år lyckats dölja obehagliga sanningar. När jag gick in på bloggarna och läste nyheterna bakom pk-pressens rubriker och de sanningar som våra folkvalda inte vill berätta, så insåg jag att vi, det svenska folket, har blivit förda bakom ljuset i alla dessa år. Makthavarna hade i alla år kunnat leva i en trygghet där mörkläggningar och förvrängda faktabeskrivningar var legio snarare än undantag. Det fanns och finns fortfarande en verklighet i Sverige som inte får nå ut.

Allt handlar om att ”kliar ni våra ryggar så kliar vi era, men se till att naglarna är klippta så det inte går hål på huden”. Att yrkeskåren journalister, vars uppgift är att gräva fram obehagliga sanningar, fortfarande väljer att undanhålla verkliga fakta i varje fall där integrationspolitikens baksidor kommer på tal, säger att journalisterna i mångt och mycket är styrda av högre makter med starka band till det politiska etablissemanget. På ett väldigt enkelt, men fegt sätt, så väljer man att ropa på rasism och främlingsfientlighet istället för att gräva fram sanningen bakom den verklighet allt fler upplever i dagens Sverige. En verklighet som faktiskt bär på många sanningar som kan förklara stämningen ute i samhället. Politiker å andra sidan tar en ännu fegare väg, då de väljer att inte ta debatten, då de inte redovisar sanningar, då de vägrar inse sina egna misstag och då de vägrar inse konsekvenserna av deras egna misslyckade politik. Som politiker har du en viktig prioritering, då du är vald till den post du sitter på. Nämligen att i första hand se till Sveriges och svenska medborgares välmående. Man kan och man ska känna sympati för världens orättvisor och man ska i hög mån deltaga i arbetet att komma tillrätta med dessa, men faktum kvarstår. Svenska medborgares välfärd ska stå i fokus för svenska politiker.

Jag vet inte om journalister och politiker är okunniga personer, men inbillar mig att så inte är fallet. Därför är det märkligt att dessa bägge yrkeskårer fortsätter med sitt hycklande och sin lögnaktiga nyhetsförmedling. Är det verkligen så att de inte ser Internets förträfflighet där herr och fru Svensson med bara några musklick kan ta del av de fakta som etablissemanget försöker dölja? Är det så att de verkligen lever i tron att de kan fortsätta att klia varandra på ryggen och dölja de obehagliga sanningar som man gemensamt gjorde på 70, 80 och 90-talen? Skrämmande i sådana fall, men än mer skrämmande är de försök att avskaffa demokratin i de frågor som känns obekväma att debattera. Vissa partier bjuds inte in i debatten, insändare som beskriver en oro för framtiden publiceras aldrig, kommentarer som strider mot det politiskt korrekta förbjuds, politiker som reagerar mot vansinnet utesluts ur partiet, journalister som försöker beskriva sanningen får stå till svars i direktsända debatter och offentliga personer som vågar säga sin mening hängs ut och stämplas i pannan som rasist. Låter detta som den demokrati vi i Sverige byggt upp under många och långa år?

Man vill bygga broar och inte murar. Ja, så säger makthavarna och det är givetvis korrekt resonerat, men fungerar verkligheten så? När ledande politiker står i tv och säger att ”Midsommar är en töntig tradition”, ”Vi har bara barbariska seder” och ”Vi har ingen svensk kultur” undrar jag om de själva inser vilken otjänst de gör samsynen mellan ”oss” och ”dem”. När makthavare inför arbetsregler som ska göra det lättare för arbetsgivare att anställa invandrare och flyktingar framför svenskar, så bygger de snarare murar och inte broar. När politiker sitter och försvarar nysvenskars krav på egna regler i samhället, istället för att be dom följa de som råder i Sverige, så inser man nog inte hur snett svensken i gemene man ser på detta. När mångåriga traditioner helt plötsligt upphör att existera för att de kan anses kränkande för människor från andra kulturer, tror jag inte att man förstår de känslor som sprider sig. När svenska medborgare, framför allt då fattigpensionärer, hemlösa och ungdomar sätts i andra hand, så gör man varje försök till samförstånd mellan alla kulturer omöjlig. Svenska politiker, uppbackade av de stora mediedrakarna, har valt en väg som jag ogillar. Som jag skrev i första stycket så ogillar jag inte personer med utländsk bakgrund. Tvärtom så känner jag flera som är oerhört trevliga, arbetsamma och skötsamma.

Jag inser givetvis att lilla Sverige behöver arbetskraft från andra länder i den mån det krävs och att vi, precis som alla rika och demokratiska länder, ska hjälpa människor i nöd. Däremot ogillar jag skarpt att människor från andra länder medvetet utnyttjar vår välfärd, uteslutande i egensyfte. Jag ogillar daltet med kriminella element från andra länder som gör Sverige till ett alltmer otryggt land. Jag ogillar också den misslyckade integrationspolitik som både politiker och journalister numera erkänner finns, men som man inte vill eller vågar göra något åt. Jag ogillar också att svenska medborgare som betalar världens högsta skatter, inte får den välfärd de förtjänar och inte minst på ålderns höst. Det jag dock ogillar mest, är våra makthavares tafatta försök att blunda för verkligheten, de lögner man försöker pracka på svenska folket och de åtgärder man tar till för att tysta kritikerna.

Denna insändare är bara ett litet men tappert försök att förklara min kommande röst på Sverigedemokraterna. Partiet är än så länge inte perfekt och jag delar inte SD:s åsikt i alla frågor, men jag tror att partiet alltmer kommer att växa in i kostymen och då om inte förr lär svenska folket bli medvetna om att man inte är det främlingsfientliga enfrågeparti som pk-Sverige försöker slå in i dem. Så länge inte de mer etablerade partierna tänker ta tag i problemen, så länge de inte kan inse att problemen beror på en huvudlös integrationspolitik, så länge de inte kan ta till sig lite självkritik, så länge de tänker fortsätta att blunda och så länge de är beredda att sätta demokratin på spel. Så länge tänker jag fortsätta att rösta på Sverigedemokraterna.”

Denna insändare skrev jag innan jag läst boken ”Världsmästarna – När Sverige blev mångkulturellt” av  Julia Caesar. Efter att jag läst ut den så inser jag än mer att svenska medborgare blivit och blir lurade och att makthavarna gått och går bakom våra ryggar. Att det nu dyker opp oheliga allianser för att tysta SD i riksdagen och ute i kommunerna, säger att pk-Sverige har något att dölja. Att partier nu ses rösta mot sina egna förslag för att hindra inflytande från SD, säger att många är rädda för att sanningen ska nå ut till svenska folket. Valet år 2014 kan bli en mycket obehaglig tankeställare för flertalet partier och politiker. Det finns en gräns, även för snälla och naiva svenskar och frågan är om inte den gränsen nu är nådd?


Nov 14 2010

Brott, straff och statistik

Av Olli Rein

Listan på Sveriges sexton värsta brottslingar innehåller fjorton med utländska rötter, varav många från Mena länderna och de före detta kommunistiska Öststaterna? Endast två har sina rötter i Sverige.

Trots det så finns det de som påstår att det är svenskarna själva som står för merparten av brottsligheten. Jag ställer mig skeptisk till dem som påstår något sådant.

Det är ju enligt listan ovan oerhörd övervikt för invandrare inom den riktigt tunga brottsligheten, som mord, våldtäkter, misshandel, rån, mordbränder, narkotikabrott, m.m.

Svenskarnas brott har sin tyngdpunkt i trafiklagstiftningen, som fortkörningar, onykterhet i trafik och felparkeringar, precis som i vårt västra broderland Norge, men statistiken gör ingen skillnad på brotten, utan varje brott bokförs som ett brottsfall.

Det finns brottslighet och kriminalitet och så finns det brott mot trafiklagstiftningen. Det är upp till läsarna att avgöra vad som är värst av mord och en felparkering, samtidigt som man får bättre förståelse för att polisen hellre har stora trafikkontroller efter våra vägar än att de jagar de riktiga förbrytarna.

Det första ger ju förbättringar av polisens statistik över uppklarade brott, samtidigt som det ger ett inte föraktligt tillskott till statskassan. Inte är det heller förenat med stora risker för polisens inblandade personal vid trafikövervakningen, som det ju kan vara vid jakten efter den tunga kriminaliteten.

Jag håller med Mark Twain USA, äventyrsförfattaren från sent 1800 – tal, som lär ha varit den som först sa det alla nu vet. ”Det finns lögn, förbannad lögn och statistik”.


Nov 14 2010

Hatbrott & Zigenare

Av Olli Rein

Två filmer från Jan Milld, titta i lugn och ro på våra vänner som just nu kommer till vårt land i tusentals. YouTube Preview Image YouTube Preview Image


Nov 13 2010

Bidra inte till ännu mer kulturberikning!

Av Olli Rein

Söndagen den 31 oktober utsattes 200 kunder hos Sparbanken Syd i Ystad för den otrevliga känslan att det inte fanns några pengar kvar på deras konton. Någon i Uruguay hade tömt korten på hundratusentals kronor. Kontokortsbedragare hade skimmat deras kort vid något lämpligt tillfälle tidigare.
 
När Per-Arne Ljung skulle betala i mataffären nämnda datum så fungerade inte hans betalkort.
”Jag blev mycket förvånad då jag visste att det fanns pengar på kortet”, sa Per-Arne Ljung.
 
Strax efter att han upptäckt att kortet inte fungerade kontaktades han av Sparbankens försäkringsbolag genom ett sms, där det stod att någonting var fel och att han skulle kontakta Sparbanken, vilket han gjorde efter de hade öppnat kontoret måndag förmiddag.
 
Då fick han reda på att någon tagit ut pengar med hans kort i Uruguay i Sydamerika. De kriminella hade dock inte hunnit länsa kortet men plockat ut lite mer än 9 000 kronor.
På Sparbanken Syd vill man betona att detta inte är en isolerad händelse som endast drabbat deras kunder. Alla banker har drabbats av den här skimnings-omgången. Skimningen är skoningslös och drabbar alla banker och alla kortanvändare, säger Ingemar Helgesson, kommunikationschef på Sparbanken Syd som uppger att cirka 200 kort har spärrats.

Vi rekommenderar att när man upptäcker otillbörliga transaktioner på sitt konto ska man först och främst spärra sitt kort. Det gör man genom att ringa en spärrservice som går att nå dygnet runt. Sedan rekommenderar vi att man gör en polisanmälan och kontaktar sin bank, fortsätter han. Vi ersätter de som blivit av med pengar genom skimning fullt ut.
Att det här just drabbar folk i södra Skåne förvånar säkert inte särskilt många. Det troliga är att det finns ligor både här i Sverige och som nu i Uruguay. Man känner också till att de flesta svenskar har mest på sina konton i slutet på månaden, vilket bevisar att de som gör det här känner till de lokala förhållandena.
Så kära vänner i Skåne, Blekinge, Halland och Västra Götaland, men också hela Storstockholmsområdet och alla andra större och medelstora landsortsstäder i Sverige, för att inte hjälpa dessa ligor, så ska ni känna efter ovanför den bankomat ni tänker använda, så att det inte sitter något som inte ska vara däruppe, då detta då troligtvis är en skimningsramp.

Även om ni får tillbaka era pengar, så blir det en del olägenheter för er som stjäl tid och kraft från det ni hellre skulle vilja göra, och få blir väl lyckligare av att ett antal kriminella kan kamma hem stora summor pengar tämligen riskfritt, och leva loppan på era och er banks bekostnad.
Det gäller tyvärr numera att vara försiktig med det mesta när det gäller pengatransaktioner och betalkort framförallt. Känner man inte till krogen man äter på, så är det bäst att betala med kontanter faktiskt, för vem vet vad de gör med kontokorten i köken på okända restauranger.
Nu vill jag inte skrämma er, men så länge som kulturberikningen fortsätter, så gäller det att vara på sin vakt. Gå ni lugnt ut på de ställen där ni känner personalen och ägarna, men ta det försiktigt när ni är osäkra.
Med det får jag be att önska en trevlig helg utan komplikationer och annan kulturberikning, när ni ger er ut i det okända osäkra svenska samhället numera.

Källa Affärsvärlden.


Nov 12 2010

Arktisk moské i Norge stoppad

Av Olli Rein

Edmonton Journal rapporterar om att planerna på att bygga världens nordligaste moské i Norge har stoppats efter att regeringen, med Ragnhild Imerslund på norska utrikesdepartementet i spetsen, sagt nej till finansieringen. 

Imerslund säger att det skulle vara paradoxalt och onaturligt att godkänna finansiering från ett land där religionsfrihet inte existerar.

Det är den saudiske affärsmannen Hamad al-Gamas som utlovat €2,5 miljoner för en del av finansieringen av bygget i Tromsö, som ligger inom den arktiska zonen.

Undrar just om inte denne Hamad al – Gamas är en riktig Asgam eller möjligen en Asagam med tanke på det område hans moské ska ligga i. Där råder nog ännu de gamla Asagudarna Oden, Tor, Frej och Freja samt deras halvgudar. Jag antar att de hellre ser ett Asatempel än en moské.

Ragnhild Imerslund säger nej till Gamen, och åberopar dennes brist på religionsfrihet i sitt eget hemland. Jag välkomnar beslutet och tycker att Norge har ett bättre förhållningssätt till odemokratiska herremän än vad vi har i Sverige.

Här finns en tidigare artikel om Saudiarabien