”Volvo betalar ingen skatt i Sverige”

 • Sharebar


 Av Pettersson

SVT Rapport ”avslöjade” den 1 mars i ett väl regisserat inslag att 57 av Volvo Lastvagnars 59 bolag i Sverige inte betalar en krona i bolagsskatt under 2011.   ”Nolltaxerare” mullrar det naturligtvis hemma i tv-sofforna hos alla dem som likt Volvo gör allt för att minska sin egen skatt.

Rapport hade hittat en åkeriägare som köpt lastbil från Volvo, som betalar bolagsskatt och som helt enligt vinklingen blev förbannad på storföretaget. Och så fick reportern tillfälle att sammanfatta och yttra det förlösande skällsordet: ”De är alltså nolltaxerare”.

Sanningen är en helt annan än den Rapport vill förmedla. Volvokoncernen har bidragit med drygt 45 miljarder skattekronor under åren 2007-2011.

Då räknar företaget in sociala avgifter, löneskatter, avkastningsskatter, källskatt på svenska anställdas löner, energiskatter, fastighetsskatter, skatt på aktieutdelning till svenska ägare och tidigare inbetalda bolagsskatter.

Om Rapport menade allvar med sina reportage borde de beskriva den skattekonkurrens som råder mellan olika länder och att stora multinationella företag som Volvo utnyttjar naturligtvis detta och det är politiker som skapar reglerna inte Volvo. Politikerna borde i stället för att bjuda under varandra med lägre och lägre bolagsskatter se till att få till lika och rimliga regler i hela EU.

-Pettersson anser att det statliga ”oberoende” fulmediat i detta sammanhang och många andra grovt och medvetet vilseleder sina tittare.


2 kommentarer till “”Volvo betalar ingen skatt i Sverige””

 • Pettersson skriver:

  Ja det är klantigt Carina, men jag tror Volvo betalat bolagsskatt de andra åren men inte 2011 och det borde Rapport berättat och givetvis presschefen också.

 • Carina skriver:

  Det vilar också ett stort ansvar på Volvo att berätta, och föra ut sitt budskap.

  -”Vi skulle gärna betala bolagsskatt i Sverige, men det är inget vi styr över.”

  Säger Mårten Wikforss, presschef på Volvo, om att Sveriges största företag inte betalar bolagsskat i Sverige, utan i Asien och Sydamerika.

  Med en så fåordig presschef behöver Volvo inga fiender.