Jerusalems mufti i anförande under Fatahs årsdag ”Muslimer måste döda judar”

 • Sharebar


Av Pettersson

Muslimer befalls att döda judar. Det förklarade Jerusalems mufti Muhammed Hussein, den palestinska myndighetens främsta religiösa auktoritet, när Fatahs 47-årsdag firades i Ramallah.

När muftin Muhammed Hussein talade vid högtidsdagen för Fatahrörelsen citerade han ur den muslimska traditionen Hadith, som tillskrivs islams grundare Muhammed: ”Förlossningens dag kommer inte att komma förrän ni bekämpar judarna. Judarna ska gömma sig bakom stenar och träd. Då ska stenarna och träden ropa: Å muslim, Allahs tjänare, det är en jude bakom mig. Kom och döda honom!”

Innan muftin höll sitt anförande anförde en mötesledare en annan muslimsk lära – att judarna härstammar från apor och grisar: Vårt krig mot avkomlingarna till apor och grisar är ett krig av religion och tro.

Enligt muftin kan israeliternas omfattande trädplantering förklaras av att de kommer att behöva gömställen när muslimerna kommer för att döda dem. Bocktörnen är, enligt den muslimska traditionen, det enda träd som enligt den muslimska traditionen inte kommer att avslöja de judar som gömmer sig bakom dem.

- Det är därför inte så märkligt att vi ser bocktörnen omge israeliska bosättningar och kolonier, sade muftin vid Fatah-högtiden, som ägde rum 9 januari.

Muhammed Hussein var tydlig med att islams mål är revolution mot judarna: – För 47 år sedan startades revolutionen. Vilken revolution? Den moderna revolutionen i det palestinska folkets historia. Faktum är att Palestinska till sitt väsen är en revolution ända sedan kalifen Omar erövrade Jerusalem till i dag och till tidens slut.

Fatahs högtid i Ramallah sändes på palestinsk tv. Men när Palestinian Media Watch, (PMW) en organisation som granskar antisemitiska utspel i palestinska media, lade ut ett videoklipp från tv-sändningen på Youtube blev det blockerat, då innehållet ansågs vara ”olämpligt”. Efter omfattande protester backade Youtube och det är nu återigen möjligt att se muftins judefientliga utspel.

Fatah (ordet betyder erövring genom heligt krig) bildades på 1960-talet av Yassir Arafat och hans anhängare. Under många år gjorde Fatah sig främst känt för terroristdåd mot civila israeliska mål. 1968 tog Fatah kontrollen över PLO. Fatah leds i dag av den palestinske presidenten Mahmoud Abbas, som också är den som utsett Muhammed Hussein till posten som mufti av Jerusalem.

-Pettersson noterar att muftin klagar på israelernas omfattande trädplantering, själva vill dårarna förvandla världen till en öken. Undrar förresten varför inte detta visas i svenska media, är det för att medeltidsprofeterna är så fredliga enligt våra opartiska och sakliga PK-media?

YouTube Preview Image

Världen idag


4 kommentarer till “Jerusalems mufti i anförande under Fatahs årsdag ”Muslimer måste döda judar””

 • Robinsson skriver:

  @Elfyma+
  Vilket strålande försvarstal. Jag ber om ursäkt för min förra kommentar, men den var inte så illa menad som det blev. Allt har ju minst två sidor, och jag som läst mycket om detta, hade glömt den andra sidan av saken. Jag tackar dig för din tillrättavisning. Den var högst motiverad. Hoppas att träffa på dig i andra sammanhang, då du tycks ha en djup känsla för rättvisan.Däremot står nog mitt påstående i min sista mening också för sanningen och rättvisan.
  Men de judiska ortodoxa är ju inte bättre än islamisterna.

 • Elfyma+ skriver:

  #Robinson.
  ”Världen idag” drivs av fanatiska korsfarare med Livets Ord i spetsen. Knappast en objektiv källa.

  Vem som är ”frihetskämpe” och vem som är ”terrorist” beror på vem som skriver historien.
  Norska frihetskämpar var terrorister i ockupationsmaktens ögon.
  Judiska terrorister hyllas fortfarande som frihetshjältar i Israel.

  http://varjager.wordpress.com/2012/01/16/svenska-hjaltar-som-vi-forvantas-hylla-och-andra-som-vi-helst-ska-glomma/

  Palestinska frihetskämpar är med samma ”logik” terrorister i ockupationsmaktens ögon.

  Den som drar fram Hitler och antisemit, i brist på sakliga argument har förlorat debatten.
  (Godwins Lag).

 • Robinsson skriver:

  @Elfyma+
  Vad menar du med det?
  Äger Muftin massmedier, eller är det din antisemitism som kryper fram? Det är väl knappast troligt, att israelerna behöver säga åt Muftin att vädra sina antijudiska uttalanden.

 • Elfyma+ skriver:

  Ännu ett exempel på hur viktigt det är att äga och ha kontroll över massmedier.